TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Dersi EŞZAMANSIZ İLETİŞİM ARAÇLARI soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Eşzamansız iletişim nedir?


CEVAP:

Eşzamansız iletişim kaynaktan çıkan mesajın çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması ve alıcıdan dönecek bildirimin yine tepkinin verildiği zaman diliminden sonra ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişimdir.


#2

SORU:

Eşzamansız iletişimin avantajları nelerdir?


CEVAP:

Eşzamansız iletişim bir çok avantaja sahiptir. Eşzamansız iletişimde alıcı kaynakla aynı ortamda olmak zorunda değildir. Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilirler. Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır. Bu yönüyle eşzamansız iletişim uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir. Alıcı sayısının herhangi bir engele sebep olmadığı eşzamansız iletişimde kaynaktan gelen mesaj alıcı tarafından istenildiği kadar incelenebilir.


#3

SORU:

Eşzamansız iletişimin dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

Eşzamansız iletişimin bazı dezavantajları da mevcuttur. Anlık geri bildirim verilemediğinden alıcıda yalnızlık hissinin oluşmasına ve yanlış algıların anında düzeltilememesine sebep olabilir. Mesajı işleme süreci, alıcının elinde olduğundan alıcı öz yönelimi ve denetimi yüksek bir birey olmak durumundadır. Aksi halde gönderilmesi amaçlanan mesaj işlevini tam olarak yerine getiremeyebilir.


#4

SORU:

Eşzamansız iletişimde, iletişim kanallarından hangisi bağımsızdır?


CEVAP:

Eşzamansız iletişim, Kaynak ve Alıcı arasındaki iletişimde Kanal yapısındaki değişimin yani kullanılan teknolojilerin, mesajın zamandan bağımsız olarak karşı tarafa ulaşmasını ve alıcının tepkisinin yine zamandan bağımsız olarak Kaynağa iletilmesi sürecidir. Bu süreçte zamandaki bağımsızlığı sağlayan Kanal öğesini oluşturan teknolojik alt yapıdır.


#5

SORU:

Eşzamansız iletişim araçları nelerdir?


CEVAP:

Eşzamansız iletişim araçlarına örnek olarak tartışma forumları, bloglar, e-posta, ses akışı, video akışı, slayt gösterisi, wiki, sosyal ağlar ve bulut depolama örnek verilebilir.


#6

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından biri olan e-posta nedir?


CEVAP:

E-posta, eşzamanlı olmayan biçimde bireylerin birbirlerine veya bir gruba metinsel, durağan ya da hareketli görsellerden oluşan mesajları gönderebildikleri ve herhangi bir dosya formatında kaydedilmiş belgeleri ek olarak iliştirebildikleri ilk geliştirilen internet uygulamalarından biridir.


#7

SORU:

E-posta gönderim süreci nasıl işlemektedir?


CEVAP:

E-postalarda gönderici mesajını geçerli bir adres belirterek alıcıya ulaştırmaya çalışır. Bu süreçte göndericinin mesajı, adresiyle birlikte SMTP sunucusuna ulaşır. SMTP sunucusunda onaylanan adres taşıdığı mesajla birlikte alıcı sunucu olan POP / IMAP sunucuya gönderilir. Alıcı sunucu gelen mesajın gitmek istediği adresi kontrol ederek Alıcıya ulaştırır.


#8

SORU:

E-posta gönderim ekranı bileşenlerinde neler vardır?


CEVAP:

E-posta gönderim ekranı bileşenlerinde;

 • Gönderen/Kimden (from)
 • Alıcı (to)
 • Bilgi/Karbon Kopya (CC)
 • Gizli Karbon Kopya (BCC)
 • Başlık/Konu (Subject)
 • Mesaj/ İleti Gövdesi (Body)
 • Ek (Attachment)

#9

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından e-postanın bileşenlerinden olan cc ve bcc’nin farkı nedir?


