PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklar kavramı nelerdir?


CEVAP:

bankalar, ani mevduat çıkışları yaşamaları durumunda
mevduat sahiplerine karşı olan sorumluluklarını yerine
getirebilmek için toplam mevduatlarının merkez bankası
tarafından belirlenen oranını merkez bankasındaki
rezerv hesaplarında tutmak zorundadır. Merkez
Bankasının belirlediği bu orana zorunlu karşılık oranı,
merkez bankasında tutulan bu rezervlere ise zorunlu
karşılıklar denilmektedir.