İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Yatırımın maliyeti nedir?


CEVAP: Bir yatırımın maliyeti sermaye mallarının maliyeti ile finansal sermayenin maliyetinden oluşur. Yatırımın maliyeti Sermaye mallarının maliyeti + Finansal sermayenin maliyeti Bu formülde geçen finansal sermayenin maliyeti faiz oranıdır. Faiz oranı arttığında yatırımların maliyeti de artacaktır.