Stratejik Performans Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tepe yönetimin birden çok endüstride ve pazarda rekabet üstünlüğünü elde etme amacıyla aldığı kararları ve hedef yönlü eylemleri kapsayan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi yönetim

Bölgesel yönetim

Orta kademe yönetim

Stratejik yönetim

Üst yöntemin stratejisi


2.Soru

Tedarikçilerin pazarlık gücünün düşük, alıcı gücünün yüksek olması arzu edilir.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdakilerden hangilerinin arasındaki süreçte olması istenir?


Tedarikçiler-İşletme

Müşteriler-İşletme

Tedarikçi-Müşteriler

Müşteriler-Müşteriler

Tedarikçi-Tedarikçi


3.Soru

Porter'a göre "stuck in the middle", "arada sıkışıp kalma" işletmeler hangi stratejiyi izlemektedir?


Farklılaştırma

Maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejisi

Odaklanmış maliyet liderliği

Odaklanmış farklılaştırma stratejisi

Maliyet liderliği


4.Soru

Büyüme hızı ekside olan bir pazarda işletmenin büyüme oranlarının %10'larda olması başarı olarak değerlendirilmektedir. Bu sonuca varmak için hangi analizin yapılması gereklidir?


Pazarın yapısı

Pazar sınırlarının incelenmesi

rekabet analizi

pazar hayat evresi

fonksiyonel analiz


5.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi stratejilerin çok farklı tanımları olduğunu ve stratejilerin ortaya çıkışının plan, taktik, patern, pozisyon ve bakış açısı olmak üzere beş temel biçimde gerçekleştiğini ele alır?


Igor Ansoff

Michael E. Porter

Gary P. Hamel

Henry Mintzberg

Raymond E. Miles


6.Soru

Aşağıdaki güç unsurlarının hangisini kullanarak işletmeler sektörün rekabet düzeyini çözümleyebilir?

  1. Alıcılar
  2. Satıcılar
  3. İkame ürünler
  4. Sektöre yeni girenler
  5. Rekabetin şiddeti


Hiçbiri

Yalnız I, II, III

Yalnız II, III, V

Yalnız I, IV V

Hepsi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatay bütünleşmenin üstünlüklerinden değildir?


Pazarda rekabeti düşürür ve fiyatlandırmada işletmenin elini rahatlatacağı için kârı artırır

İşletmenin tedarikçi ve alıcılarla pazarlık gücü yükselir ve endüstri dışı işletmelerin ya da girişimcilerin gözünü korkutarak pazara giriş tehdidini azaltır. Ancak olası tekelleşme ya da oligopolleşme durumunda yasal soruşturma riski vardır.

Ölçek ekonomilerine ulaşma ve iki yerine tek genel merkeze sahip olma, iki yerine tek satış ekibine sahip olma gibi kaynak tasarruarı nedeniyle maliyetler düşer.

İşletmenin ürün sunumundaki boşlukları doldurması rakiplerden farklılaştırmayı artırır.

İşlemlerin zamanlamasının ve planlanmasının kolaylaşması


8.Soru

  1. Faaliyeti veren işletme, faaliyeti alan işletmeye aşırı bağımlı olursa üzerinde önceden anlaşılan fiyat düşmektedir.
  2. Faaliyeti alan işletme, yüksek düzeyde uzmanlaşmışsa; ölçek ekonomisine ulaşma, deneyim eğrisi etkileri ve eğer görece daha az gelişmiş bir ülkedeyse ödeyeceği düşük ücretler nedeniyle maliyetler düşmektedir.
  3. Faaliyeti alan işletme, faaliyeti veren işletmeye göre daha fazla uzmanlaşmışsa kalite yükselmektedir.
  4. Faaliyeti veren işletme, temel yeteneğine daha fazla odaklanmaktadır.

Yukarıdakilerden hangileri stratejik dış kaynaklardan yararlanmanın üstünlükleri arasında yer alır?


I, II, III ve IV

II, III ve IV

I ve IV

II ve III

Yalnız III


9.Soru

Havayolu sektöründe değer zinciri analizi yapıldığında, pazarlama ve satış faaliyetleri temel faaliyetlerin neresinde yer alır?


