Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AR-GE aşamasında olan yakın gelecekteki teknolojiler ve kuramsal ya da kurgusal teknolojilerin tartışıldığı düşünce aşamasındaki teknolojileri incelemektedir?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


2.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisini yalnızca yenilikçi bireyler kullanıyor olabilir?


Geleneksel teknolojiler
Sınırdaki teknolojiler
Güncel teknolojiler
Yakın gelecekteki teknolojiler
Uzak gelecekteki teknolojiler

3.Soru

Office 365, aşağıdaki Bulut Hizmet Modellerinden hangisinin uygulamalarındandır?


Veritabanı hizmeti (DBaaS)
Platform hizmeti (PaaS)
Tümleştirme hizmeti (IaaS)
Yazılım hizmeti (SaaS)
İş Süreci hizmeti (BPaaS)

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biridir?


Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.

Kaynaktan gelen mesajın istenildiği kadar incelenmesine olanak sağlar.

Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.


5.Soru

Doyle'a göre (1994), aşağıdakilerden hangisi okuryazar bir bireyin göstermesi gereken davranışlardan değildir?


Bilgi gereksinimini fark edebilmelidir.
Bilginin potansiyel kaynaklarını belirleyebilmelidir.
Bilgiyi değerlendirebilmelidir.
Başarılı bir bilgi arama stratejisi belirleyebilmelidir.
Uygulama yapabilmek için bilgiyi düzenlemeye ihtiyaç duymamalıdır.

6.Soru

I. Güç kaynağı durumu

II. Tarih ve saat bilgisi

III. Başlat düğmesi

IV. Ağa bağlanma durumu

Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir işletim sisteminin “bildirim alanında” yer alabilecek bilgilerdir?


I, II, III

I, IV, III

I, II, IV

II, III, IV

I, III, IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalışma yasamı boyunca almış olduğu formal dersler, diplomalar, lisansüstü eğitim ya da teknik yeterlikler gibi çeşitli eğitim biçimlerini içerir?


Bireysel gelişim

Planlı gelişim

Rastlantıya bağlı gelişim

Deneyime bağlı gelişim

Kurumsal gelişim


8.Soru

Aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi Başlat menüsünü açar?


Ctrl+Esc

Alt+F4

Shift+F10

Shift+Delete

Ctrl+Z


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik açısından yabancı dil öğrenimi amaçlı sosyal ağlara örnek olarak gösterilebilir?


Anobii
Shelfari
LinkedIn
FriendsAbroad
Edmodo

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisi etkili ve verimli bir yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bir bireyden beklenmez?


Kendini doğru olarak algılaması
Deneyiminin olmaması
Öğrenmeye hazır olması
Öğrenme yöneliminin olması
Öğrenme motivasyonunun olması

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter doğrusal yenilik modelinin aşamaları doğru sırayla verilmiştir?


Yenilik – Yayılma – Buluş

Yenilik – Buluş – Yayılma

Buluş – Yenilik – Yayılma

Buluş – Yayılma – Yenilik

Yayılma – Buluş – Yenilik


12.Soru

İşletim sistemlerinin gelişimini tarihsel bir süreçte ele aldığımızda kaç dönemden söz edilebilir?


2

5

6

3

4


13.Soru

İnternet üzerinde bir hizmet olarak sanallaştırılmış, ölçeklenebilir kaynakları ifade eden bilişim sistemi aşağıdakilerden hangsidir?


Gökyüzü bilişim
Yağmur bilişim
Sanal bilişim
Bulut bilişim
Ölçek bilişim

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri akıllı televizyonların başlıca özelliklerindendir?I - internet erişimine sahip olmaları II - uygulama mağazalarından kendilerine yönelik uygulamaların indirilebilmeleri III - içerik sağlayıcıların sunduğu hizmetlere aracılık etmeleri


Yalnız I
I-II
II-III
I-III
I-II-III

15.Soru

Aşağıdakierden hangisi 2015 yılı temel alındığında sınırdaki teknolojilerden biridir?


Artırılmış gerçeklik
Sanal gerçeklik
Anlamsal ağ
Yapay zeka
Holografik görüntüleme

16.Soru

Genel olarak, bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesine ne ad verilir?


Yüzyüze öğrenme
Geleneksel öğrenme
Yaşamboyu öğrenme
Çevrimiçi öğrenme
Kitlesel öğrenme

17.Soru

KAÇD’lerin kullanıcılarına sağladığı temel faydalar aşağıdakilerden hangisi değildir?


KAÇD’lere farklı bağlantılarla erişebilme olanağının olması

KAÇD’lerin istenilen herhangi bir dile uyarlanabilir olması
Zaman ve mekan sınırlamalarının olması
Hızlı şekilde katılımcılara bilgilendirmeler yapılabilmesi
İçeriğin tüm katılımcılar tarafından paylaşılabilir olması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti değildir?


I Cloud
Dropbox
Google Drive
IBM Connections
Bing

19.Soru

Aşağıdaki bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden hangisi sisteme ve veriye istenilen an ulaşılması ile ilgilidir?


Bütünlük

Hız

Gizlilik

Erişilebilirlik

İzlenebilirlik


20.Soru

Tam daldırma duygusu oluşturmak için aşağıdaki teknolojilerden hangisi ya da hangileri kullanılır?I - Panoramik 3 boyutlu görüntüleme ?II - Çevresel ses akustiği?III - Dokunma ve güç destekli geri besleme


Yalnız I
I-II
II-III
I-III
I-II-III