İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA Dersi TÜRKİYE’DE İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA soru cevapları:

Toplam 47 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bir iletişim aracı olarak İnternet’i tanımlayınız.


CEVAP:

Bilgi ve iletişim teknolojisinin sembolü haline gelen internet; her an güncellenebilme özelliğine sahip, iki yönlü iletişimi kullanarak bireyselleştirilmiş bilgilerin bazı kişiler arası iletişim olanakları ile daha geniş kitlelere ulaşımını sağlayan bir iletişim aracıdır. Diğer bir deyişle İnternet; birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, world wide web (www) yani dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.


#2

SORU:

World wide web (www) hiper ortam sistemi nedir?


CEVAP:

World wide web (www) yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılmasına (navigate) olanak sağlar.


#3

SORU:

İnternetin, Türkiye’deki ilk bağlantısı ve gelişim süreci hakkında bilgi veriniz.


CEVAP:

İnternet ile ilk bağlantı Nisan 1993’de Ankara’da ODTÜ’den gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK ile ODTÜ’nün (TR-NET) 64 kbit/sn hızında olan bu bağlantısı, çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuştur. Daha sonra Ege Üniversitesi’nden 1994 başlarında 64 kbit/sn hızı ile bağlantı gerçekleştirilmiştir. Ardından sırayla, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ bağlantıları gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un 1995’te ihale yoluyla açtığı konsorsiyumun oluşturduğu Turnet 1996 yılında çalışmaya başlamıştır. 1996 Haziranında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla yeni bir merkez kurulmuştur. 1999 yılı içerisinde TURNET’in yerini TTNet adında yeni bir oluşum almıştır. 2000’lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden İnternet erişimine sahiptir. Önceleri çevirmeli ağ hizmeti sunan birçok İnternet servis sağlayıcı firma ortaya çıkmış, zaman içerisinde çevirmeli bağlantı yerini ADSL adı verilen çok daha yüksek hızlı İnternet erişimine bırakmıştır. Bugün ADSL ve daha hızlı olan fibernet hizmeti veren İnternet servis sağlayıcıları olduğu gibi; bunlara ek olarak kablo tv, uydu gibi İnternet erişim seçenekleri bulunmaktadır. GSM operatörlerinin önce 2G, sonra 3G teknolojisi ile birlikte mobil İnternet olanağı sağlaması, 4G ve 4.5G ile bu kablosuz İnternet türünün hızını ve veri büyüklüğünü artırıp ücretini düşürmeleri, İnternet’e bağlanma yollarını çeşitlendirdiği gibi coğrafi açıdan bağlanma alanlarını da oldukça genişletmiştir.


#4

SORU:

Türkiye’de 2000 yılından itibaren artan İnternet kullanımı ile ilgili bilgi veriniz.


CEVAP:

İnternet kullanımı, ülkemizde 2000 yılından itibaren ciddi şekilde artmaya başladığı görülmektedir. 2000 yılında kullanıcı sayısı 1.785.000 iken bir yıl içinde bu sayı % 100 oranında yükselmiş; 2005 yılına gelindiğinde 12 milyondan fazla bireysel kullanıcıya ulaşılmıştır. 2006 yılında 14 milyon, 2007 yılında ise 16 milyon İnternet kullanıcısı bulunmaktadır. 2009 verilerine göre Türkiye’de hanelerin % 30’u İnternet erişimine sahiptir. 2010 verilerine göre ise; 7,7 milyon kayıtlı İnternet abonesi bulunmaktadır. Bu sayının 6,5 milyonu xDSL abonesi, geri kalanlar ise kablo İnternetle GSM operatörlerinin sunduğu mobil İnternet abonesidir. 2014 yılına gelindiğinde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları, % 53,5 ve % 53,8’dir. Türkiye genelinde İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı 2015 yılı Nisan ayında ise % 69,5’e erişmiştir. Hanelerin 2015 yılı Nisan ayında % 96,8’inde cep telefonu veya akıllı telefon bulunurken, sabit telefon bulunma oranı % 29,6’a düşmüştür. Aynı dönemde hanelerin % 25,2’sinde masaüstü bilgisayar, % 43,2’sinde taşınabilir bilgisayar ve % 20,9’unda internete bağlanabilen TV bulunmaktadır.


#5

SORU:

TÜBİTAK bünyesi altında kurulan ULAKBİM’in kuruluşu ve görevleri hakkında bilgi veriniz.


