İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Uyarılmış tüketim harcamaları nedir?


CEVAP: Toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına uyarılmış tüketim harcamaları veya gelire bağlı tüketim harcamaları adı verilir.