Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Word uygulaması varsayılan olarak hangi dosya uzantısına sahip dosya oluşturur?


.odt

.pdf

.docx

.xlsx

.txt


2.Soru

Verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi ayarlamalarının yapılacağı sekmeye ne ad verilir?


Hizalama

Kenarlık

Dolgu

Yazı Tipi

Biçimlendirme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının çizimini desteklediği genel grafik türlerinden değildir?


Alan

Radar

Çizim

Pasta

Dağılım


4.Soru

Bir harfe aynı anda “Shift” tuşu ile basarak ne elde ederiz?


Klavye küçük harfe kitlenir

Klavye büyük harfe kitlenir

Satır başı yapılır

Büyük harf

Küçük harf


5.Soru

Ctrl+› kısayolu hücre klasöründeki hareketlerden hangisinin komutudur?


Yukarıdaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

Aşağıdaki veri girilmiş ilk alana hareket eder.

A1 hücresine gidilir.

Soldaki veri girilmiş alana hareket eder.

Sağdaki veri girilmiş alana hareket eder.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “0,18” sayısının ondalık basamak sayısı 1 olarak belirlenmiş yüzde biçim durumunu göstermektedir?


18,00%
1,8%
18,0%
18.00%
0.18%

7.Soru

Word uygulamasında ekrandan seçilen bir metnin kesilmesi için; hangi sekmede hangi tuşa basılmalıdır?


Tasarım > Makas

Sayfa Düzeni > Makas

Tasarım > Kes

Giriş > Makas

Sayfa Düzeni > Kes


8.Soru

Prezi uygulamasında sunum içindeki ögeleri sıralamayı sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?


Colors&fonts

Show

Frame

Path

Shapes


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint açılış sayfasının dört temel bölümünde yer almamaktadır?


Sekmeler

Anahat ve slaytlar bölmesi

Slayt ekranı

Not bölmesi

Animasyonlar sekmesi


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi piramidindeki aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşi doğru verilmiştir?


Bilgi - Bilgelik - Veri - Enformasyon

Veri - Bilgi - Enformasyon - Bilgelik

Veri - Enformasyon - Bilgi - Bilgelik

Bilgi - Bilgelik - Enformasyon - Veri 

Enformasyon - Bilgi - Veri - Bilgelik


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hesap tablolarındaki işlevlerden biri değildir?


Koşullu biçimlendirme

Arama ve başvuru

Finansal

Trigonometri

Bilgi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlar?


F5
F1
Ctrl+Home
F2
Shift F2

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belge düzenleme işlemlerinden biri değildir?


Boş belge oluşturma

Varolan belgeyi açma

Belgeyi yazdırma

Belgeyi paylaşma

Sayfa boyutunu ayarlama


14.Soru

Ekrandaki tablo üzerinde etkin olan hücreyi göstermek amacıyla farklı renkte işaret edilen hücreyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi sistemi

Karar destek sistemi

Hücre kürsörü

Hizalama

Biçimlendirme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir sözcük işlemcidir?


NotePad (Windows)

TextEdit (MacOS)

Writer (Apache OpenOffice)

iWork (MacOS)

Docs (Google Docs)


16.Soru

Hücrede eğer “#BAŞV!” ifadesi görünüyorsa kullanıcı hangi hatayı yapmıştır?


Sıfıra bölme hatası

İşlevlere hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi

Formülde hatalı referans yazımı

Bir arama işlevinin değer bulamaması

Hatalı ad kullanımı


17.Soru

Hesap tablolarında “= ÇARPINIM (KAREKÖK(25))” ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


100
5
25
64
120

18.Soru

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlar tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Hesap tablosu

Listeler

İstatistiksel analiz

Karar destek sistemi

Bilgi sistemi


19.Soru

Hesap tablolarında listeler, hücre değerinin yanı sıra başka hangi kritere göre sıralanabilir?


Grafik türü
Yazı rengi
Hücre hizası
Özet tablosu
Kenar çizgi kalınlığı

20.Soru

Var olan bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu hesaplayarak karar vericiye seçenekler hakkında bilgi sunan analiz tekniğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


VisiCalc

What-if

Mainframe

İstatistiksel analiz

Karar Destek Sistemi