CEVAP:

1996 yılında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla yeni bir merkez kurulmuştur. ULAKBİM’in temel görevi ise en yeni teknolojileri kullanarak Türkiye çapında tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermek olarak belirlenmiştir. Bu sayede üniversiteler nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağlanmış ve İnternet kullanır hale gelmişlerdir.


#6

SORU:

Ülkemizdeki GSM operatörlerinin geçmişten günümüze kadar sağladıkları mobil internet olanağını hangi teknolojiler ile gerçekleştirmişlerdir.


CEVAP:

GSM operatörlerinin önce 2G, sonra 3G teknolojisi ile birlikte mobil İnternet olanağı sağlaması, 4G ve 4.5G ile bu kablosuz İnternet türünün hızını ve veri büyüklüğünü artırıp ücretini düşürmeleri, İnternet’e bağlanma yollarını çeşitlendirdiği gibi coğrafi açıdan bağlanma alanlarını da oldukça genişletmiştir. Böylece cep telefonlarının kapsama alanına giren her yerden kablosuz olarak İnternet’e bağlanmak, sörf yapmak, e-postaları okuyabilmek, forumlara ve bloglara yazı yazabilmek, Skype’da, WhatsApp’da, Facebook’ta iletişim kurabilmek mümkün hâle gelmiştir.


#7

SORU:

Bant genişliği (darbant-genişbant) ifadesinin tanımını yapınız.


CEVAP:

Bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğidir. Bant genişliği ne kadar büyükse belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur. Darbant ve genişbant olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Ülkemizde bunlardan en çok kullanılanı genişbant İnternet (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) bağlantısıdır.


#8

SORU:

Türkiye’de İnternet kullanım amaçları nelerdir?


CEVAP:

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında İnternet kullanan bireylerin % 80,9’u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu % 70,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, % 66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, % 62,1 ile kendi oluşturduğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme, % 59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip etmektedir.


#9

SORU:

Ülkemizdeki İnternet bağlantısında, çevirmeli bağlantıdan ADSL bağlantısına geçiş sürecini anlatınız.


CEVAP:

Ticari kullanımın kısa sürede yaygınlaşmasıyla daha önce çevirmeli ağ hizmeti sunan birçok İnternet servisi sağlayıcı firma ortaya çıkmış, zaman içerisinde çevirmeli bağlantı yerini ADSL adı verilen çok daha yüksek hızlı İnternet erişimine bırakmıştır. Bugün ADSL ve daha hızlı olan fibernet hizmeti veren İnternet servis sağlayıcıları olduğu gibi; bunlara ek olarak kablo TV, uydu gibi İnternet erişim seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca ADSL, %85,6 ile Türkiye’de kullanılan en yaygın bağlantı türü olmuştur.


#10

SORU:

Türkiye’deki mobil telefon (iletişim) kullanım oranları hakkında bilgi veriniz.


CEVAP:

Mobil telefonların ve doğal olarak mobil iletişimin sahip olduğu avantajlar onun pazarlama açısından da göze çarpmasına sebep olmuştur. Çünkü artık bir parçamız hâline gelen mobil telefonlar her yerde, her zaman bizimle olduğu gibi asla elimizden düşürmediğimiz çok yönlü bir kişisel iletişim aracıdır. Ayrıca BTK verilerine göre Mart 2015 itibarıyla Türkiye’de toplam 72.040.764 mobil abone bulunmaktadır. Doğal olarak 0-9 yaş arası nüfus hariç tutulduğunda mobil penetrasyon oranı % 100’ün üzerine çıkmaktadır. Neredeyse hemen hemen herkesin en az bir adet GSM hattı ve cep telefonu bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde cep telefonları, pazarlama için eşsiz bir araçtır ve kısa süre içerisinde sahip olduğu potansiyel pazarlama özellikleri fark edilmiş böylece mobil pazarlama süreci başlamıştır.


#11

SORU:

Amerikan Mobil Pazarlama Birliği tarafından yapılan mobil pazarlama tanımı nedir?


CEVAP:

Amerikan Mobil Pazarlama Birliği’nin (The Mobile Marketing and Advertising Association) tanımına göre: Mobil pazarlama, mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet, vb.) aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden interaktif (etkileşimli) bir biçimde kullanıcılarla (müşterilerle, tüketicilerle) iletişime geçilen uygulamaların bütünüdür.


