SOSYAL MEDYA Dersi Sosyal Medyada Halkla İlişkiler soru cevapları:

Toplam 21 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sosyal medya kanalları hangi alanda rol oynamaktadır?


CEVAP:

Sosyal medya kanalları özellikle kurum imajının oluşturulmasında rol oynamaktadır. Sosyal medya
kullanımı hedef kitlelerle online iletişim kurabilme fırsatı verir. Bunun yanında sosyal medya, kurum
imajını geliştirmede ve iyileştirmede kullanılabilecek bir araç olarak görülmektedir.


#2

SORU:

Sosyal medya aracılığı ile halkla
ilişkiler çalışanlar hangi bilgileri paylaşabilmektedir?


CEVAP:

Sosyal medya aracılığı ile halkla
ilişkiler çalışanlar çoklu ortam (multi-media) dosyalarını, basın bültenlerini ve kampanya bilgilerini
paylaşabilmektedir.


#3

SORU:

Halkla ilişkilerin işletmeler için önemi nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler, kurum ve işletmelerle hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı ve kabulü
sağlaması açısından çok önemli bir role sahiptir. Halkla ilişkiler uygulamaları, işletme hakkında hedef
kitleyi bilgilendirmenin yanında onları tanımak için de yapılan çalışmaları içerisinde barındırır. Hedef
kitlenin tutum ve beklentilerini saptayarak, işletmenin gerekli iyileştirmeleri yapmasını sağlar. Halkla
ilişkiler, reklamlar gibi sadece ürün ya da hizmet tanıtımına yönelik tek yönlü bir iletişimi içermez.
İşletme ve hedef kitle arasında çift yönlü iletişim kurarak karşılıklı anlayışı sağlamaya çalışır. Bu açıdan
ele alındığında halkla ilişkiler işletmelerin, kamunun dikkatine sunmak ve duyurmak istedikleri bilgileri hedef kitleye ulaştıran ve onların tepkilerini yansıtan örgütlü ve çift yönlü bir iletişim olarak da
tanımlanmaktadır. 


#4

SORU:

Halkla ilişkilerin hedef kitlesi kimdir?


CEVAP:

Halkla ilişkilerin hedef kitlesi, iç ve dış hedef kitleleri kapsamaktadır. Yani hem işletme içinde
hem de işletme dışındakilerle iletişim içerisindedir.


#5

SORU:

Internet aracılı iletişim araçları nelerdir?


CEVAP:

E-posta: Eş zamansız olarak kullanılabilen bu iletişim aracı ucuz ve kullanımı oldukça kolaydır. Bu
nedenle de oldukça yaygınlaşmıştır. Yaygın olarak tercih edilen e-posta servisleri arasında Hotmail,
Yahoo, Gmail sıralanabilir.
Sohbet odaları: Eşzamanlı olarak, kişilerarası ve grup kapsamında kullanılabilen iletişim
ortamlarıdır. Bilgisayar donanımına bağlı olarak yazılı sohbetlerin yanı sıra sesli ve görüntülü sohbet
ortamları da kullanılabilir. En yaygın olarak kullanılan sohbet programları MSN ve Skype’dir.
Videkonferans: İş ve eğitim ortamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sesli ve görüntülü
toplantılardır.
Haber grupları: Kurumsal sitelere üye olunduğunda eş zamansız olarak e-posta adreslerine
gelişmelerle ilgili gönderilen mesajlardır.
Intranet: Örgütsel iletişim kapsamında dahili Internet ağı erişimidir. İşletmede, işin ağ üzerinden
yürütülmesini sağlamaktadır.
Web sayfaları: İşletmelerin en önemli halkla ilişkiler aracı haline gelmiştir. Metin, resim, ses ve
görüntü dosyalarını barındırabilen ve Internet aracılığı ile bağlantı kurulabilen çoklu ortam birimidir.
Sanal Topluluklar: Topluluk web sayfalarına üye olanlar arasında iletişimin sağlandığı, fikir ve
görüşlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı gruplardır.


#6

SORU:

Internet halkla ilişkilere hangi alanlarda destek
sağlamaktadır?


