İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalar nelerdir?


CEVAP:
  • Ücret politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi
  • Sisteme dahil edilecek işlerin analiz edilmesi ve tanımlanması
  • İş değerlemesinin yapılması
  • Piyasa ücret verisinin elde edilmesi
  • Ücret yapısının oluşturulması
  • Personelin bilgilendirilmesi
  • Sistemin uygulanması