#12

SORU:

Pazarlama iletişimi olgusu nasıl ortaya çıkmıştır?


CEVAP:

İşletmelerin müşterilerine ulaşmak için yaptıkları tüm faaliyetler doğru bir iletişim stratejisi izleyerek yapılmaktadır. Bu da pazarlama iletişimi olgusunu ortaya çıkarmıştır. Pazarlama iletişimi kavramı ile ürünün tüketiciler tarafından fark edilip tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlama yöneticilerinin yerine getirdikleri tüm eylemler anlatılmaya çalışılmaktadır.


#13

SORU:

Mobil pazarlama kavramının farklı tanımları bulunmaktadır. Bu farklı tanımlar nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlama kavramı ile ilgili farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Bunlardan biri, Amerikan Mobil Pazarlama Birliği’nin yaptığı tanımdır: Mobil pazarlama; mobil cihazlar aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden interaktif biçimde kullanıcılarla iletişime geçilen uygulamaların bütünüdür. Mobil pazarlama ürün, hizmet ya da fikirlerin tutundurulması amacıyla gerçekleştirilen bir pazarlama iletişimdir. Shankar ve Balasubramanian (2009) ise mobil pazarlamayı ürün ve servislerin, müşterilerin mobil cihazlarının etkileşimli kullanımıyla pazarlanması olarak tanımlamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında mobil pazarlama kavramı şu şekilde tanımlanabilir: Mobil pazarlama; işletmeler tarafından hedef kitlelere ulaştırılmak istenen ürün, hizmet ve fikirlerin, mobil cihazlar ve bu cihazlar için üretilmiş uygulamalar kullanılarak iki yönlü bir süreçle aktarılmasıdır.


#14

SORU:

Mobil iletişimin, diğer iletişim teknolojilerine göre farklılıkları ve avantajları nelerdir?


CEVAP:

Mobil iletişimin diğer iletişim teknolojilerine göre belirgin farklılıkları ve avantajları bulunmaktadır. Mobil telefonların öneminin artmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi kapsayan multimedya iletişim kurma
 • Taşınabilir bir eğlence ortamı olma
 • Perakendeci ve üreticiler için pazarlama ortamı sağlama
 • Çok kanallı alış-veriş ortamı olma
 • Yön bulma (GPS)
 • Bilet satın alma ve rezervasyon yaptırma
 • Ödeme yapmayı sağlama
 • Mobil İnternet bağlantısı kurma araçları haline gelmesi
 • Diğer kitle iletişim araçlarından farklı, tamamen kişisel, şahsa özel bir iletişim aracı olma
 • Banka hesapları, banka kartı ve kredi kartlarıyla ilgili tüm parasal işlemleri takip edip; bu işlemlere hızlı ve tam yetkili müdahalede bulunma
 • En kolay ulaşılabilen ve kullanılabilen iletişim aracı olma özelliğidir.

#15

SORU:

Mobil pazarlama faaliyetlerinin sahip olduğu avantajları sıralayınız.


CEVAP:

İşletmeler açısından mobil pazarlama olgusu yadsınamayacak bir gerçektir. Kısa süre içerisinde günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası haline gelen cep telefonları aynı zamanda pazarlama için de yeni bir mecra oluşturmaktadır. Yeni mecra sadece araç olma özelliğini değil aynı zamanda iki yönlü bir iletişim sürecini de içeren önemli bir pazarlama ortamıdır. Üstelik bu yeni mecra kendisine has birçok avantaja sahip bulunmaktadır. Mobil pazarlama faaliyetlerinin sahip olduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir: Birebir pazarlama anlayışına sahiptir, izinli pazarlama yöntemini kullanır, ölçülebilir, düşük maliyete sahiptir, markaya yönelik yüksek oranda farkındalık yaratır, tek veya çift taraflı olabilir ve hızlıdır.


#16

SORU:

Mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı avantajlardan birisi olan ölçülebilirliği açıklayınız.


CEVAP:

Mobil pazarlama, işletmelere kampanyalarının ne derece etkin olduğu ve ürünlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili net bilgiler verebilmektedir. Kampanyaya katılım saatleri ve günleri, ortalama katılım adetleri, bir kullanıcının kampanya süresince kaç kez ürün tükettiği, kampanyaya dahil olan farklı ürünler varsa bunların arasındaki tercih oranı gibi pek çok bilgi, kampanya sonunda raporlanmakta ve yorumlanarak marka yetkililerine aktarılmaktadır.


