İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret nedir?


CEVAP:

Ücret: Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve-veya nakdî değerdir.