CEVAP:

• Hedef kitleyi gündemden haberdar etmek
• Medyaya bilgi sağlamak
• Hedef kitle hakkında bilgi toplamak
• Kurumsal kimliği güçlendirmek
• Kriz yönetmek
• İtibarı güçlendirmek


#7

SORU:

Kurumsal web sayfası tasarlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?


CEVAP:

• Kolay ulaşılabilir olmalıdır.
• Özgün olmalıdır.
• Logosu, amblemi, ürünleri ve hizmetleri yer almalıdır.
• Misyonu, vizyonu ve amacı belirtilmelidir.
• Sayfa içerikleri amaca uygun olmalıdır.
• Geribildirim mekanizması olmalıdır.
• Güncelleme ve yeniliklerden haber vermek amacıyla RSS bağlantısı verilmelidir.
• İletişim bilgileri yer almalıdır.
• İlgili bağlantı linkleri verilmelidir.
• Yıllık raporlar olmalıdır.
• Medya ilişkileri ve basın arşivi bölümü olmalıdır.
• Kurumsal yayınlar ve e-bültenlere yer verilmelidir.
• Duyurular veya haberler yer almalıdır.
• Kurumun blog sayfası, Facebook ve Twitter sayfalarına erişim bağlantısı yer almalıdır.


#8

SORU:

Web sayfalarında yaşanan en büyük değişim nedir?


CEVAP:

Web sayfalarında yaşanan en büyük değişim ise, web sayfalarında içerik üretiminin tüm kullanıcılar
için kolay hale gelmesidir.


#9

SORU:

Sosyal medyanın, işletmelerin halkla ilişkiler
uygulamalarına etkileri nelerdir?


CEVAP:

• Hedef kitle kapsamına çevrimiçi topluluklar eklenmiştir.
• Hedef kitle ile ilk defa doğrudan, aracısız iletişim ve etkileşim kurulmuştur.
• Olumlu mesajların yayılması için ağızdan ağıza pazarlama teknikleri kullanılabilir hale
gelmiştir.
• Medya karması içinde kullanıcı tarafından yaratılan içerik siteleri kullanılmaya başlanmıştır.
• Hedef kitle ile etkileşim ve işbirliği sonucunda etkili mesajlar oluşturulabilmektedir.
• Geribildirimler dikkate alınarak, yanlış uygulama ve çıkabilecek sorunların engellenmesi
sağlanabilir.
• Sanal ortamda etkinliklere katılım fırsatları yaratmak kolaylaşmıştır.
• Ağ oluşturma stratejileri uygulanarak, hedef kitle ile etkili iletişim ortamı yaratılabilir.
• Hedef kitlenin işletme hakkındaki olumlu ifadeleri, işletmenin kendi sözlerinden daha fazla
güven sağlamaktadır.
• Etkili iletişim kurmak ve sürdürmek, kurum itibarını olumlu etkilemektedir.


#10

SORU:

Halkla ilişkilerde kullanılan geleneksel araçlar nelerdir?


CEVAP:

• Basılı araçlar: Gazeteler, Dergiler, Broşürler, El kitabı, Bültenler, Yıllıklar, Mektuplar, Afişler,
Pankartlar, El ilanları.
• Görsel işitsel araçlar: Fotoğraflar, Tanıtım videoları, Tanıtım CD’leri.
• Organizasyonlar: Sergi ve fuarlar, Yarışmalar, Festivaller, Törenler, Seminer ve Konferanslar,
Geziler.


#11

SORU:

Halkla ilişkilerde kullanılan yeni medya araçları nelerdir?


CEVAP:

medya araçları
olarak özellikle; blog, mikroblog, sosyal ağlar, medya paylaşım siteleri, sanal oyun ve dünyalar, arama
motoru optimizasyonu, podcast ve sosyal işaretlemeden oluşan sosyal medya platformları


#12

SORU:

İşletmeler, kendileri ile ilgili haberleri duyurmak, kampanyalarından
haberdar etmek amacıyla hangi platformu kullanırlar?


