Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İkinci dünya savaşı sonrasında elektronik alanındaki büyük teknolojik atılımlar sayesinde mikro-elektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon alanında gelişmeler yaşanmış; yirminci yüzyılın son otuz yılında İnternet ortaya çıkmıştır."

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır


tarım devrimi

bilgi teknolojisi devrimi

sanayi devrimi

yapay zeka devrimi

metalürji devrimi


2.Soru

Sosyal medyanın özellikleri sınıflandırırsak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Katılım

Açıklık

Bağlantı Dışılık

Topluluk

Karşılıklı konuşma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “02.10.2009” verisini içeren bir tarihin “2009/Eki/02 Cuma” biçiminde görüntülenmesi için uyarlanmış durumdur?


yyyy/aaa/gg gggg
yy/aaa/gg gg
yyyy/aa/gg gg
yyyy/aa/gg gggg
yy/a/g gg

4.Soru

İnsan bilgisayar etkileşiminin odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?


Sofalising

Öz sunum

Benlik

Kullanılabilirlik

Sanal ortam


5.Soru

İnternet’te sunucu bilgisayar üzerinde bulunan Web sitelerine ulaşmamızı sağlayan yazılımlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Windows İnternet Explorer

Web tarayıcıları

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari


6.Soru

“TOPLA(A2;B3)” formülünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?


A2 ile B3 arasındaki 4 hücrenin toplamı

A2 ile B3 arasındaki 6 hücrenin toplamı

A2 ve B3 hücrelerinin toplamının ortalaması

A2 ve B3 hücrelerinin toplamı

İki referansın kesişim kümesinin toplamı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden açıklık sınıfını anlatmaktadır?


İçeriğe erişim ve kullanımda engeller yoktur

İçerik üretici olan kullanıcıların katılım ve geri bildirimi cesaretlendirilir

İki yönlü iletişim yani diyalog vardır

Grupların oluşumuna ve etkin şekilde iletişimine olanak sağlar

Diğer siteler, kaynaklar ve kişilere linkler ile bağlantı sağlanır


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolojiler için hem avantaj hem de dezavantaj olarak görülebilir?


Her yerde kullanabilme esnekliği
Çokluortam kullanımı
Kişiselleştirme özelliği
Şarj edilebilir bataryalar
Uzun süre kullanmaya bağlı sorunlar

9.Soru

  1. Mikrofon
  2. Klavye
  3. Hoparlör

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri bilgisayara veri girilmesi için kullanılan girdi birimine örnektir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

İnsan zihnindeki kısa süreli belleğe benzer biçimde elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Harddisk

BIOS

SATA

SSD

RAM


11.Soru

1980 öncesinde doğmuş olan nesil hangi isimle anılmaktadır?


Ağ toplumu
Dijital göçmenler
Dijital yerliler
Evrensel köylüler
Teknoloji toplumu

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel e-devlet liderleri arasında yer almamaktadır?


Amerika Birleşik Devletleri

Güney Kore

Yeni Zellanda 

Avustralya

Hindistan


13.Soru

Sosyal belirlenimcilik teknoloji felsefesine göre hangisi doğrudur?


Teknoloji toplumların itici gücüdür.
e-Öğrenme bireylerin karmaşık problem çözme becerilerini geliştirir.
Teknolojiler kullanıcının yaptığı işin kapasitesini arttıran araçlardır.
Bireyler teknoloji üzerinde kontrole ve özerkliğe sahiptir.
Teknolojinin kendisi insanların teknolojiyi kullanma yöntemlerinden daha az öneme sahiptir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı için gerekli becerilerden biri değildir?


söylem paylaşımı

içerik üretimi

değerlendirme

analiz edebilme

erişim


15.Soru

............  teknolojisi sayesinde GSM aboneleri kablosuz işaretleme dili (Wireless Markup language: WML) ile kodlanmış web sitelerini kullanabilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


WAP

GPS

Wi-Fi

3G

EDGE


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almamaktadır?


Akranlarıyla gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmakta

Görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olma

Beyin gelişimini olumsuz yönde etkileme 

Beden gelişimini olumsuz yönde etkileme

Daha fazla etkileşim ve bilgiye ulaşma fırsatı sunma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklara yönelik öne sürülen belli başlı olumsuz etkilerinden değildir?


Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Cep telefonları çocukların hayal kurma ve yaratıcılık becerilerini azaltmaktadır. 

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin demokratikleşmeyi sağlayıcı etkiye sahip bir bakış açısını ifade eder?


Teknolojik belirlenimcilik
Postmodernizm
Distopyan
Ütopyan
Avatar

19.Soru

  1. Akıllı saatler
  2. Akıllı gözlükler
  3. Akıllı telefonlar
  4. Tabletler
    Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri giyilebilir teknolojilerdendir? 


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV


20.Soru

Listelerdeki sütun başlıklarının bir tablo üzerine yerleştirilerek o alanlardaki verilerin sayılması, toplanması ya da birtakım hesapların yapılmasını otomatik olarak gerçekleştiren tablolara ne ad verilmektedir?


Toplama tablosu

Özet tablo

Metin tablosu

Kesişim tablosu

Filtre tablosu