Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette etik dışı davranışların / intihallerin nedenleri arasında değildir?


Sosyal hayatın yoğunluğu
Etik dışı davranışlarla ilgili bilgisizlik
Bilgi hırsı
Yetersiz ceza
Zamansızlık

2.Soru

İnternete başvuruldu erişilen bilginin güvenilirliği aşağıdaki sorulardan hangisiyle sorgulanmamalıdır?


Kaynağı belirtiliyor mu? Kaynak veya kaynaklar güvenilir bir kurum veya kişi mi?
Farklı kaynaklar ulaşılan bilgiyi doğruluyor mu?
İçeriği denetleyen ve onaylayan hakem kurulu veya editör var mı?
Site belirli aralıklarla yenilenen, güncellenen ve sürekliliği olan bir adres mi?
Kaynak veya kaynaklar maddi bakımdan zengin bir kurum veya kişi mi?

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişime örnek olabilir?


Mektup yazmak

Telgraf çekmek

Roman yazmak

Belgesel programı izlemek

Ders dinleme


4.Soru

I. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.II. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz.III. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.IV. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.V. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.Internet bankacılığı ile işlem yapan bir kişinin bilgileri alınarak hesabı ele geçiriliyor. Bu durumda bilgisayar kullanım konusunda yukarıdaki etik ilkelerden hangisi ya da hangilerine uyulmadığı söylenebilir?


I-II-V
I-II-III
II-IV-V
I-III-IV
II-III-IV

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik yaklaşımlardan meta etik ile ilgili bir ifadedir?


Pratik ahlak kuralları ile ilgilenir.
Etiğin doğasını araştırır.
Betimleyici etiktir.
Doğru olması gereken şeylerin neler olduğunu araştırır.
Bir eylem gerçekleştirirken doğru yolun ne olduğunu araştırır.

6.Soru

UNESCO, OECD, TÜBA ve UADM adlı ulusal ve uluslararası kuruluşların hizmet ettiği ortak amacın aşağıdaki ifadelerden hangisi ile daha ilişkili olduğu söylenebilir?


AR-GE faaliyetlerinin gelişimine uluslararası düzeyde katkı sağlamak
Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması
Bilim ve teknoloji açısından geri kalmış ülkelere gerekli desteğin verilmesi
Teknik donanımı eksik olan okullara gerekli yardımın yapılarak ihtiyacın karşılanması
Öğretim ve araştırma etkinliklerinde dijital kaynakların ücretsiz olarak kullanılması

7.Soru

Anlık sohbet araçları hangi yıllarda çok popüler hale gelmiştir?


1970'li yıllar
1980'li yıllar
1990'lı yıllar
2000'li yıllar
2010'lu yıllar

8.Soru

Virüsler gibi bilgisayar sistemlerini olumsuz yönde etkileyen ve zarar veren, genellikle de işletim sistemlerinin hata ve açıklarını kullanarak ağ üzerinden sistemlere bulaşan diğer bir kötü amaçlı yazılım türü hangisidir?


Solucanlar
Bombalar
Casuslar
Spamlar
Atlar

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin sınırlılıklarından biridir?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.
İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez
Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.
Alıcı da yalnızlık duygusu oluşabilir.
Mesaj işleme sürecinde alıcının elinde olduğu için, alıcı denetimi ve öz yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette güvenliği sağlamak için kullanılan teknolojilerden birisidir?


Firewall

McAfee

SSL (Secure Sockets Layer)

Spyware

MrKlunky


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim saldırılarından biri değildir?


e-dolandırıcılık
Kredi kartı kopyalama
Dijital kimlik hırsızlığı
Kaynak hırsızlığı
Telefon dolandırıcılığı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin sınırlılıkları arasında yer almaz?


Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.
Bireysel farklılıklara göre kişiye özel yaklaşımın sergilenmesi oldukça güçtür.
Hızlı şekilde iletişim kurmakta zorlanan alıcılar iletişim sürecinde sorunlar yaşayabilir.
Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz. İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.
Alıcı sayısının artması sürecin yönetimini güçleştirir.

13.Soru

Kaynak göstermeden yapılan intihaller arasından, pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermek hangi tür intihaldir?


Hayalet yazar

Mevcut yazı

Yetersiz gizleme

Kendinden aşırma

Emek tembelliği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği ilkelerinden biridir?


Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine engel olmak
İletişim kurarken anlamsız sayılacak gereksiz iletiler göndermemek
Yanıtlanan iletinin konu başlığını koruyarak yanıt vermek
Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açmamak
Bedeli ödenmeyen yazılımı kopyalamamak ve kullanmamak

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telefonda etik ve etkili iletişim kurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın sıraladığı kurallardan değildir?


Telefon konuşmalarında gizli bilgiler güvenilerek verilebilir.
Genelde telefonu, arayan önce kapatır ancak, yönetici veya diğer üstlerle konuşuluyorsa bu kurala aykırı olarak onların kapatması beklenir.
Aradığımız telefon dördüncü çalıştan sonra açılmıyorsa aramaktan vazgeçmeliyiz.
Konuşan herhangi bir nedenle bekletilecekse, bunun nedenleri ve süresinin, uygun bir ifade ile söylenmesi gerekir.
Telefonu açınca "günaydın", "iyi günler" şeklinde bir ifadeden sonra kurumun veya servisin ismi söylenmeli, sonra da konuşan kişi kendisini tanıtmalıdır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternette kaynak göstermeden yapılan intihal türüne bir örnektir?


Mükemmel suç
Hayalet yazar
Yanlış Bilgilendirme
Fazla Mükemmel Alıntı
Becerikli Atıf Yapma

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet etiğinin alt başlıklarından biri değildir?


Başkalarına karşı saygı

Altyapı ve zamanı verimli kullanma

Biçimsel özen

İçerik ile ilgili özen

Politik kaygılar


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Antivirüs ve güvenlik duvarı programları için yanlıştır?


Sistemin tam anlamıyla korunması için ikisi ayrı olarak çalışmalıdır.

Güvenlik duvarı bilgisayar sistemine giren ve çıkan verileri denetler.

Antivirüs programı sistemi ve bileşenlerini belirli aralıklarla denetler.

Antivirüs yazılımıyla kişisel güvenlik duvarı aynı şeylerdir.

Antivirüs programı gerektiğinde bulunan kötü amaçlı yazılımı silebilir.


19.Soru

Açık ders malzemeleri projesi Türkiyede ilk olarak hangi kurum veya kuruluş tarafından başlatılmıştır?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBİTAK)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin temel bileşenleri biridir?


Sistem Yazılımları

Donanım

Çekirdek ve Dosya Yönetim Sistemi

Kullanıcılar

Veri Saklama