CEVAP:

İşletmeler, kendileri ile ilgili haberleri duyurmak, kampanyalarından
haberdar etmek amacıyla blogları kullanmaktadırlar.


#13

SORU:

Kurumların paydaşlarıyla iletişim kurmasında bloglar hangi önemli
görevleri üstlenmişlerdir?


CEVAP:

• Bilgilendirme metni sunma,
• Fikirleri ortaya koyma,
• Fikirleri tartışmaya açma,
• Görüş ve tutumları aktarma,
• İkna etme


#14

SORU:

Scott'a göre  blog kullanmanın üç farklı yolu nedir?


CEVAP:

• Hedef kitlenin işletme, ürün, hizmet ya da etkinlikler hakkında ne söylediğini takip etmek için,
• Başkalarının bloglarına yorumlar yazarak bu konuşmalara katılmak için,
• Kurumsal blog yazarak bu konuşmaları başlatmak ve konuşmaları şekillendirmek için


#15

SORU:

En bilindik
mikroblog örneği olarak Twitter’ın kurumsal faydaları Weber'e göre nelerdir?


CEVAP:

• Marka yaratma ve güçlendirme,
• İşletme, ürün ya da bireyin tanıtımını yapma,
• Hedef kitleyi genişletme,
• Aynı alandaki iş profesyonelleriyle ağ kurma,
• Tüketici, müşteri ya da takipçilerle ağ kurma,
• Kurum ya da ürün hakkındaki fikirleri toplama,
• Tavsiye isteme yoluyla yeni eleman ve ortaklar bulma,
• Diğer online ortamlara trafiği sevk etme,
• Çalışanlar için ağ kurma,
• Yeni iş olasılıkları bulma,
• Toplantı ve etkinlik programları.


#16

SORU:

Sosyal ağların işletme için önemi nedir?


CEVAP:

Sosyal ağlar işletmeye ait içeriğin daha hızlı yayılması için de uygun bir araçtır. İşletmenin sosyal
ağlarda yer alması, farkındalığının artışını da sağlayacaktır. İşletmelerin sosyal ağlardaki varlığı, iletişim
teknolojilerindeki yaklaşımları takip etmesinin göstergesi olması açısından işletmeye itibar da
sağlayacaktır.


#17

SORU:

Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak kullanım yerleri nelerdir?


CEVAP:

• Kurumsal itibarın izlenmesinde sosyal ağ sitelerinde işletme adı, marka adı, kurumsal ağı
oluşturan diğer işletmelerin isimleri, üst düzey yönetici ve çalışanların isimleri izlenmelidir.
Kurumsal iletişimden sorumlu görevlilerin, sıkça arama kısmına isimleri yazılarak ne şekilde,
hangi profil içeriğiyle isimlerinin geçtiğini gözlemeleri mümkündür.
• Sosyal ağ sitelerinde rakip ve ilgili kuruluşların halkla ilişkiler kapsamındaki eylemlerini
inceleyip, medya planlama yaparken bu ortamlar değerlendirilmelidir.
• Halkla ilişkiler birimleri veya halkla ilişkiler ajansları sosyal ağ sitelerindeki kullanıcıları birer
hedef kitle olarak görmelidir. Bu hedef kitlelere farklı içerikte mesaj tasarlayıp, gönderebilirler.
• İşletmeler, sponsorluk yaptıkları spor, kültür, sanat etkinliklerini tüketicilerine ve diğer hedef
kitlelere duyurabilirler (Facebook içindeki “etkinlik uygulaması - event application” gibi).
• Yarışma, workshop, eğitim gibi işletme dışına taşabilen etkinlikleri duyurmada kullanılabilir.
• Sosyal sorumluluk projelerini ilgili hedef kitleye tanıtma ve destek bulmada kullanabilirler.
• Kriz yönetimi kapsamında, kriz öncesinde izleme ve kriz döneminde kurumsal mesajları
yayınlamada sosyal ağ siteleri kullanılabilir.
• Sosyal ağlarda farklı grupları birbirine bağlayan kişileri belirleyip bu kişileri etkileyip dürüst,
sağlıklı iletişim kurarak kurumsal mesajları yayabilirler.
• Bir etkinliğin, bir kampanyanın veya işletmeyle ilgili mesajların yayılmasında çalışanlar
kullanılabilir. Çalışanların profilleri üzerinden mesajlar yayılabilir. Özellikle, eğitim ve
pazarlama gibi birimlerdeki çalışanların hem gerçek yaşamdaki hem de sosyal ağ sitelerindeki
sosyal ağları geniş olduğu için, halkla ilişkiler bağlantılı mesajlar çok geniş kitlelere
yayılabilecektir.
• İşletmeler genel kullanıma açık veya iş sosyal ağ sitelerinde profil yaratabilir.