CEVAP:

Mesaj başka bir adrese ya da adreslere aynı şekilde ve formatta bilgi vermek amacıyla gönderilir. Alıcılar CC’ye yazılan diğer adresleri görebilir.  Mesaj aynı formatta başka bir adrese ya da adreslere BCC alanı aracılığıyla bilgi vermek için gönderilebilir. BCC alanına yazılan adresler alıcılar tarafından görülemez. Buradaki alıcıların adresleri gizli tutulur.


#10

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından blog nedir?


CEVAP:

Blog, web log (Web günlüğü) ifadesinin kısaltılmış halidir.  Mesajların hiyerarşik olarak sıralandığı bir paylaşım ortamı olan bloglar, güncel olan mesajdan daha eski olan mesajlara doğru bir sıralama şeklinde oluşturulan ve mesajlara yorumların da yine zamana göre sıralı şekilde verildiği bir eşzamansız iletişim aracıdır.


#11

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından blog türlerinden Blogger ve Wordpress’in avantajları nelerdir?


CEVAP:

Eşzamansız iletişim araçlarından blog türlerinden Blogger’ın avantajları;

 • .blogspot.com adıyla ücretsiz servis sağlayıcı üzerinde barındırılabilir.
 • Gmail ve Google+ ile entegre çalışabilmektedir.
 • Şifreli yayın imkanı sunmaktadır.
 • Birden çok yazar ekleme şansı verir.
 • Arama motorları kolaylıkla indeksler.
 • Temel düzeyde teknoloji okuryazarı olan herkesin kullanabileceği bir
 • kolaylığa sahiptir.
 • Birçok dilde hizmet vermektedir.

Eşzamansız iletişim araçlarından blog türlerinden Wordpress’in avantajları;

 • .wordpress.com adıyla ücretsiz servis sağlayıcı üzerinde barındırılabilir.
 • Farklı bir internet alanına veritabanı ile birlikte kurularak tamamen kişiye özel bir web sayfasına dönüştürülebilir.
 • Birden çok yazar ekleme şansı verir.
 • Açık kaynak kodlu olduğundan geliştiricisi ve eklentileri çok fazladır.
 • Çok fazla tema seçeneği bulunmaktadır.
 • Birçok dilde hizmet vermektedir.

#12

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından wiki nedir?


CEVAP:

Wiki, blog gibi kullanıcıların internet üzerinden sayfalar yaratmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan web 2.0 teknolojileri arasında yer alan bir eşzamansız iletişim aracıdır. İngilizce olarak “What I Know is” ifadesinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulan bir ada sahip olan Wikiler genelde birçok kişinin katılımıyla işbirlikli olarak, web sayfaları üzerinde çalışmak için tercih edilir. 


#13

SORU:

Wikilerin avantajları nelerdir?


CEVAP:

Wikilerin avantajları;

 • Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
 • Düzenle seçeneği tek buton yardımıyla açılır.
 • Herhangi biri tarafından düzenlenerek geliştirilebilir.
 • Birlikte çalışma imkanı sağlar.
 • İçerik kullanıcılar tarafından yaratılır.
 • Etiketleme seçenekleriyle bağlantılar oluşturulabilir.
 • Geçmiş takibi yapılarak önceki düzenlemelerle yapılan değişiklikler karşılaştırılabilir.

#14

SORU:

Wikilerin dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

Wikilerin dezavantajları;

 • Herhangi birinin düzenleyebilir olması içeriğin bütüncül yapısında bozulmaya neden olabilir.
 • Kullanıcının oluşturduğu içeriklerden oluştuğundan, bilimsel geçerliliği ve doğruluğu sorun oluşturabilir.
 • Wikiler çok hızlı geliştiğinden, çok fazla bilgi paylaşımı ile bilgi kirliliğine neden olabilir.

#15

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından forum nedir?


