CEZA HUKUKU Dersi Yaptırımlar ve Milletlerarası Ceza Hukuku soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tüzel kişiler hakkında hangi yaptırımlara hükmedilebilir?


CEVAP:

Tüzel kişiler hakkında ceza uygulanamaz sadece faaliyet izninin iptali ve müsadere
güvenlik tedbirleri uygulanabilir.