#17

SORU:

Mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı, birebir pazarlama anlayışına sahip olma avantajını açıklayınız.


CEVAP:

Birebir pazarlama anlayışına sahip olma avantajı: Mobil pazarlama faaliyetleri için birebir pazarlama anlayışı geçerlidir. Tüketiciyle kitlesel olmayan medya aracılığıyla doğrudan iletişim kurulmaktadır. Söz konusu iletişimde, doğrudan pazarlama kanalı kullanılmaktadır.


#18

SORU:

Mobil pazarlamanın sınıflandırması için belirlenen üç temel başlık nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlama ile ilgili sınıflandırma yaklaşımları henüz üzerinde görüş birliğine varılamamış konulardandır. Mobil pazarlamanın genç ve dinamik yapısı onu sınıflandırma yapabilme açısından değişken bir yapıda tutmaktadır. Klein, (2014:279) yaptığı çalışmada, mobil pazarlamanın sınıflandırması için üç temel başlık belirlemiştir. Bunlar: Mobil Pazarlamayı destekleyen teknoloji ‘ağ altyapısı’, Mobil Pazarlamada ‘araç’ olarak kullanılan yazılım ve Mobil Pazarlamanın başlatılmasında ‘öncü’ tarafın kimin olduğudur.


#19

SORU:

Teknoloji altyapısı sınıfında bulunan mobil taşıyıcı ağları açıklayınız.


CEVAP:

Mobil taşıyıcı ağlar sayesinde müşteri kitlesine her zaman her yerde ulaşmak mümkün olmaktadır. GSM, GPRS ve WAP gibi teknolojiler bu gruba aittir. GSM, bir cep telefonu iletişim protokolüdür ve baz istasyonları sayesinde gerçekleşen hücresel haberleşme için geliştirilen Avrupa standardıdır. GPRS, bu sistemi desteklemek ve eksiklerini gidermek için mobil şebekeler üzerinden kesintisiz internet erişimi sunan bir servistir. Ayrıca 3G, 4G ve 4.5G’den de bahsetmek gerekir. Özellikle İnternet bağlantı hızını, büyük ölçülerde artıran ve bant genişliğini yükselten bu teknolojiler ile cep telefonu üzerinden İnternet, ADSL ve diğer sabit İnternet servisleri ile yarışır hale gelmiştir.


#20

SORU:

Mobil pazarlamayı destekleyen teknoloji altyapısı ile ilgili sınıflandırmayı değerlendiriniz.


CEVAP:

Mobil pazarlamayı destekleyen teknoloji altyapısı ile ilgili sınıflandırma üç farklı grupta toplanır. Bunlar mobil taşıyıcı ağlar, kablosuz ağlar ve lokal frekans olarak sıralanır. Mobil taşıyıcı ağlar, GSM, GPRS, WAP, 3G, 4G ve 4.5G teknolojilerine sahiptir. Kablosuz ağlar, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı olarak bağlantı sağlayan ve iletim ortamı olarak kablolara ihtiyaç duymayan, havayı kullana bir teknolojidir. LAN (Kablosuz yerel alan ağı), ağ içindeki cihazlara kablosuz internet bağlantısı sunar. Son olarak lokal frekans bağlantıları ise kısa mesafe içinde birbirini gören cihazlar arasında bağlantı kuran teknolojilerdir. Bluetooth, RFID, NFC, kare kod gibi teknolojiler bu gruba aittir.


#21

SORU:

Mobil pazarlamada kullanılan araçları sınıflandırınız.


CEVAP:

Mobil pazarlamada kullanılan araçlar şu şekilde sınıflandırılmıştır: Kısa mesaj hizmeti (SMS), zenginleştirilmiş mesaj sistemi (EMS), multimedya mesaj hizmeti (MMS), mobil İnternet, etkileşimli ses yanıt sistemi (IVR), melodi tonu (Ringback Tone-RBT), mobil oyunlar, mobil ödemeler, lokasyon bazlı hizmetler, mobil TV, mobil etiketleme, gömülü mobil cihazlar ve mobil sosyal ağlar.


#22

SORU:

Mobil pazarlamayı, geleneksel pazarlamadan ayıran özellikleri açıklayınız.


