İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ücret yönetiminin önemi ve temel amaçları nelerdir?


CEVAP:

Ücret yönetimi: Hem işletme yönetiminin hem de personelin beklentilerini karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini içeren en önemli insan kaynakları yönetimi işlevlerinden biridir. Amaçları:

 • Nitelikli insanları cezbetmek ve ellerinde tutmak için diğer işletmelerle rekabet etmek,
 • Personelin güvenlik ve kendine saygı arzularını da kapsayan ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Morali/iş tatmini artırmak ve sürdürmek,
 • Personeli istenen performans düzeyine ulaşması için teşvik etmek,
 • Üst düzey performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek,
 • Adil ve dengeli bir ücret sistemi kurmak ve örgütün her yerinde sürekli bir şekilde uygulamak,
 • Personel devir hızını düşürmek ve işletmeye bağlılığını artırmak,
 • Ücret giderlerinin ödemeyi zorlaştırmayacak düzeyde olmasını sağlamak,
 • Personelin bilgisini, becerilerini, yetkinliklerini ya da kıdemini ödüllendirmek,
 • Ücretlerle ilgili şikâyetleri azaltmak,
 • Örgüt kültürünü ve örgütsel değişimi desteklemek,
 • Sendikalarla uyumlu çalışmak,
 • Ücret yönetimiyle ilgili yasal düzenlemelere uymak.