İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret düzeyini etkileyen temel unsurlar nelerdir?


CEVAP:
  • İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesi
  • Piyasada hakim ücret düzeyleri
  • Yaşam standardı
  • Kıdem
  • Ekonomik faktörler
  • Toplu pazarlıklardır