Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık eğitsel kaynaklar bağlamında katkı sağlamaya çalışan kuruluşlar arasında değildir?


MIT
RTÜK
TÜBA
UNESCO
OECD

2.Soru

Farklı şehirlerde bulunan ve ortak bir proje üzerinde çalışan bir grup araştırmacı, bütün araştırmacıların katılımını gerektiren bir toplantı düzenlemeyi planlamaktadır. Araştırmacıların farklı şehirlerde olması toplantının uzaktan gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Ancak bazı şehirlerde bulunan araştırmacıların internet bağlantısı bulunmamaktadır. Buna göre toplantının hangi eşzamanlı iletişim aracı kullanılarak gerçekleştirilmesi doğru olur?


Anlık sohbet
Web konferans
Telefon konferansı
Tartışma forumları
Bulut teknolojileri

3.Soru

Ahmet hasta yatağındadır ve iyileşmek için ilaca gereksinim duymaktadır. Ancak Ahmet ilaç masraflarını karşılayamamaktadır. Bunun üzerine Mehmet bir eczaneyi soyarak gerekli ilacı edinmiş ve Ahmet'in iyileşmesini sağlamıştır. Bu durum teleolojik kuramlar temelinde değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?


Ahmet'in iyileşmesini sağladığı için Mehmet'in yaptığı iyi bir eylemdir.

Sonucu ne olursa olsun Mehmet kötü bir eylem gerçekleştirmiştir.

Mehmet eczaneyi soyarak suç işlemiştir ve yargılanmalıdır.

Mehmet'in gerçekleştirdiği eylemin sorumlusu eczacıdır.

Mehmet'in gerçekleştirdiği eylemin sorumlusu Ahmet'tir.


4.Soru

Çalıştırıldığında sistemde dışarıdan gelecek etkilere yönelik bir kapı (port) açabilen kötü amaçlı yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Truva Atları
Dosya sistemi virüsleri
Ön yükleme virüsleri
Makro yazılım virüsleri
Ağ virüsleri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikir anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin ögesidir?


İleti
Kaynak
Geribildirim
Kanal
Kodlama

6.Soru

Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmektedir?


Bilgi, Hizmetler ve Bütünlük
Veri, Gizlilik ve Hizmetler
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik
Bütünlük, Erişilebilirlik ve Veri
Veri, Erişilebilirlik ve Hizmetler

7.Soru

İşletim sisteminin görünen yüzüne ne ad verilir?


Yazılım
Donanım
Yönetim Paneli
Kullanıcı Arabirimi
Çekirdek

8.Soru

Ali ile Ahmet birlikte internette vakit geçirmekteyken Ahmet, Ali’nin başka bir arkadaşına gereksiz mesajlar yazdığını görür ve İnternette “Sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de öyle davran” şeklinde uyarır. Ahmet’in bu davranışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Ali, arkadaşları arasında sevilen bir kişiliğe sahiptir.
Ali ve Ahmet iyi arkadaş değildirler.
Ahmet ile Ali birlikte hiç İnternet kullanmamışlardır.
Ahmet’in İnternette etik kullanım farkındalığı daha yüksektir.
Ali, diğer arkadaşları ile daha samimidir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız uzaktan iletişim araçlarının üstünlükleri arasında gösterilebilir?


Alıcının aynı zamanda kaynakla bir arada olması gerçek, yüz yüze iletişim ortamı hissi yaratır.
Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.
Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.

10.Soru

Bu istemciler farklı anlık sohbet hizmetlerini tek uygulamada bir araya getirirler. İstemcide oluşturulan Kişiler (Contacts) listesinden iletişim kurulmak istenen ve çevrimiçi durumda olanların adı üzerine tıklanarak anlık sohbet başlatılabilir. Karşıdaki kişinin hangi istemcide olduğu önemli değildir. Bu tür istemcilere ne ad verilir?


Web tabanlı istemciler
Tekli-protokol istemciler
Çoklu-protokol istemciler
Kurumsal istemciler
Mobil istemciler

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde standart bir masaüstünde bulunan simgelerden biri değildir?


Ağ bağlantı durumu
Yatay kaydırma çubuğu
Geri dönüşüm kutusu
Program kısayolu
Klasör

12.Soru

I- Tekli ProtokolII- Çoklu ProtokolIII- KurumsalIV- Mobil UygulamaYukarıdakilerden hangisi anlık sohbet işlemcisidir?


I, II
II, IV
III, IV
I, II, III
I, II, III, IV

13.Soru

İnternet ortamında insanların kendi hakları ve diğerlerinin hakları adına uyulması gereken etik kurallar hangi kurum tarafından yayınlanmıştır?


Türkiye Bilişim Vakfı
Türkiye Bilişim Enstitüsü
Yükseköğretim Kurulu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye İnternet Derneği

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin iletim yöntem ve ortamı olarak nitelendirilen unsurudur?


Kanal
Kaynak
Alıcı
Geribildirim
Mesaj

15.Soru

Aşağıdakilerden Emniyet genel müdürlüğünün dolandırıcılıklardan kaçınmak için yaptığı uyarılardan biri değildir?


Adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz (Savcı, Polis veya Jandarma) hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.

Dolandırıcıların sıklıkla kullanmış olduğu yöntemler olan; “hediye kazandınız”, “hesabınızda bloke var” ve “sigorta veya vergi borcunuz var” gibi beyanlara vatandaşlarımız asla itibar etmemelidir.

Hiç kimseye banka kartı veya kimlik bilgilerini vermemelidirler.

Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacı ile para talebinde bulunan şahıslara inanmamalıdırlar.

Ailenizden yakınlarınız size ulaştığında kuşku duymak


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, antivirüs ve casus önleyici yazılımların genellikle kullanıcılara sağladığı yararlar içerisinde tam doğru bir tanım olarak yer almaz?


İnternet sitelerinden kullanıcıların sistemlerine bulaşmak isteyen virüs, solucan, truva atı, casus yazılım gibi kötü amaçlı yazılımların sisteme sızmalarını engeller.

Bilgisayar sistemine bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.

Kullanıcının sistemdeki e-posta hesabından gelebilecek kötü amaçlı yazılımlara karşı sistemi korur.

Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin performansını artırarak virüslerin zarar vermesini imkânsız hale getirir.

Kullanıcıların sistemdeki kişisel verilerini korur.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişime örnek olabilir?


Mektup yazmak

Telgraf çekmek

Roman yazmak

Belgesel programı izlemek

Telekonferans ile görüşme


18.Soru

I. İki ya da daha fazla öğrenci grubu bir araya getirilerek aynı anda öğretim elemanını dinleyerek, sorular sorarak ders işleyebilmek,II. Kişisel olarak haberleşmek istediğimiz yakınlarımızla anında iletişim kurabilmek,III. Uçak ya da otobüs bileti satın alabilmek,Yukarıdaki işlemlerin hepsini gerçekleştiren eşzamanlı iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Anlık sohbet
Web konferans sistemleri
Faks
Telefon
Televizyon

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerini oluşturan birimler birimlerden biri değildir?


Donanım

Kullanıcı Arabirimi

Sistem Yazılımları

Uygulama Programları

Kullanıcılar


20.Soru

I- AndroidII- IOSIII- WindowsIV- LinuxYukarıdakilerden hangisi akıllı telefonlarda mobil işletim sistemi olarak kullanılmaktadır?


I, II
II, IV
III, IV
I, II, III
I, II, III, IV