Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Grid Bilişim ve Gönüllü Bilişim paradigmalardan türemiş bulut yayılım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu Bulutu
Özel Bulut
Genel Bulut
Topluluk Bulutu
Melez Bulut

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum, işletme ve bireylerin bilişim hizmeti olarak faydalandığı bulut bilişimin genel özelliklerinden değildir?


İstenildiğinde kendi kendine hizmet
Kısıtlı ağ erişimi
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
Ölçülebilir hizmet

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimi oluşturan teknolojilerden biri değildir?


Dağıtık Bilişim
İnternet teknolojisi
Sistem yönetimi
Donanım
Veri merkezleri

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenmeye yönelik bir ifadedir?


Öğrenenler kendilerinden beklenen içeriği tamamladıktan sonra testler yardımıyla değerlendirilir, bir sonraki öğrenme içeriğine erişime izin verilmez.
Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.
Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır.
Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları geliştirir.
Öğrenme sürecinde "iyi" öğrenenler belirlenir ve bunların ileri eğitimlerini sürdürmelerine fırsat verilir.

5.Soru

Moore Yasası aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Bir mikroişlemci içindeki transistör sayısının katlanarak artması
Yeniliği ilk benimseyenler başarılı olursa sosyal sistemin yeniliğe uyum sağlamasının kolaylaşması
Risk alanların sosyal sistem dışından yeni fikirler getirip grup üyelerine sunması
Bir saniyede gerçekleştirilebilen işlem sayısının maliyetinin her geçen gün düşmesi
Bir gigabayt verinin saklama maliyetinin göreceli olarak yıldan yıla azalması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişimin temel amaçlarından biri değildir?


Farklı sistemlerdeki işlemci güçlerinin ve ağ kapasitelerinin tek bir büyük sistem olarak yönetilmesini sağlar.
Sadece PC aygıtlar için donanım sağlar.
Birbirine benzemeyen birçok sayıdaki bilgi sistemi bu yapılar sayesinde tek bir sanal işlem gücü oluşturur.
Farklı sistemlerdeki depolama alanlarının tek bir büyük sistem olarak yönetilmesini sağlamak.
Grid bilgi işleme tekniği olarak da anılan yapılar yönettiği alt sistemler arasında iş paylaşımı yaparak tüm sistemlerin verimli olarak kullanılmasını saglar.

7.Soru

I. Kullanıcı

II. Terminal

III. Sunucu

Yukarıdaki öncüllerden hangisi bulut bilişim sisteminde bulunur?

 


Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I

I ve III

Hepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web Konferans sistemlerinin sağladığı genel servislere örnek olarak verilemez?


Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir.

Eşzamanlı ve sesli görüşme yapılamaz.

Videolar katılımcılarla paylaşılabilir.

Hazırlanan sunular katılımcılarla paylaşılabilir.

Sunumu yapan kişi ekranda notlarını paylaşabilir.


9.Soru

İki farklı özellikte bulutun kendi sınır ve özelliklerini koruyarak bağlanması ile oluşturulan bulut sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Topluluk Bulutu
Melez Bulut
Özel Bulut
Kamu Bulutu
IaaS

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarındandır?


Televizyon

Telefon

Slayt Gösterisi

Radyo

Uydu Telefonu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmenin özelliklerindendir?


Öğretici bilginin kaynağıdır.

Öğretici yol göstericidir.

Öğretici rehberdir.

Bireyler grup içinde birbirinden öğrenir.

Bireyler yaparak yaşayarak öğrenir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sistemlerinin temel üstünlüklerinden birisidir?


Ortaya çıkan problemlerin çözüm süresinin zaman alması
Farklı bilgi sistemleri ile kolayca iş birliği yapabilmesi
Mevcut donanımları verimsiz kullanması
Tek tip bilgi sistemlerinden tek bir sanal işlem gücü oluşturması
Standart bir kapasite sunamaması.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağınık bilişim sistemlerinin temel üstünlüklerinden sayılamaz?


Çözülmesi zaman isteyen problemleri kısa sürede çözebilir
Farklı bilgi sistemleri ile kolayca işbirliği yapabilir
Mevcut donanımların verimli olarak kullanılmasını sağlar
temel sunucular ve yazıcılar arasındaki işbirliğini sağlar
İhtiyaçlara göre ölçeklenebilir bir kapasite sunar

14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgisayar sistemindeki sabit diskin ilk sektörü olan ve hangi bilginin nerede olduğuna dair verileri içeren “Master Boot Record” (MBR) bölümünü etkileyen virüslerdir?


Dosya Sistemi Virüsleri

Ön Yükleme Virüsleri

Makro Yazılım Virüsleri

Web Komut Dosyası Virüsleri

Ağ Virüsleri


15.Soru

Bireyin yaşamı boyunca aldığı formal dersler, diplomalar ya da lisansüstü eğitim aşağıdaki yaşamboyu eğitim seçeneklerinden hangisi ile ilişkilidir?


Eğitimde fırsat eşitliği
Kişisel gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime dayalı gelişim
Planlı gelişim

16.Soru

Bilgi ve veri paylaşımında kimliklerin doğrulanabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi temel ilkedir?


Gizlilik

Erişilebilirlik

Hız

Bütünlük

İzlenebilirlik


17.Soru

Aşağıdaki amaçlardan hangisi blog ve wiki kullanımına uygun bir amaç değildir?


Grup aktivitesi
Bireysel aktivite
İşbirlikçi çalışmalar
Anlık mesajlaşma
Bilgilendirme amaçlı

18.Soru

Bilgi okur yazarı aşağıdakilerden hangisi değildir?


Bilgi gereksinimini fark eden
Başarılı bir bilgi arama stratejisi geliştirebilen
Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanmayan
Uygulama yapabilmek için bilgiyi düzenleyen
Bilgiyi eleştirel düşünme ve sorun çözmede kullanabilen

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 21. yy. yaşamboyu öğrenme çerçevesinde yer alan temel stratejilerden biri değildir?


Herkes için temel beceriler
İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım
Eğitimin öğrenenlere yakınlaştırılması
Eğitime geleneksel yöntemlerle devam edilmesi
Her türlü eğitime değer verilmesi

20.Soru

Yeniliğin toplumda yayılmasıyla ilgili oluşturulan kuramların başında aşağıdakilerden hangi isim ön plana çıkmaktadır.


Demir
Rogers
Ainstain
Lavignac
Fraud