TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Web2.0 teknolojisinin sosyal medya ile nasıl bir bağlantısı vardır?


CEVAP:

Sosyal medya, temeli Web2.0 teknolojisi ve felsefesi üzerine kurulu, içeriğin tüketicilerce yaratılmasına ve paylaşılmasına olanak veren İnternet tabanlı uygulamalardır. Dolayı­sıyla yaratıcı tüketicilerin üretimlerinin bir sonucudur. Bu süreçte Web2.0, geleneksel med­ya monologlarının, sosyal medya diyaloglarına dönüşmesini sağlamaktadır