TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkiyedeki hayvancılık sektörü ne durumdadır?


CEVAP:

2017 sonu itibarıyla, Türkiye’de toplam tarımsal üretim değerinin %58’i hayvansal
üretime aittir. Hayvansal üretim değerinin %54’ü pazarlanan değerdir. Hayvansal üretimde pazarlanan oran canlı hayvan üretiminde görece düşük (%40), hayvansal ürünlerde ise görece yüksektir (%77). Bu da  hayvancılık sektöründe rekabetçi avantajın hayvansal ürünlerin üretiminde olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de canlı hayvan üretimi; sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları, arıcılık ve ipek böcekçiliğinden oluşur.