KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurumsal İtibar Yönetimi soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bir kurumun en değerli varlığı nedir?


CEVAP:

Bir kurumun en değerli varlığı itibardır.


#2

SORU:

Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıya ne isim verilir?


CEVAP:

Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıya marka denir.


#3

SORU:

Bireyler ve kurumlar kendi itibarları konusunda ilişki çevresine ve paydaşlarına nasıl algı üretir?


CEVAP:

Bireyler ve kurumlar sadece yaptıkları ile değil; çeşitli durumlar karşısında yapmadıkları ile de kendi itibarları konusunda ilişki çevresine ve paydaşlarına algı üretmektedir.


#4

SORU:

İtibar, hangi bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir imajlar toplamıdır?


CEVAP:

İtibar, performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamıdır.


#5

SORU:

Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen; aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve/veya organizasyonlar olarak ifade edilen kavrama ne denir?


CEVAP:

Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen; aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve/veya organizasyonlar olarak ifade edilen kavrama paydaş denir.


#6

SORU:

Kurumsal itibar nedir?


CEVAP:

Kurumsal itibar, paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve değerlendirmeleridir.


#7

SORU:

Bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti yaratmaya yarayan kavrama ne ad verilir?


CEVAP:

Bir kurumun geçmiş eylemlerinin sonucunda oluşan, paydaş beklentilerini karşılama ve bu beklentiler ışığında paydaşlar için bir değer seti yaratmaya yarayan kavrama kurum itibarı adı verilir.


#8

SORU:

İtibarın kaynağı nelerdir?


CEVAP:

İtibarın kaynağı, inanılırlık ve güvendir.


#9

SORU:

Soyut bir niteliğe sahip olan kurumsal itibar, nasıl somut hissedar değeri yaratır?


CEVAP:

Soyut bir niteliğe sahip olan kurumsal itibar, kurumun iç ve dış ortamlardaki rekabetçi pozisyonuna katkıda bulunduğundan; somut hissedar değeri yaratır.


#10

SORU:

Kurumsal kimlik nedir?


CEVAP:

Kurumsal kimlik; kurumun biz kimiz, ne için varız sorularının cevaplarını içeren fark edilmek ve hatırlanmak için oluşturulmuş olan kurumun temel unsurlarından biridir.


#11

SORU:

Kurumsal iletişim nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal iletişim; kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak
kurum kimliğinin iletişim uygulamasına çevrilmesidir.


#12

SORU:

İmaj kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

İmaj, kurumlar açısından reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlanmaktadır.


#13

SORU:

Kurum imajı hangi etmenlerden oluşmaktadır?


CEVAP:

Kurum imajı; bir örgüte ait ürünlerin kalitesi, çalışanların müşteri ilişkileri, örgüte ait binaların yapısı, yerinin görünümü, yazışmalarda kullandığı sıfatı ve bunun gibi birçok etmenden oluşmaktadır.


#14

SORU:

Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle neler yapılmalıdır?


CEVAP:

Kurumsal itibarı yönetmek için öncelikle kurumun kimliği, imajları ve itibarı ile ilgili tespitler yapılmalıdır.


#15

SORU:

İtibar yönetimi süreci, hangi adımlar etrafında gelişmektedir?


CEVAP:

İtibar yönetimi süreci; kimlik saptama, analiz etme, tepki ve kontrol adımları etrafında gelişmektedir.


#16

SORU:

Online itibar yönetimi nedir?


CEVAP:

Online itibar yönetimi; kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında online geribildirim ve kanatları içeren gözlem, rapor ve tepki sürecidir.


#17

SORU:

Tüketiciler tarafından özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili internet temelli teknoloji yoluyla yönetilen, gayri resmi iletişimlerin tümüne ne ad verilir?


CEVAP:

Tüketiciler tarafından özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili internet temelli teknoloji yoluyla yönetilen, gayri resmi iletişimlerin tümüne; EWOM (Electronic Word fo Mouth Marketing) adı verilir.


#18

SORU:

Online platformların en büyük özelliği nedir?


CEVAP:

Online platformların en büyük özelliği; doğru veya yanlış olmaksızın herkesin kendi görüşünü paylaşabilmesidir.


#19

SORU:

Online itibarı oluşturan ana unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Online itibarı oluşturan ana unsurlar; Web 2.0 teknolojileri, EWOM ve sosyal medya alanıdır.


#20

SORU:

Sosyal sermaye olarak itibar, hangi faktörlerden oluşmaktadır?


CEVAP:

Sosyal sermaye olarak itibar; iyilik, tanıma ve iletişim faktörlerinden oluşmaktadır.