CEVAP:

Mobil pazarlamada, veri tabanı yoluyla satış söz konusudur. Müşterilerin isim, adres ve tüketim davranışları ile ilgili bilgiler saptanmıştır ve bunlara göre bireysel satışlar söz konusudur. Kişilere cep telefonları gibi kişisel bir araçtan ulaşılarak kapılarında sağlanan dağıtım ürüne ekstra bir değer katmaktadır. Araç (cep telefonu), pazar alanıdır. Pazarlanan ürün tüm süreç boyunca kontrol edilebilmektedir. Hedeflenmiş medyayı kullanmaktadır. Tüketici yüksek kavrama riski taşımaktadır. Ürünleri görmeden almaktadır. Başvuru ve yardım uzaktır.


#23

SORU:

Mobil pazarlama ile geleneksel pazarlamanın, alıcılara (müşteri) yönelik birbirinden ayrılan farklılıkları nelerdir?


CEVAP:

Mobil pazarlamada, veri tabanı yoluyla satış söz konusudur. Müşterilerin isim, adres ve tüketim davranışları ile ilgili bilgiler saptanmıştır ve bunlara göre bireysel satışlar söz konusudur. Geleneksel pazarlamada ise geniş gruplar, ortak demografik ve psikografik özellikleri paylaşan alıcılara kitlesel olarak satış yapılmaktadır.


#24

SORU:

Mobil pazarlama ile geleneksel pazarlamayı dağıtım kanalı konusunda karşılaştırınız.


CEVAP:

Mobil pazarlamada, kişilere cep telefonları gibi kişisel bir araçtan ulaşılarak kapılarında sağlanan dağıtım, ürüne ekstra bir değer katmaktadır. Bu durum geleneksel pazarlamada görülmez. Çünkü geleneksel pazarlamada, kişilere cep telefonundan ulaşım ve kapılarında sağlanan bir dağıtım yoktur.


#25

SORU:

BTK verileri açısından Türkiye’deki mobil pazarın genel durumunu değerlendiriniz.


CEVAP:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri incelendiğinde ülkemizdeki mobil pazarın genel istatistiki durumu şu şekildedir: Mart 2015 itibarıyla Türkiye’de toplam 72.040.764 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş arası çocuk nüfus dâhil edilmediğinde mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır. 2014 yılı birinci çeyrekte 51 milyon olan 3G abone sayısı 2015 yılı birinci çeyrekte 59.422.663’e ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten İnternet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 33.934.862’ye yükselmiştir. 2015 yılı birinci çeyrekte toplam mobil İnternet kullanım miktarı ise 107.970 TByte olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli genişbant abone sayısı 16.152.591, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 17.782.271 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık % 54,5’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının % 41,2’den % 45,5’e çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla bu yüksek istatistiki kullanım sayıları aynı zamanda değişik pazarlama faaliyetleri için de ilham kaynağı olmuş, değişik Mobil Pazarlama etkinlikleri ardı ardına gerçekleştirilmiştir.


#26

SORU:

Başarılı bir mobil pazarlama etkinliği yaratan sahibinden.com, nasıl bir yol izlemiştir? Açıklayınız.


CEVAP:

Sahibinden.com, uzun süreden beri satış aracılığı yapan bir portal olma özelliğine sahiptir. Oto, ev, yedek parça, evcil hayvan, hatta ‘hizmet’ ya da ‘özel ders verenler’ gibi hizmet esaslı ihtiyaçlara bile bağlantılar sunabilmektedir. Sahibinden.com sitesi, İnternet üzerinden ulaşıma ek olarak mobil uygulama versiyonunu çıkarmış ve kısa süre içerisinde iOS ve android versiyonu toplandığında 6,4 milyon indirme sayısına ulaşmıştır. Sahibinden.com mobil uygulaması iOS ya da Android işletim tabanlı mobil cihazlara sahip kullanıcılara pek çok kolaylık sağlamaktadır. Burada, kullanıcılara çevrelerindeki emlak ilanlarını kolayca görüntüleyebilmelerini sağlayan “Yakınımda Ara”, ilanların tam konumunu haritada gösteren “Haritada göster”, çok daha yüksek çözünürlüklü ilan fotoğraflarına erişim sağlayan “Mega Foto” gibi özellikler sunulmaktadır. Ayrıca “Mobilden İlan Verme” özelliği iPhone ve Android kullanıcılarının cep telefonundan ve tabletten, bilgisayara nazaran çok daha pratik şekilde ilan verebilmelerine olanak sağlamaktadır. Sahibinden.com internet sitesinde yer alan tüm kolaylıklar mobil versiyona aktarılmıştır. Bunun sonucunda da çeşitli ödüller kazanmıştır. Hatta Sahibinden.com mobil uygulaması, Google Play Store tarafından “2015’in en iyi uygulamaları” arasında seçilmiştir.


