Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternet üzerinden gönderilen sayısal bir mektup olarak tanımlanan teknolojiye ne denir?


Elektronik posta (e-posta)

MMS

3G

WİDGET

SMS


2.Soru

  1. bedensel engeller
  2. eğitim
  3. ulaşım

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri giyilebilir teknolojilerin etkilediği alanlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

I. Akıllı saatler

II. Akıllı Kulaklıklar

III. Akıllı Gözlükler

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri giyilebilir teknolojiler arasında sayılır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


4.Soru

Kullanıcıya bağlantı süresine göre değil, veri alışveriş miktarına göre ücretlendirme olanağı sağlayan platforma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


3G teknolojisi

Enhanced Data Rate for GSM Evolution (EDGE) teknolojisi

General Packet Radio Servis (GPRS) teknolojisi

Hypertext Markup Language (HTML) teknolojisi

World Wide Web (www) teknolojisi


5.Soru

Sanal dünyaları, sentetik dünyalar olarak nitelendirmekte ve bu dünyaların popülerliğinin giderek arttığını söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Rheingold

Castronova

McLuhan

Carr

Franck Fromer


6.Soru

Yurt dışına konferansa giden bir akademisyenin sunusunu yüklediği  flash diski otelde unutması sunu sırasında ona çok zor anlar yaşatmıştır. Böyle bir durumda bu akademisyenimize bir sonraki sunusu için verebileceğiniz en iyi tavsiye ne olurdu?


Flash diskini  daha büyük boyutlarda alması

Acil durumlara karşı otel görevlilerine bahşiş vermesi

Bulut teknolojileri kullanması

Infrared kullanması

Edge kullanması


7.Soru

Ses ve görüntü servisleri, veri haberleşmesi, kısa mesaj servisleri (SMS) gibi hizmetlerin daha hızlı veri transferi, kullanıcı hareketliliğinin genişletilmesi ve kullanıcıların çoklu ortam uygulamalarına olan eğilimlerini karşılamaya yönelik başlatılmış olup, kablolu bağlantının olmadığı yerlerde yüksek hızlı İnternet erişimini olanaklı hâle getirmiş olan mobil teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


EDGE

GPRS

3G

4G

5G


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motorudur?


Mynet

Mozilla Firefox

Microsoft İnternet Explorer

Google chrome

Safari


9.Soru

Türkiye’deki cep telefonu kullanım nedenleri, A.B.D., Japonya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında farklılıklar göstermektedir.  Araştırma bulguları, diğer ülkelerde cep telefonlarının daha çok hangi amaçla kullanıldığını göstermektedir?


İnternet erişimi

Sosyal ağ kullanımı

Ürün arama

Yol bulma ve harita kullanımı

Haber okumak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNS tanımıdır?


İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dildir.

Web sitelerinin bulunduğu sunucu bilgisayar ile kullanıcı bilgisayarları arasında hiper metin transfer protokolüdür.

 İnternet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi sağlamaya yarayan bir sistemdir.

Dünyanın her yerindeki binlerce web sunucuları adı verilen bilgisayarlarda kayıtlı milyarlarca Web sitesi

Kelime anlamı olarak kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelmektedir.


11.Soru

Kullanıma Odaklanan Belirlenimcilik felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Teknoloji kendi başına bir etkiye sahip değildir. II- Teknoloji toplumsal yapıyı belirler. III- Teknolojiyi kullanım yöntemlerine odaklanılmaktadır.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

12.Soru

Bilgisayar programlarında kullanılan arayüzlerin kolay öğrenilebilir ve kolay kullanılabilir olmaları kısaca nasıl ifade edilir?


Sosyal ağ
Kullanıcı dostu
Teknolojik belirlenimcilik
Sanal Dünya
Avatar

13.Soru

TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının kapsamına ilk defa 6-15 yaşını ne zaman alınmıştır?


2012

2013

2014

2015

2016


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların aktif olduğu Web 2.0 araçlarının isim babasıdır?


Berners-Lee

McLuhan

Gates

O' Reilly

Castells


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “nomofobi”yi en iyi tanımlar?


Telefonum yanımda değil ve ben huzursuzum
Telefonda diğer insanlarla rahat konuşamıyorum
Tablet bilgisayarımı kullanırken rahat değilim
Dizüstü bilgisayarımın belleği çok yetersiz
Akıllı saatimi tüm özellikleri ile gibi kullanamıyorum

16.Soru

Kullanıcının paylaşımları ve hareketleri zaman içinde arttıkça bunların kronolojik sunumu biçiminde tanımlanan Facebook özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Haber kaynağı

Duvar

Hareketler dökümü

Arkadaşlık tarihçesi

Zaman Tüneli


17.Soru

"İnsanlar ilk başlarda büyük taş baltalar ve kesiciler kullanarak arazileri temizlemiş; çapa ve kazıcı ağaçlar kullanarak
topraklarını işlemişlerdir."

Yukarıdaki ifade hangi toplumu ifade etmektedir?


Avcı-toplayıcı toplum

tarım toplumu

sanayi toplumu

bilgi toplumu

hayvancılık toplumu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu tarafından kullanılan teknolojilerin sebep olduğu olumsuzluklardan birisi değildir?


İşsizlik
Çevre kirliliği
Toprağın fakirleşmesi
Yaşam koşularındaki iyileşmeler
Nükleer başlıklı füzeler

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonu kullanma nedenleri arasında yüzde olarak en   

çoktur?


İnternet erişimi

Arama yapmak

Fotoğraf/video çekmek

Haber okumak

Sosyal ağlara girmek


20.Soru

Kullanıma odaklanan belirlenimcilik felsefesine göre;

  1. Teknolojinin kullanımı vurgulanır.
  2. Teknolojiyi kullanım yöntemlerine odaklanılmaktadır.
  3. Teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip olmadığını savunmaktadır.
  4. Teknolojinin etkisini kullanıcılar belirlemektedir.
  5. Bireylerin teknoloji üzerinde kontrole ve özerkliğe sahip olduğunu ileri sürmektedir.
    Yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V