İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret yapısını etkileyen unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Adil bir ücret yapısının kurulmasını etkileyen temel unsurlar iş analizi bilgileri, iş tanımları, iş değerlemesi ve performans değerlemesidir.