ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi ÜCRET FARKLILIKLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksakları hangi başlıklar altında incelenir?


CEVAP:

Ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksaklıklarını ‘bilgi eksikliği’ve ‘emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar’ şeklinde iki alt başlık altında incelemek mümkündür.