Sosyal Medya Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni pazarlama anlayışının özelliklerinden birisidir?


Markalama

Kişiselleştirilmiş pazarlama

Hedef tüketici

Mega markalar

Tedarik taraflı düşünme


2.Soru

"Bugün insan, pratikte bedeniyle yapageldiği her şey için uzantılar (protezler) geliştirmiştir. Silahların evrimi dişler ve yumrukla başlar, atom bombasıyla sona erer. Giysiler ve evler, insanın biyolojik ısı denetim mekanizmalarının uzantılarıdır. Mobilyalar, çömelmenin ve yere oturmanın yerini alırlar. Sesi hem zaman hem de uzayda taşıyan elektrikli araçlar, mercekler, TV, telefonlar ve kitaplar, maddi uzantıların örnekleridir. Para, emeği yaymanın ve depolamanın bir yoludur. Bir zamanlar ayaklarımız ve sırtımızla yaptığımız şeyi artık ulaşım ve taşımacılık ağlarımız yapıyor. Aslına bakılırsa, insan yapımı bütün maddi şeylere, insanın bir zamanlar bedeniyle ya da bedeninin ilgili parçasıyla yaptığı şeylerin uzantısı olarak bakmak mümkündür.” ifadeleri kime aittir?


Edward T. Hall

Roland Barthes

Marshall McLuhan

Nikola Tesla

Thomas Edison


3.Soru

Forumda gezen, ancak hiç konu ya da yorum göndermeyenlere ne ad verilir?


Troll

Flaming

Flame Wars

Forum Spam

Lurker/Lurking


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın pazarlamaya etkisiyle oluşan yeni pazarlama anlayışlarından biri değildir?


Tek noktadan çok noktaya iletişim modeli

Kişiselleştirilmiş pazarlama

Talep taraflı düşünme

Ortak tüketici

Çeşitlilik


5.Soru

• Düşük maliyet
• Marka inşası ve farkındalık yaratmak
• Sadık izleyici kitlesi
• Güven oluşturma
• Arama motorlarında daha üst sıralarda gelmeye yardımcı olma
Yukarıdaki unsurlardan kaç tanesi sosyal medya pazarlamasının avantajları arasında yer almaktadır?


1

2

3

4

5


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve hızla artışını kolaylaştıran yasal faktörlerdendir?


Daha esnek lisans ve telif hakkı uygulamalarının ortaya çıkması

Hard disk kapasitelerinin ve işlem hızının artması

İçeriğin paraya çevrilmesini sağlayan yeni iş modellerinin yükselişi

İçerik oluşturma, düzenleme ve birleştirme için kullanılabilecek yazılımların sağlanması

İçeriğin yaratılması, düzenlenmesi ve barındırılması (hosting) için araçların artması ve maliyetlerinin düşmesi


7.Soru

Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin oluşturulmasında farklı motivasyonlar etkili olabilir.İçeriğin türüne ve yayınlandığı ortama göre de bu motivasyonlar farklılık gösterse de temel olarak tüketicimotivasyonları 5 ana grup altında ele alınabilir; aşağıdakilerden hangisi bu 5 ana gruptan birisi değildir?


Ekonomik getiri elde etme beklentisi

Kişisel arşiv

Eğlence ve zaman geçirme

Deşarj olma

İletişim kurma


8.Soru

Grupfoni ya da Grupanya gibi grup satın alma siteleri aracılığıyla farklı coğrafi noktalarda yer alan çok sayıda tüketici satın alma güçlerini birleştirerek daha ucuza alım yapabilmektedir. Bu örnek hangi kavramla açıklanabilir?


Güven oluşturma

Markanın sosyal grafiğini oluşturma

Müşteri sadakati yaratma

Pazarlama faaliyetlerini doğrudan etkileme

Halkla ilişkiler ve marka farkındalığı yaratma


9.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Web 2.0 deneyimi sonrasında tüketici karar süreçlerini etkileyen faktörlerden biridir?


Etiketleme

Güven

Estetik

Etkileşim

Tutum


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve hızla artışını kolaylaştıran ekonomik faktörlerdendir? 


İçerik oluşturma, düzenleme ve birleştirme için kullanılabilecek yazılımların sağlanması

Profesyonel ve amatör içerik sayfalarının yükselişi

Toplulukların ve işbirlikli projelerin artış

Hard disk maliyetlerinin düşmesi

Daha esnek lisans ve telif hakkı uygulamalarının ortaya çıkması


11.Soru

İlk televizyon yayını hangi yılda yapılmıştır?


1884

1920

1924

1930

1936


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya stratejileri arasında sayılmaz?


İçeriğin analiz edilmesi
Amaçların belirlenmesi
Sohbet ortamlarına katılım
Sonuçların ölçümü
Marka adına güven

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlamasında karşılaşılabilecek olası tehlikelerden biri değildir?


Yeni şeyler deneme isteğine sahip olma

Yanlış strateji uygulama

Yetersiz zaman ve kaynak aktarımı

Günlük trendlere kapılma

Strateji oluşturamama


14.Soru

 Blog yapma faaliyetine ne ad verilir?


Blogosfer

Blog gönderisi

Blog girdisi

Blogger

Blogging


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni pazarlama anlayışının özelliklerinden biri değildir?


Mega markalar
Çeşitlilik
Topluluklar
Kişiselleştirilmiş pazarlama
Bireysel pazarlama

16.Soru

  1. Kullanıcılara fotoğraf, video ya da ses kaynaklarını yüklemesine izin vermekte ve bunları başka kullanıcılar için bulunabilir hale getirmektedir.
  2. Tipik olarak kaynakları etiketleme, gruplama ve arama için kolayca sıralamaktadır.
  3. Bazı siteler, kaynaklar etrafında topluluk oluşumunu da kolaylaştırmaktadır..
  4. Üyeler, yüksek kaliteli materyal göndererek ve olumlu yorumlar alarak ve başka kullanıcılardan reytingler alarak itibar elde edebilir.

Yukarıda özelliği verilen sosyal medya platformu aşağıdakilerden hangisidir?


İnceleme ve değerlendirme siteleri

Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri

Sosyal ağ kurma siteleri

Medya paylaşım siteleri

Sanal dünyalar


17.Soru

I. 1983 yılında Microsoft firması, günümüzde hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan
‘Windows’ adını verdiği sistem yazılımını geliştirdi.
II. 1985 Amerika’da kullanılmakta olan ‘ARPA’ iletişim sisteminin adı ‘Internet’ adıyla
değiştirildi.
III. 1990 Yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bugün son nokta olan ‘www’ yani ‘World
Wide Web’ gündemimize girdi.

Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

İşletmelerin sosyal medya araçlarından hangilerini dikkate alacaklarına, zamanlarını ve kaynaklarını bunlar arasında nasıl etkili bir şekilde paylaştıracaklarına karar verme süreçlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik analizi

Taktik plan

Ölçülebilir amaç

Fikir liderleri

Sosyal grafik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Web 2.0 teknolojisinin getirdiği yeniliklerden birisi değildir?


Kullanıcılardanr bilgi alınabilmesi

Çeşitli platformlarda bilgi ve fikir paylaşımı

Görsellik ve etkişleşimli sayfalar

Kullanıcıların faaliyetlerinin masaüstlerinden web'e kayması

Kullanıcılara tek yönlü bilgi verilmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış medyanın en önemli dezavantajıdır?


Kirlilik
Düşük itibar
Tüketicinin ilgisizliği
Güven duyulmama
Kontrolsüz olma