Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web konferans sistemlerinin sağladığı genel hizmetlere bir örnektir?


Sadece eşzamansız iletişim kurulabilir.
Sadece sesli görüşme yapılabilir.
Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.
Sadece görsel iletişim kurulabilir.
Sadece metin tabanlı iletişim kurulabilir.

2.Soru

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi Facebook kullanımında karşılaşılan etik davranışlardandır?


Gerçek görünümünüzü gösteren profil resmi kullanmak
Abartılı ve yanlış profil bilgileri vermek
Profil sayfasında gereksiz bağlantılar paylaşmak
Karşı cinsten tanımadığınız insanları rahatsız etmek
Bir kullanıcının haberi olmadan, kullanıcının resmini etiketlemek

3.Soru

I. KaynakII. MesajIII. YolIV. GeribildirimV. Uzaktan İletişimYukarıdakilerden hangileri iletişim sürecinin temel unsurlarındandır?


I-II-IV
II-III-V
I-III-V
II-IV-V
I-III-IV

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişime örnek olabilir?


Mektup yazmak

Telefon ile görüşme

İş toplantısı

Basın toplantısı

Mahkeme duruşması


5.Soru

“Bilgi ve veriyi paylaşanlar kimliklerini doğrulayabiliyor mu?” sorusu hangi bilişim güvenliği ilkesinin bir özelliğidir?


İzlenebilirlik
Erişilebilirlik
Güvenirlilik
İnkar edilememe
Kimlik sınama

6.Soru

Kullanılan sistemin ve sistemdeki verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine, izinsiz erişilmesine ve kullanılmasına karşı korunması, bilişim güvenliğinin hangi temel ilkesi tarafından tanımlanmaktadır?


Gizlilik

Bütünlük

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik

Güvenilirlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden fiziksel engel sınıfından yer alan bir engeldir?


Kaynağın tükenmişliği
Alıcının stres altında olması
Alıcının İnternet bağlantısının zayıf olması
Alcının hasta olması
Kaynağın kodlama yapamaması

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telefonda etik ve etkili iletişim kurabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?


Telefon ağza yaklaştırılarak konuşulmalı, ahize dudaklara en fazla 1-2 cm mesafede tutulmalıdır.
Telefonu açınca “günaydın”, “iyi günler” şeklinde bir ifadeden sonra kurumun veya servisin ismi söylenmelidir.
Uzun konuşmalar yapılarak anlatılmak istenen uzun uzun anlatılmalıdır.
Konuşma yüksek bir ses tonu ile tıpkı karşımızdaki birisi duymuyormuş gibi olmalıdır.
Aradığımız telefon en az altı kez çaldırılmalı açıncaya kadar aramaktan vazgeçmemelidir.

9.Soru

İletişimin sürecinde kaynağın sonraki adımlarda başvuracağı yeni üretim ve değişimleri biçimlendirebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulmaktadır?


Mesaj
İletişim engeli
Alıcı
Kanal
Geribildirim

10.Soru

Meta-etik nedir?


Normatif etik
Uygulamalı etik
Eleştirel etik
Kuralcı etik
Betimleyici etik

11.Soru

“Bir eylemi iyi ya da kötü kılan şey eylemin sonucu veya sonuçlarıdır.” Bu ifadedeki anlayış hangi etik kurama aittir?


Deontoloji

Kantçılık

Sonuçsal olmayan

Teleoloji

Yeni Kantçılık


12.Soru

Eşzamanlı iletişim araçları, kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde bulunduğu iletişim sürecinde karşılıklı etkileşimi sağlayan, mesaj ve geribildirimlerin anında değişimine yardımcı olan ortamlar şeklinde tanımlanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kullanım amacı - eşzamanlı iletişim aracı doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?


Uzun bir zaman diliminde bir konuyu tartışma - Anlık sohbet
Durağan görsellerle bilgi paylaşımı - Video akışı
Anlık sesli ve görüntülü mesaj iletimi - Web konferans sistemleri
Dosya depolama ve paylaşma - Bulut Depolama
Eğitim ortamında fikir ve yorum paylaşımı - Slayt gösterisi

13.Soru

Aşağıdaki kişi ya da firmalardan hangisi akıllı telefonun ilk geliştirici olarak nitelendirilebilir?


Antonio Meucci
Graham Bell
Martin Cooper
Motorola
IBM

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anti virüs ve casus önleyici yazılımların faydalarından biri değildir?


Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlara karşı belirli aralıklarla veya kullanıcının istediği bir zamanda tarar.

Bilgisayar sisteminde bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.

Kullanıcıların sistemdeki kişisel bilgilerini korur.

Ağ yoluyla bilgisayar sistemine sızıp yayılmaya çalışan kötü amaçlı yazılımları engeller.

Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin düzgün ve güvenilir çalışmasına yardım eder.


15.Soru

Bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen kötü amaçlı yazılımlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?


Antitrojan

Virüs

Truva atı

Solucan

Casus yazılım


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etiğin doğasını ve etiğe neden ihtiyaç duyduğumuzu araştıran etik yaklaşımlarından biridir?


Uygulamalı etik

Normatif etik

Meta-etik

Teleolojik etik

Deontolojik etik


17.Soru

Emniyet Genel Müdürlüğünün dolandırıcılıklardan kaçınmak yaptığı uyarılardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Hiç kimseye banka kartı ve kimlik bilgileri verilmemelidir.

Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla para talebinde bulunan şahıslara inanılmamalıdır.

Uzun konuşmalardan kaçınılmalı, hatlar uzun süre meşgul edilmemelidir

Adli merciler hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.

Hediye kazandınız, hesabınızda bloke var, sigorta ya da vergi borcunuz var gibi beyanlara itibar edilmemelidir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü bir iletişime örnek olarak gösterilebilir?


Anlamlarda ortaklaşmanın sağlanması
Karşılıklı etkileşimin gerçekleştirilmesi
Duygu düşünce ve bilgilerin aktarılması
Çevreyle ilişkiye girilerek sosyalleşilmesi
Anlama, anlaşılma, ikna etme ve ikna olma süreci

19.Soru

“Bir eylemi iyi ya da kötü kılan şey eylemin sonucu veya sonuçlarıdır.” Bu ifadedeki anlayış hangi etik kurama aittir?


Kantçılık

Sonuçsal olmayan

Teleoloji

Deontoloji

Yeni Kantçılık


20.Soru

“Sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de öyle davran” sözü hangi kuramdan gelmektedir?


Deontolojik Kuram

Teleolojik Kuram

Meta-etik Kuram

Normatif Etik Kuramı

Bilişim Kuramı