#27

SORU:

Ayakkabı mağazası olan Flo firmasının gerçekleştirdiği Snapchat esaslı mobil pazarlama etkinliğini açıklayınız.


CEVAP:

Flo, mobil pazarlamaya daha ilk günlerden sıcak durmayı tercih etmiş, farklı kampanyalar gerçekleştirmiştir. Bunlardan bir tanesi de; indirim döneminde farkındalığı artırmaya yönelik olarak yapılan uygulamadır. Ünlü Snapchat mobil uygulamasıyla gerçekleştirdiği indirim kampanyası firmanın tanınırlığını arttırmış ve başarılı olmuştur. Flo, sadece 10 saniyelik ömrü olan mobil fotoğraf paylaşım uygulaması olan Snapchat için bir kampanya düzenlemiştir. FLO bu mobil pazarlama etkinliğinde, %50 indirim kampanyasına yönelik farkındalığı artırmak için yürüttüğü kampanya mecralarına Snapchat’i de eklemiştir. Flo.com.tr’de devam etmekte olan % 50 indirim kampanyasına ek olarak “floayakkabi” hesabındaki snapleri takip edene % 10 oranında indirim sunulmuştur. Kampanyada indirim kodu paylaşımlara eklenmiş, 09.00 -16.00 saatleri arasında kullanılabilecek olan kod için takipçilere atılan snaplerle hatırlatmalar yapılmıştır. Böylece özellikle genç tüketicilere yönelik bir indirim kampanyası farkındalığı oluşturulmaya ve % 10’luk ek indirimle satışlar artırılmaya çalışılmıştır.


#28

SORU:

World Wide Web nedir?


CEVAP:

Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına olanak sağlar.


#29

SORU:

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) temel görevi nedir?


CEVAP:

ULAKBİM’in temel görevi en yeni teknolojileri kullanarak Türkiye çapında tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermek olarak belirlenmiştir.


#30

SORU:

Bant genişliği nedir?


CEVAP:

Bant genişliği (Darbant-Genişbant): Bir iletim ortamının
ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için
kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir. Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde
aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur.


#31

SORU:

Pazarlama iletişimi nedir?


CEVAP:

Pazarlama iletişimi kavramı ile ürünün tüketiciler tarafından
fark edilip tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlama yöneticilerinin yerine getirdikleri tüm eylem-ler anlatılmaya çalışılmaktadır


#32

SORU:

Amerikan Mobil Pazarlama Birliğinin yapmış olduğu mobil pazarlama tanımı nedir?


CEVAP:

Amerikan Mobil Pazarlama Birliği’nin(The Mobile Marketing and Advertising Association) tanımına göre:Mobil pazarlama,mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet, vb.) aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden interaktif biçimde kullanıcılarla (müşterilerle, tüketicilerle) iletişime geçilen uygulamaların bütünüdür.


#33

SORU:

Pousttchi ve Wiedermann'ın tanımına göre mobil pazarlama nedir?


CEVAP:

Pousttchi ve Wiedermann’ın tanımına göre; Mobil Pazarlama, ürün, hizmet ya da fikirlerin tutundurulması amacıyla gerçekleştirilen bir pazarlama ileitişimidir


#34

SORU:

Shankar ve Balasubramanian'a göre mobil pazarlama nedir?


CEVAP:

Shankar ve Balasubramanian (2009) ise mobil pazarlamayı, ürün ve servislerin müşterilerin mobil cihazlarının etkileşimli kullanımıyla pazarlanması olarak tanımlamıştır


#35

SORU:

İnteraktif nedir?


CEVAP:

Birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla yapılan iletişimdir.


#36

SORU:

Mobil pazarlamanın nedir?


CEVAP:

Mobil pazarlama; işletmeler tarafından hedef kitlelere ulaştırılmak istenen ürün, hizmet ve fikirlerin, mobil cihazlar ve bu cihazlar için üretilmiş uygulamalar kullanılarak iki yönlü bir süreçle aktarılmasıdır.


#37

SORU:

Mobil telefonların öneminin artmasının nedenleri nelerdir?