İçe yönelik lojistik faaliyetlerinden sonra

servis faaliyetlerinden sonra

üretim faaliyetleri ile birlikte

üretim faaliyetlerinden sonra

içe yönelik losjitik faaliyetlerinden önce


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dikey bütünleşmenin sağladığı yararlardan biri değildir?


İşleme özgü varlıklara yatırımın kolaylaşması

Çevresel değişimler karşısındaki esnekliği ortadan kaldırması

Artan eş güdüm ve denetim olanakları sayesinde maliyetlerin düşmesi

İşlemlerin zamanlamasının ve planlanmasının kolaylaşması

İşletme açısından önemli girdilerin rakiplere karşı güvenliğini sağlaması


11.Soru

Endüstrinin tamamında aşağıdaki eğilimlerin hangisinin olması, tekel ya da oligopol piyasa oluşumuna neden olabilir?


Dostça satın alma

Birleşme

Yatay bütünleşme

Stratejik ittifaklar

Dikey bütünleşme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dikey bütünleşmenin yol açabileceği sakıncalardan biridir?


Artan eş güdüm ve denetim olanakları sayesinde maliyetleri düşürürken kaliteyi yükseltebilme

İşletme sahipleri ile yöneticileri arasında asil-vekil sorunu yaşanma olasılığı

İşlemlerin zamanlamasının ve planlanmasının kolaylaşması

İşletme içerisinde, işletmeye sürdürülebilirrekabet üstünlüğü kazandırabilecek bilgiyi oluşturan, paylaşan, kullanan ve koruyan bir topluluğun ortaya çıkacak olması.

İşletme açısından çok önemli girdilerin ve dağıtım kanallarının, rakiplere karşı güvenliğini sağlama


13.Soru

Havayolu sektöründe tedarikçiler Airbus-Boeing uçak şirketi olarak fiyatların oluşumu konusunda önemli bir etkinlik derecesine sahiptir. Havayolu şirketi (alıcı) ve uçak şirketleri(tedarikçi) olarak ele alındığında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Alıcıların pazarlık gücü yüksektir. 

Tedarikçilerin pazarlık gücü yüksektir. 

Tedarikçi sayısı yeterlidir. 

Alıcıların pazarlık gücü talebi etkilemez. 

Tedarikçilerin sayısının havayolları üzerinde etkisi yoktur. 


14.Soru

Porter'a göre Rekabetçi güçler modelinde yer alan faktörler ............işletme karlılığı azalmakta, faktörlerin şiddedi .............ise işletmeye satışları ve fiyatı artırma, daha yüksek kar elde etme fırsatı doğmaktadır. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?


güçlendikçe-arttıkça

güçlendikçe-güçlendikçe

azaldıkça-azaldıkça

azaldıkça-arttıkça

güçlendikçe-azaldıkça


15.Soru

Strateji analiz modellerinden olan Porter'ın Elmas Modeli'ne sonradan eklenen boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Yapı, Strateji ve Rekabet

Faktör Koşulları

Destekleyici Endüstriler

Devlet ve Şans Faktörleri

Talep Koşulları


16.Soru

İşletmenin üretim miktarı arttıkça birim maliyetlerinde ortaya çıkan düşüş hangisinin kapsamındadır?


Ölçek ekonomileri

Kapsam ekonomileri

İşlem maliyetleri

Temel yetenekler

Asil-vekil sorunu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Porter’ın üç rekabet stratejisi doğru olarak verilmiştir?


Düşük maliyet, verimlilik, pazarlık

Müzakere, çatışma, liderlik

Empati, liderlik, aidiyet

Uygulama, izleme, kontrol

Maliyet liderliği, farklılaştırma, odaklanma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yeteneğin temel yetenek olabilmesi için gereken özelliklerinden biri değildir?


Değerli olması

Nadir olması

Taklit edilememesi

İkame edilememesi

Dışa yönelik olması


19.Soru

“Örgütün varlık nedeni” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Vizyon

Misyon

Strateji

Hizmet

Değer


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin maddi olmayan varlıklarına örnektir?


Marka

İşgücü

Yönetim yapısı

Makineler

Arsalar