Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde iletişim surecinde yer aldığı bir süreç şeklinde tanımlanan eşzamanlı iletişim sistemlerinden değildir?


Skype
Google Hangout
Messanger
Cep Telefonu
Outlook

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?


Samsung

Linux

Pardus

Mac OS

Windows


3.Soru

I. Kullanıcı arabirimi işletim sisteminin görünen yüzüdür.

II. Çekirdek bilgisayar sistemindeki dosyaların düzenlendiği ve yönetildiği bölümdür.

III. Kullanıcı arabiriminde işlemler; dokunmatik ekran, yazıcı ve klavye gibi çevre birimleriyle komutlar vererek gerçekleştirilir.

IV. Çekirdek, yazılım ve sürücülerin yardımıyla, donanım aygıtlarının tüm kontrolünü üstlenmiştir.

V. Dosya yönetim sistemi kullanıcı arabirimi tarafından verilen komutları, donanıma gönderir ve işlerin yapılmasını sağlar.

Yukarıda işletim sisteminin temel bileşenleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I-II-III

III-IV-V

I-III-IV

I-IV-V

I-II-III-IV-V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?


Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.

Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.

Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.

Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkisinden sorumlu değildir.

Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgilerin ve verinin paylaşıldığı kullanıcılar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların, güvenli bir şekilde nasıl çözüldüğünü tanımlayan ilkedir?


Bütünlük ilkesi

Gizlilik ilkesi

İnkar edememe ilkesi

Güvenilebilirlik ilkesi

İzlenebilirlik ilkesi


6.Soru

Bilişim güvenliği ilkelerinden hangileri temel ilkeleri sayılır?


İzlenebilirlik, Erişilebilirlik, Bütünlük
Kimlik sınama, İzlenebilirlik, Erişilebilirlik
Erişilebilirlik, Bütünlük, Gizlilik
İzlenebilirlik, Erişilebilirlik, Gizlilik
İnkar edememe, Güvenlik, Kimlik sınama

7.Soru

“Bilgisayarda yerel ve ağdaki program, klasör ve dosyaları görüntülemek, kullanmak ve değiştirmek için yararlandığımız bir araçtır” tanımı aşağıdakilerden hangsini açıklamaktadır?


Masaüstü
Pencereler
Kitaplıklar
Windows gezgini
Bilgisayar ağları

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişim araçları arasında yer almaz?


Telefon
Blog
Messenger
Skype
Google Hangout

9.Soru

I. İki ya da daha fazla birey vardır.II. Bireylerin aynı yerde olmaları gerekir.III. Bireyler birbirleriyle farklı teknolojiler yoluyla iletişim kurarlar.IV. Farklı zamanda iletişim kurulabilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eşzamanlı iletişimin özelliklerindendir?


I-III
II-IV
Sadece I
I-II-III
II-III-IV

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1624-1940 yılları arasında çok uzun bir zaman dilimini içine alan bilgisayar dönemidir?


Yapay zekalı bilgisayarlar

Mikroişlemcili bilgisayarlar

Mekanik ve elektromekanik bilgisayarlar

Vakum tüplü bilgisayarlar

Transistörlü bilgisayarlar


11.Soru

I. CCII. BYIII. NDIV. NCV. SA"Creative Commons" lisansına sahip bir yazılım, lisans şartı olarak eserin ilk sahibinin belirtilmesi, ticari amaçla kullanılmaması ve ilk lisans modelinin korunması şartlarını taşıyor. Bu kapsamda lisans işaretinde yukarıdaki kısaltmalardan hangisi ya da hangileri yer almalıdır?


I-II-IV-V
I-II-III-IV
II-III-IV-V
I-III-IV-V
I-II-III-V

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin sınırlılıklarından biridir?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.

İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.

Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur..

Alıcı da yalnızlık duygusu oluşabilir.

Mesaj işleme sürecinde alıcının elinde olduğu için, alıcı denetimi ve öz  yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen kötü amaçlı yazılımlardan biri değildir?


Solucan
Antivirüs
Virüs
Truva atı
Casus yazılım

14.Soru

İşletim sistemlerinin gelişimini tarihsel bir süreçte ele aldığımızda, kaç dönemden söz edilebilir?


2
3
4
5
6

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarına örnek olarak verilemez?


MSN Messenger

Skype

Google Hangout

Gmail

Facebook Messenger


16.Soru

Bilgisayar terimleri içerisinde ofis masasının karşılığı ne olabilir?


Yazılım

İşletim Sistemi

Masaüstü

Donanım

Bellek


17.Soru

Bilgisayar terimleri içerisinde ofis masasının karşılığı ne olabilir?


Yazılım

İşletim Sistemi

Masaüstü

Donanım

Bellek


18.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi internette güvenilir bilgiye ulaşmak için sorulan sorulardan biri değildir?


Farklı kaynaklar ulaşılan bilgiyi doğruluyor mu?

Bilgiler yeterince güncel mi?

İçerikte yer alan bilgiler güvenilir referanslar içeriyor mu?

İçeriği denetleyen bir kurul ya da editör var mı?

İçerik herkese açık mı?


19.Soru

Kullanılan sistemin ve sistemdeki verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine, izinsiz erişilmesine ve kullanılmasına karşı korunması ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Bütünlük ilkesi

Gizlilik ilkesi

Erişilebilirlik ilkesi

İzlenebilirlik ilkesi

Güvenilebilirlik ilkesi


20.Soru

“Ahlakın ve ahlak öğretilerinin olmadığı bir yerde hukuk hiçbirşey yapamaz” sözünü aşağıdaki kişilerden hangisi söylemiştir?


Napolyon Bonapart
Sigmund Freud
Konfüçyüs
Immanuel Kant
Eflatun