Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

T.C. Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hangi ad altında toplanmıştır?


Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma ve Sanayi Bakanlığı

Kalkınma ve Bilim Bakanlığı

Teknoloji ve Bilim Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “A1” hücresine kısayol tuşlarıyla gitmek için klavyede kullanılır?


F2
Ctrl + Home
Shift + F4
End
F5

3.Soru

Aşağıdaki hesap tablosu özelliklerinden hangisi bir değerin 0'dan küçük olması hâlinde renginin değişmesini sağlamaktadır?


Koşullu biçimlendirme

Yazı tipi

Hizalama

Kenarlık

Dolgu


4.Soru

Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde aşağıdaki karakterlerden hangisi olmalıdır?


%
<>
:
=
;

5.Soru

Etkili bir sunumda anlatılanların en önemli noktalarını içeren kısa bir özetin yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlanma

Kapanış

Aktarma

Araştırma

Alan yazın taraması yapma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosunun başlıca kullanım alanlarından değildir?


Listeler
Finans ve muhasebe işlemleri
İstatistiksel analiz
Karar destek sistemi
Kelime işlemci

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir problemin çözümünde karar değişkenlerinin farklı değerleri için hızlı bir şekilde sonucu hesaplayarak karar vericiye alternatifler hakkında bilgi sunan analiz tekniğidir?


If then else
What if
How to
Analyze if
Do if

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının çizimini desteklediği, veri serileri arasındaki ilişkileri gösteren bir grafik türüdür?


Sütun Grafik

Dağılım Grafiği

Alan Grafiği

Çubuk Grafik

Radar Grafiği


9.Soru

Sunumu gerçekleştiren sunucunun konuyla ilgili bilgi ve deneyiminin yanında kişisel özelliklerinin de ön plana çıktığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş

Hazırlanma

Gelişme

Aktarma

Kapanış


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Malumat" anlamına gelmektedir?


Bilgi

Bilgelik

İrfan

Veri

Enformasyon


11.Soru

Word de sayfa içine çapraz da yazılabilen gizil metin nereden eklenebilir?


Sayfa rengi

Kesmeler

Filigran

İstatistikler

Yönlendirme


12.Soru

... aşamasında sunum yapma amacı, sunumun süresi belirlenir, katılımcılar hakkında bilgi toplanır (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, deneyim…), onların gereksinim ve sunudan beklentileri göz önünde bulundurulur.                  Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hazırlanma

Aktarma

Kapanış

Belgeleme

Özümseme


13.Soru

Microsoft PowerPoint açılış sayfası dört temel bölümden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?


Tasarım

Anahat ve Slaytlar

Sekmeler

Slayt Ekranı

Not Bölmesi


14.Soru

Bir sözcük işlemci programında imlecin sağ tarafındaki karakteri silmek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi kullanılmaktadır?


Home

End

Shift

Backspace

Delete


15.Soru

Aşağıdaki gezinti ve düzeltme tuşlarından hangisi sonraki sayfaya git komutunu vermektedir?


End

Shift

Page down

CapLock

Backspace


16.Soru

Dış veri kaynağının bir hesap tablosuna bağlanması hangi anlama gelmektedir? 


Aktarma

Kopyalama

Saklama

Yedekleme

Güncelleme


17.Soru

  1. Formlar
  2. Karar Destek Sistemleri
  3. İstatistiksel Analiz
  4. Finans ve Muhasebe İşlemleri

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hesap tablolarının kullanım alanlarındandır?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir powerpoint sayfasının temel bölümlerinden biri değildir?


Sekmeler

Anahat ve slaytlar bölmesi

Slayt ekranı

Foxit reader bölmesi

Not bölmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarının işleyiş açısından çevrim içi uygulamalar sınıfında bulunan yazılımlar arasında yer almaktadır?


Microsoft Excel

Microsoft Office 365 Excel

OpenOffice Calc

Numbers

LibreOffice Calc


20.Soru

Kürsör hareketlerinin tümü hangi tuşa basılı olarak uygulanırsa ilgili kürsör hareketleri seçme işlemi için yapılmış olur?


Shift

Enter

Ctrl

Fn

Alt gr