İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

William Stanley Jevons emek-değer teorisi hakkındaki görüşleri nelerdir?


CEVAP:

Jevons, “Değer yalnızca nihai düzeydeki fay­daya bağlıdır.” diyerek emek-değer teorisine itiraz eder. Ona göre üretim maliyetleri arzı belirler, arz faydanın nihai düzeyini belirler, nihai fayda düze­yi de değeri belirler. Jevons’a göre, son tahlilde bir malın değeri ona harcanan emeğe değil, nihai kul­lanıcıya sağlayacağı faydaya bağlıdır.