Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişim sürecinde temel işlevi karşıya aktarılmak istenen iletilerin kolayca alınmasını sağlamak ve anlaşılmasını sağlayacak biçimde kodlanarak gönderilmesi olan iletişim bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Kanal
Kaynak
Alıcı
Geribildirim
Mesaj

2.Soru

"Bu tür işletim sistemlerinin en belirgin özellikleri; kullanıcıya serbest erişim ile yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlaması (hızlı güncellenebilirlik ve yönetilebilirlik yapısı), ücretsiz olması, farklı sistemlere/bağlamlara uyarlanabilir olması ve yeni bir yazılım üretme fırsatı yaratması olarak sıralanabilir." Yukarıda özellikleri verilen işletim sistemi türü hangisidir?


Yarı açık kaynak kodlu
Kapalı kodlu
Açık kaynak kodlu
Özgür yazılım
Serbest yazılım

3.Soru

Bilgisayar ve çevresindeki tüm birimleri yöneten işletim sisteminin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu görevler içerisinde yer almamaktadır?


İşlem ve süreç yönetimi

Bellek yönetimi

Güvenlik fonksiyonu

Dosya yönetimi

İnternet tarayıcıları


4.Soru

İnternette web sayfalarının kaynak kodu dosyaları içinde bulunan ve web sayfaları yoluyla bulaşan virüsler hangileridir?


Dosya sistemi virüsleri
Ön yükleme virüsleri
Makro yazılım virüsleri
Web komut dosyası virüsleri
Ağ virüsleri

5.Soru

I. İşletim sistemi çevre birimleri ile bilgisayar arasında veri aktarım işlerinden sorumludur.

II. Hata bildirim fonksiyonu veri paylaşımına açık sistemlerde kullanıcılar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak programların/dosyaların bozulmasını önler.

III. Klavye, fare, yazıcı, mikrofon, kamera vb. çevre birimleridir.

IV. İşletim sistemi bilgisayarda hâlihazırda çalışan tüm programları, bunların kullandıkları veri ve kapladıkları alana ilişkin bilgileri kaydeder.

V. Güvenlik fonksiyonu tutulan bilgileri izlemek ve yönetmekle yükümlüdür.

Yukarıda işletim sistemlerinin temel görevlerine ilişkin verilenlerden hangileri doğrudur?


I-II-III

II-III-IV

I-III

III-IV-V

I-II-III-IV-V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarından biri değildir?


Sohbet Odaları
Facebook Messenger
Skype
Google Hangout
MSN Messenger

7.Soru

Giriş-çıkış birimlerinin işlevi nedir?


Program ve donanımlarda ortaya çıkacak hata durumlarını tespit eder.
Dosyaların bir dizin ya da klasör altında toplanarak saklanması, düzenlenmesini sağlar.
Her programa yeterli sistem kaynağını ayırmakla görevlidir.
Dosyaların ikincil bir bellekte saklanmalarını sağlar.
Bilgisayara program ve veri yüklenebilmesini ve bilgisayardaki verilerin dışarı alınabilmesini sağlar.

8.Soru

Bilişim teknolojilerinin ve bu ortamlardaki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve sürekliliğinin korunmasıyla ilgili bir alandır tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Sistem güvenliği

Donanım güvenliği

Bilişim güvenliği

Uygulama yazılımları

Sistem yazılımları


9.Soru

İletişim süreci tasarımlanırken kanal yapısı doğrudan neye göre çeşitlenmektedir?


Bilişim teknolojilerine
İletişim teknolojilerine
İnternet teknolojilerine
Bilgi teknolojileri
Eğitim teknolojileri

10.Soru

"Android" işletim sistemleri kullanım amacına göre işletim sistemleri sınıflamasına göre hangisi altında incelenmektedir?


Sunucu İşletim Sistemleri
Masaüstü İşletim Sistemleri
Mobil İşletim Sistemleri
Diğer İşletim Sistemleri
Ticari (kapalı kaynak kodlu) İşletim Sistemleri

11.Soru

İnternet ile bilgisayar sistemi arasında bir koruma perdesi oluşturarak giriş ve çıkışları denetleyen, izinsiz hareketleri engelleyen ve rapor eden araç hangisidir?


Casus önleyici yazılım

Ağ güvenlik programı

Web güvenlik sertifikası

Antivirüs programı

Kişisel güvenlik duvarı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel güvenlik duvarının işlevlerinden birisidir?


Kullanıcının izin verdiği verilerin geçmesine olanak tanımak

Günlük virüs taraması yapmak

Otomatik güncelleme seçeneği sunmak

Uygulamaların güvenlik ayarlarını etkinleştirmek

Bilgi ve verileri düzenli bir şekilde yedeklemek


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonun normal bir telefondan farklı olarak sahip olduğu yeteneklerden değildir?


Konuşma yapma
Ses dosyası oynatma
Oyun oynatma
İnternette gezinme
Kamera kaydı yapma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi twitter kullanırken bilmemiz gereken konulardan değildir?


Çok sık twit yazmamalıyız

Özel diyaloglar gizli tutulmalı

Soru sorduysanız mutlaka cevaplandırın

Kaba olmayın

Her konu hakkında yazmak zorunludur


15.Soru

I. Kullanıcı arabirimi işletim sisteminin görünen yüzüdür.

II. Çekirdek bilgisayar sistemindeki dosyaların düzenlendiği ve yönetildiği bölümdür.

III. Kullanıcı arabiriminde işlemler; dokunmatik ekran, yazıcı ve klavye gibi çevre birimleriyle komutlar vererek gerçekleştirilir.

IV. Çekirdek, yazılım ve sürücülerin yardımıyla, donanım aygıtlarının tüm kontrolünü üstlenmiştir.

V. Dosya yönetim sistemi kullanıcı arabirimi tarafından verilen komutları, donanıma gönderir ve işlerin yapılmasını sağlar.

Yukarıda işletim sisteminin temel bileşenleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


I-II-III

III-IV-V

I-III-IV

I-IV-V

I-II-III-IV-V


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgisayarınızın saldırılardan korunmasına yardımcı olmak için almamız gereken önlemler içerisinde yer alan doğru ve tam seçenek olarak verilmiştir?


Güvenlik duvarı

Virüsten koruma programı

Güvenlik duvarı ve virüsten koruma programı

Solucan engelleme güvenliği

E-Posta güvenliği


17.Soru

İnternet teknolojilerini kullanarak çevrim içi eş-zamanlı olarak bire bir ya da bir merkezden birçok alıcıya metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videoların gönderilebildiği ve paylaşılabildiği sistemlere ne ad verilir?


Web konferans sistemleri
Tele konferans sistemleri
Dijital konferans sistemleri
Sanal konferans sistemleri
E-konferans sistemleri

18.Soru

I. Mevcut YazıII. Kendinden AşırmaIII. Unutulan DipnotIV. Becerikli Atıf YapmaV. Mükemmel SuçYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kaynak göstererek yapılan intihallerdendir?


I-II-III
I-III-V
II-III-IV
II-IV-V
III-IV-V

19.Soru

Aşağıdaki bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden hangisi sisteme ve veriye istenilen an ulaşılması ile ilgilidir?


Bütünlük

Hız

Gizlilik

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı uzaktan iletişimin üstünlüklerindendir?


Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Alıcı sayısı iletişim sürecinde engel oluşturmaz