Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sınırlılıklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?


Alıcının tartışmaya yeniden katılma olanağının bulunmaması
Alıcı sayısındaki artışın anlık iletişim yönetimini zorlaştırması
Alıcıda oluşan yanlış algıların anlık olarak düzeltilememesi
Mesajı anlamlandırmada yaşanan sorunların anlık olarak fark edilmesi gerekliliği
Hızlı biçimde iletişim kurmada zorlananların iletişim sürecinde sorunlar yaşaması

2.Soru

I. Ücretsizdir.

II. Windows ve Mac OS örnek olarak verilebilir.

III. Farklı sistemlere uyarlanamazlar.

IV. Kullanıcılar tarafından güncellenebilirler.

Yukarıda açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


II-III

I-II-III

III-III-IV

I-IV

I-II-III-IV


3.Soru

Kullanıcı, donanım ve yazılımlar arasındaki aracılık yaparak, bilgisayar sisteminin yapacağı işleri düzenleyen ve denetleyen programlar bütünü tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


İşletim sistemi

Donanım

Açık kaynak

Uygulama programı

Sistem yazılımı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu yazılımlar için uygun bir ifade değildir?


Para ile satılır.
Kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü verir.
Yazılım kodlarına herkes erişebilir.
Geliştirilmeye açıktır.
Pardus örnek olarak verilebilir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin sınırlılıklarından biridir?


Anlık geribildirim ihtiyacı karşılanamaz.

İçeriğin işlenmesi sürecinde alıcıda oluşan yanlış algılar anlık olarak düzeltilemez.

Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.

Alıcı da yalnızlık duygusu oluşabilir.

Mesaj işleme sürecinde alıcının elinde olduğu için, alıcı denetimi ve öz  yönelimi yüksek bir birey olmak zorundadır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?


Geribildirim
İleti
Kaynak
Kanal
Kodlama

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarına örnek olarak verilemez?


Skype

Google Hangout

Messenger

Web Konferans Sistemi

Web Raporları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlık sohbet araçlarının özeliklerinden biri değildir?


Sadece eşzamansız iletişim kurulabilir.
Anlık iletişim kurulabilir.
Görsel iletişim kurulabilir.
İşitsel iletişim kurulabilir.
Metin tabanlı iletişim kurulabilir.

9.Soru

I- Meta-EtikII- Normatif EtikIII- Genel EtikIV- Uygulamalı EtikYukarıdakilerden hangisi felsefi açıdan genel etik kategorisidir?


I, II
I, III
I, II, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

10.Soru

E-ticaretteki en önemli güvenlik sorunu nedir?


Kredi kart limitlerinin yüksek olması

Kişisel bilgilerin paylaşılması

Alıcı ve satıcının yüz yüze olmamaları

Satın alınan ürünlerin bekleneni karşılamaması

Ürünlere ederinden fazla ücret ödenmesi


11.Soru

Bilişim güvenliğinde, sistem ve verilerin orijinal haliyle saklanıyor olması temel ilkelerden hangisi ile ifade edilir?


Gizlilik

Bütünlük

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik

Güvenilirlik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?


Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.

Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır.

Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.

Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.

Bilgisayar insanlara kar getirecek işlerde kullanılamaz.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarına örnek olarak verilemez?


MSN Messenger

Skype

Google Hangout

Gmail

Facebook Messenger


14.Soru

I. Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez.II. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır.III. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.IV. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.V. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.Bir bilgisayar kullanıcısı lisansına sahip olmadığı bir bilgisayar programını yasa dışı yollarla bilgisayarına indirip kuruyor. Bu durumda bilgisayar kullanım konusunda yukarıdaki etik ilkelerden hangisi ya da hangilerine uyulmadığı söylenebilir?


I ve II
IV ve V
II ve III
III ve V
I ve IV

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden biri değildir?


Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.
Alıcının tartışmalara tekrar katılma fırsatı yoktur.
Alıcının kaynak ile aynı zaman dilimi içinde bir arada olması gerçek, yüz yüze iletişim ortamı hissi oluşturur.
Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişim araçlarına örnek olarak verilemez?


Skype

Google Hangout

Messenger

Web Konferans Sistemi

Web Raporları


17.Soru

Windows 7 işletim sisteminde aşağıdakilerden hangisi görev çubuğunda yer almaz?


Başlat Menüsü

Hızlı Başlat Menüsü

Çalışan programların simgeleri

Bildirim alanı

Geri Dönüşüm kutusu


18.Soru

Akıllı telefon, tablet bilgisayar, kişisel dijital yardımcılar gibi taşınabilir cihazlar için geliştirilmiş işletim sistemlerine ne ad verilir?


Sunucu İşletim Sistemleri

Mobil İşletim Sistemleri

Masaüstü İşletim Sistemleri

Dijital İşletim Sistemleri

Analog İşletim Sistemleri


19.Soru

Kaynak göstermeden yapılan intihallerden "Emek tembelliği" aşağıdakilerden hangisidir?


Bir başka kaynaktan kelimesi kelimesine tüm bilgiyi almak.
Pek çok kaynaktan alarak kendisine ait gibi göstermek.
Kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen almak.
Orjinal çalışma için çaba sarf etmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak.
Belli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölümü almak.

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulama yazılımlarının çalışması için gerekli altyapıyı oluşturan yazılımlardır?


Uygulama yazılımları

Metin işleme yazılımları

Medya oynatma programları

Sistem yazılımları

İnternet tarayıcıları