#18

SORU:

Kurumların vikileri kullanma nedenleri nelerdir?


CEVAP:

• Ucuz ve hızlı intranet ihtiyacı,
• Dağınık dokümanların bir araya toplanması,
• Notları, ajandayı, takvimi, planları yönetme,
• Ucuz ve herkes tarafından erişilebilir proje yönetim aracı,
• Hem iç hem de dış hedef kitlenin dokümanlara ulaşabileceği bir platform


#19

SORU:

İşletmeler açısından medya paylaşım sitelerinin kullanım yerleri nelerdir?


CEVAP:

• Konferanslar: Online konferansa katılım gerçekleştirilebileceği gibi, geleneksel ortamlarda
gerçekleştirilen konferanslardaki önemli konuşmalar video olarak medya paylaşım sitelerinde
paylaşılabilir.
• Ürün ve hizmet sunumları: Yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak hazırlanan videolar online
satış işlemleri ile birlikte kullanılabilir.
• Partiler: İşletme kutlamalarının küresel çapta online olarak yapılmasına olanak tanır. Kutlama
videoları, yine medya paylaşım siteleri aracılığı ile hedef kitle ile paylaşılabilir.
• Röportajlar: İşletme yöneticileri ya da çalışanlara ait videolar, işletme ya da etkinlik tanıtımı
amacıyla kullanılabilir.
• Basın toplantıları: Gerçekleştirilen basın toplantılarının videolarının paylaşılması, özellikle
medya çalışanlarının televizyon haberlerinde kullanabileceği malzemeyi sağlayacaktır


#20

SORU:

Sosyal medya bültenlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:

• Bültenlerin içerik özellikleri geleneksel medya basın bültenleri ile benzer olmalıdır.
• Başlık dikkat çekici olmalıdır.
• 5 N 1 K kuralına uyulmalıdır. (Ne, Neden, Nasıl, Ne Zaman, Nerede ve Kim)
• Metin kısa ve anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır.
• İşletmeyi övücü ifadelerden kaçınmalıdır.
• İletişim için halkla ilişkiler çalışanının erişim bilgilerine yer verilmelidir.
• Sosyal medya bültenlerinde fotoğraflar ve videolar yer alabilir, ancak bunların çözünürlükleri
yüksek olmalıdır.
• Arama motorlarında tarandığında, ilk on listesine girebilmesi için, arama motoru optimizasyonu
kullanılmalıdır.
• İletişim bilgilerinin yanı sıra sosyal medya adresleri de yer almalıdır.
• Metin çok uzun olmamalı, yaklaşık olarak 500 kelimeyi geçmemelidir.


#21

SORU:

Sosyal medya ortamında hazırlanan sosyal medya bültenlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?


CEVAP:

• Her zaman çok büyük bir haber olmasına gerek yoktur.
• Sadece medya çalışanlarına değil, diğer hedef kitleye de yöneliktir.
• Sosyal medya bültenlerine yönelik soru cevap yöntemine izin verecek ortam yaratılabilir.
• Anahtar sözcükler dikkate alınarak bülten hazırlanmalıdır.
• Kurumsal web sayfasına ve kurumsal sosyal medya platformlarına doğrudan erişimi sağlayacak
bağlantılar verilmelidir.
• Sosyal medya bültenlerinde seçilen sözcükler arama motorları için optimize edilmelidir.
• Konu için uygunsa resim ve video kullanılmalıdır.
• İnsanlar satış sürecine yönlendirilebilir.