Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçük dünya fenomeni kavramını ortaya koyan psikologdur?


O' Reilly

McLuhan

Milgram

Castells

Berners-Lee


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ortamlarda bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?


Ağlarda gezinme
Video çekimi
Sanal iletişim
Topluluk oluşturma
Özçekim

3.Soru

Yukarıdakilerden hangileri taşınabilir teknolojilerin kullanım amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

  1. İklim değişikliği ve buzulların çekilmesi
  2. büyük gövdeli hayvanların soylarının tükenerek yiyecek stoklarının sınırlanması
  3. gereksinimler ve kaynaklar arasındaki dengenin bozulması 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri göçebe yaşamdan bahçecilik ve hayvan yetiştiriciliğine geçişte etkili olmuştur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Birleşmiş Milletlerin 2014 yılında yayınladığı rapora göre, hangi ülke e-Devlet uygulamalarında lider ülke olmuştur?


ABD

Türkiye

Avustralya

Singapur

Güney Kore


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dokunmatik ekran ünitesi, diğer sistem ve devre bileşenleri ile şarj edilebilir bir bataryayı tek bir ünite olarak sunan, küçük ve taşınabilir kişisel bilgisayar türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kasalı bilgisayarlar

Sunucu bilgisayarları

Tablet bilgisayar

Dizüstü bilgisayarlar (laptop)

Ekran okuyucu bilgisayarlar


7.Soru

Günümüzde akıllı telefonların yeni modelleri oldukça yüksek fiyatlarla pazara çıkıyor olsa da, aşağıdakilerden hangisi uzun vadede cep telefonlarına sahip olma maliyetinin düşmesinin sonucu olarak gözlemlenebilir?


Eğlence kaynağı olması

Bilgiye erişimi kolaylaştırması

Güvenlik ve korumanın artması

Teknolojinin gelişmesi

Telefon kullanma yaşının düşmesı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangi İklim değişikliği ve buzulların çekilmesi, büyük gövdeli hayvanların soylarının tükenerek yiyecek stoklarının sınırlanması sonucunda oluşan toplum türüdür?


Avcı-Toplayıcı toplum

Tarım toplumu

Bilgi toplumu

Sanayi toplumu

Ekonomik toplum


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılımlar tarafından sağlanan özelliklerden biri değildir?


İşlev ve parantezlerin yazılmasında hatanın engellenmesine yönelik  çözümler sunarlar.

Formül içindeki  adresler  farklı renklerle ifade edilerek tablo üzerinde işaret edilirler.

Hatalı girilen ya da sonuçlanan formül girişinin sonucu   hücrede  gösterilir.

Formül girişi esnasında diğer hücrelere tıklanması, tıklanan hücrenin adresinin imlecin bulunduğu yere otomatik olarak yazılır.

Büyük veri setlerinin kopyalanması


10.Soru

Cep telefonu yanına alınmadığında veya telefon kapalı olduğunda kendini kötü hissetmek, bir an önce telefona ulaşmak ve açmak isteği şeklinde görülen psikolojik durumu ifade eden durum aşağıdakilerden hangisidir?


Nomofobi

Homofobi

Klostrofobi

Heterofobi

Mobifobi


11.Soru

  1. Bilgi paylaşma
  2. İlişki kurma
  3. Geliştirme

Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri sosyal ağ sitelerinin işlevlerindendir?


I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız II

Yalnız III


12.Soru

Kişinin kendini nasıl gördüğünü ve kendisine ilişkin değerlendirmelerinin neler olduğunu açıklamasına ne denir? 


Özgüven

Benlik

Zihin

Duygu

Sorumluluk


13.Soru

İki dijital ürün arasında, kızılötesi ışınlarla iletilen sinyallerle sağlanan veri bağlantısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


IrDa–Infraded

Bluetooth

Widget

Edge

GPRS


14.Soru

Cep telefonu yanına alınmadığında veya telefon kapalı olduğunda kendini kötü hissetmek, bir an önce telefona ulaşmak ve açmak isteği şeklinde görülen psikolojik durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?


Klostrofobi

Agarofobi

Araknofobi

Antofobi

Nomofobi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dedikodu ve insan merakının sosyal dolaşımı nedeniyle bireylerin diğerlerinin yaşamlarını merak etmesi ve paylaşımda bulunmaları biçiminde açıklanan Robin Dunbar'ın sosyal ağ sitelerine ilişkin kavramıdır?


Sanal kimlik

Benliğin temsili

Sanal benlik

Toplumsal dolaşım

Sosyal düğümler


16.Soru

Sanal topluluğu “yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde
oluşturdukları toplumsal kümelenmeler” olarak tanımlayan kişi kimdir?


Rheingold

McLuhan

David Noble

Thomas More

Peter Drucker


17.Soru

İnternetteki içeriklere ulaşmamızı sağlayan; web robotu, arama indeksi ve kullanıcı ara biriminden oluşan mekanizmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Web tarayıcısı

Arama motoru

E-devlet sistemi

Hypertext Markup Language (HTML)

Enhanced Data Rate for GSM Evolution (EDGE)


18.Soru

Birbiriyle bağlantılı düğümler dizisine ne ad verilir?


Web 2.0

Küresel köy

Metadata

İnternet


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde bahsedilen toplumlardan biri değildir?


Avcı-toplayıcı toplum

Tarım toplumu

Sanayi toplumu

Bilgi toplumu

Siyasi toplum


20.Soru

Birden fazla hücre seçimi için hangi tuş kullanılır?


Ctrl

Shift

Home

End

PgUp