CEVAP:

Forum kelime anlamı olarak belirli bir amaç uğruna bir araya toplanmış bireyleri ifade eder ve farklı bir anlam olarak da toplu olarak belirli bir konu hakkında tartışma olarak bilinmektedir. Bu bağlamda oluşturulan forum siteleri de aynı zamanda tartışma forumları olarak ifade edilebilmektedir.


#16

SORU:

Eşzamansız iletişim araçlarından sosyal ağlar nedir?  


CEVAP:

Sosyal ağlar, bireyler arasında bağlantı kurabilmeyi, ortak profesyonel amaçlarla bir araya gelebilmeyi ve kişisel tercihleri, hobileri doğrultusunda ortak konulara ulaşabilmeyi sağlayan platformlardır. 


#17

SORU:

E-posta nerelerde hangi amaçla kullanılabilir? 


CEVAP:

E-posta herhangi bir amaçla kullanılabileceği gibi bütün sektörlerde, yönetim ve destek hizmetlerinde, öğrenme-öğretme sürecinde ve değerlendirme-geri bildirim süreçlerinde kullanılmaktadır. 


#18

SORU:

Blog ve wikiler hangi amaçla kullanılabilir?


CEVAP:

Blog ve Wiki,

 • Grup ve bireysel aktivitelerde,
 • İşbirlikli çalışmalarda ve
 • Bilgilendirme amaçlı olarak kullanılabilir.

#19

SORU:

Blog yazarının dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?


CEVAP:

Blog üzerinden ziyaretçilere ulaşılması için blog yazarının dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Aksi halde bloglar istenilen iletişimin oluşmasında ve beklentiyi karşılamada yetersiz kalacaktır.

 1. Blogların hitap ettiği kitlenin ilgisini çekebilmesi ve iletişimde aksaklıkların engellenebilmesi için blogun amaçları, yazarları ve blogun ilgili olduğu alanlar net ve anlaşılır şekilde belirtilmiş olmalıdır.
 2. Paylaşılması amaçlanan içeriğin araştırılmış olması gerekir. Doğru, geçerli ve özgün bir içerik oluşturulmalıdır.
 3. İçeriklerin sadece metin tabanlı oluşturulmasından kaçınmalı görsel ve işitsel araçlarında kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 4. Başlıklar konuyu yansıtır şekilde tutarlı olabilmelidir.
 5. Kullanılan dilin, iletilmesi amaçlanan mesajın yanlış ya da eksik anlaşılmasına sebep olabilecek karmaşıklıkta olmaması, olabildiğince yalın bir dilin kullanılması gerekir.
 6. Yazım dilinin samimiyetten uzak olmamasına özen gösterilmelidir.
 7. İçerik blog mesajına dönüştürülürken yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekir.
 8. Blog mesajlarının etkileşimli olmasına özen gösterilmelidir. Paylaşılmış içeriğe ziyaretçilerin geri bildirimde bulunması ve bildirimlerin tekrar cevaplanması etkili bir blog tekniğidir.
 9. Blog üzerinden iletilen mesajların olabildiğince güncel olmasına dikkat edilmelidir.

#20

SORU:

Forum sitesi oluştururken nelere dikkat edilmelidir?


CEVAP:

Belirli bir amaç için alıcılara mesajı aktaran kanal olan forum sitesi oluştururken;

 • Alt konuların olabildiğince dar olması,
 • Konu moderatörlerinin alıcıdan gelecek geribildirimleri çok fazla geciktirmeyecek derecede ilgili olması,
 • Yeterli, geçerli ve gerçek bilginin paylaşılıyor olmasına dikkat edilmesi,
 • Konu içeriği ve yorumların tutarsızlıklarının mutlaka takip edilerek giderilmesi,
 • Konuların özet niteliğinde çok fazla ayrıntıya boğmadan verilmesi,
 • Kullanıcılar arasındaki ikili iletişime, kapsam dışına çıkıldığında müdahale edilmesi gerekir.