CEVAP:

• Yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi kapsayan multimedya iletişim kurma,
• Taşınabilir bir eğlence ortamı olma,
• Perakendeci ve üreticiler için pazarlama ortamı sağlama,
• Çok kanallı alış-veriş ortamı olma,
• Yön bulma (GPS)
• Bilet satın alma ve rezervasyon yaptırma,
• Ödeme yapmayı sağlama,
• Mobil İnternet bağlantısı kurma araçları hâline gelmesidir.
• Ayrıca bu özelliklere şunları da eklemek yerinde olacaktır:
• Diğer kitle iletişim araçlarından farklı, tamamen kişisel, şahsa özel bir iletişim aracı
olma. Bu nedenle kişiye özel çözümler ve satışlar için idealdir.
• Banka hesapları, banka kartı ve kredi kartlarıyla ilgili tüm parasal işlemleri takip
edip; bu işlemlere hızlı ve tam yetkili müdahalede bulunma.
• En kolay ulaşılabilen ve kullanılabilen iletişim aracı olma özelliğidir.


#38

SORU:

Mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?


CEVAP:

Birebir pazarlama anlayışına sahip olması, izinli pazarlama yöntemini kullanması, ölçülebilir olması, düşük maliyete sahip olması, markaya yönelik yüksek oranda farkındalık yaratması, tek veya çift taraflı olabilmesi ve hızlı olmasıdır.


#39

SORU:

Mobil pazarlama sınıflandırması için belirlenen üç temel başlık nedir?


CEVAP:

Mobil pazarlama sınıflandırması için belirlenen üç temel başlık şunlardır; 1. Mobil pazarlamayı destekleyen teknoloji "ağ altyapısı", 2. Mobil pazarlamada araç olarak kullanılan yazılım, 3. Mobil pazarlamanın başlatılmasında öncü tarafın kim olduğudur.


#40

SORU:

Mobil pazarlama açısından teknoloji ağ altyapısı ile ilgili sınıflandırma kaç farklı grupta toplanmaktadır?


CEVAP:

Mobil pazarlama açısından teknoloji ağ altyapısı ile ilgili sınıflandırma üç farklı grupta toplanmaktadır. Bunlar; 1. Mobil taşıyıcı ağlar, 2. Kablosuz ağlar, 3. Lokal frekanstır.


#41

SORU:

Mobil taşıyıcı ağlar nelerdir?


CEVAP:

GSM, GPRS VE WAP gibi teknolojiler bu gruba aittir.


#42

SORU:

GSM nedir?


CEVAP:

GSM (Global System for Mobile Communication – Mobil İletişim İçin Küresel Sistem), bir cep telefonu iletişim protokolüdür ve baz istasyonları sayesinde gerçekleşen hücresel haberleşme için geliştirilen Avrupa standardıdır.


#43

SORU:

GPRS nedir?


CEVAP:

GPRS (General Packet Radio Service) bu sistemi desteklemek ve eksiklerini gidermek için mobil şebekeler üzerinden kesintisiz İnternet erişimi sunan bir servistir


#44

SORU:

Lokal frekans nedir?


CEVAP:

Lokal Frekans: Lokal frekans bağlantıları kısa mesafe içinde birbirini gören cihazlar arasında bağlantı kuran teknolojilerdir.


#45

SORU:

Lokal frekans örnekleri nelerdir?


CEVAP:

Bluetooth, RFID, NFC, kare kod gibi teknolojiler lokal frekansa örnektir.


#46

SORU:

Mobil pazarlamada kullanılan araçlar nelerdir?


CEVAP:

Varnalı ve arkadaşları, mobil pazarlamada kullanılan araçları şu şekilde sınıflandırmıştır: kısa mesaj
hizmeti (SMS), zenginleştirilmiş mesaj sistemi (EMS), multimedya mesaj hizmeti (MMS), mobil İnternet, etkileşimli ses yanıt sistemi (IVR), melodi tonu (Ringback Tone-RBT), mobil oyunlar, mobil ödemeler, lokasyon bazlı hizmetler, mobil TV, mobil etiketleme, gömülü
mobil cihazlar ve mobil sosyal ağlardır.


#47

SORU:

Çekme yönlü etkileşim nedir?


CEVAP:

Çekme (Pull) Yönlü: Cep Telefonu kullanıcılarının
kendilerinin talep etmesiyle gerçekleştirilen ve mobil banner, ya da internetteki aramalara yönelik mobil pazarlama türüdür.