İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

William Stanley Jevons Politik İktisat teorisi isimli kitabının Haz ve Elem teorisi bölümü neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Bentham’ın faydacı yaklaşımını tümüyle be­nimseyen Jevons, haz ve elemin ekonomi ma­tematiğinin nihai nesneleri olduğunu, hazzı maksimize etmenin ekonominin konusunu oluşturduğunu, bu yüzden dikkatleri fiziksel objelerden, haz ve eleme kaydırmanın doğru olacağını savunmaktadır.