İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret politikası nedir ve ücret konusunda belirlenecek politikalar ne ile ilgilidir?


CEVAP:

Ücret politikası: Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel bir yol haritasıdır. Ücret konusunda belirlenecek politikalar aşağıdakilerle ilgili olacaktır: 

  • Ücret oranlarının nasıl belirleneceği,
  • Ücret düzeylerinin piyasa ortalamasıyla aynı, ortalamanın altında ya da üstünde mi olacağı,
  • Başlangıç ücretlerinin ve yeni işe girenler ile daha kıdemliler arasındaki ücret farkının ne olacağı,
  • Ücret artışlarının neye göre ve nasıl yapılacağı,
  • Artışları etkileyecek performansın, bilginin ve becerinin, yetkinliklerin ve/ veya kıdemin kapsamının ve taban ücrete oranının ne olacağı,
  • Fazla mesai ve çeşitli nedenlerle alınan izinlerle ilgili ücret ödemelerinin ya da kesintilerin nasıl belirleneceği,
  • Transfer ve yükseltme durumunda ücret artışının nasıl yapılacağıdır.