Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangouts ve Takvim uygulamalarını kullanan bir kişi aşağıdakiler verimlilik yazılımlarından hangisini kullanmış olur?


Depolama
İletişim
Ofis uygulamaları
Araçlar
Güvenlik

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmeye yönelik bir ifadedir?


Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.
Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları geliştirir.
Öğretici/rehber/danışman yaşamboyu öğrenendir. Hizmet öncesi eğitimleri ile sürekli mesleki gelişmeleri birbirleri ile bağlantılı olarak devam eder.
Bireyler yaşamları boyunca öğrenme olanağına sahiptir.
Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere verilen addır?


Veri merkezleri

İnternet

İnce istemciler

Dağıtık sunucular

Güvenlik


4.Soru

Hipervizör kavramı aşağıdakiler hangisi ile ilişkilidir?


İzleme sistemi
Sanallaştırma yazılımı
Veritabanı türü
Hizmet sunum modeli
Bulut türü

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişimin dezavantajlarından biri değildir?


Anlık geribildirim verilememesi alıcıda yalnızlık hissi oluşturabilir.
Anlık geribildirim verilememesi alıcıda yanlış algıların anında düzeltilememesine sebep olabilir.
Mesajı işleme süreci alıcının elinde olduğundan alıcı daha özdenetimi yüksek bir birey olmalıdır.
Mesajı işleme süreci alıcının elinde olduğundan mesaj işlevini tam olarak yerine getiremeyebilir.
Alıcı sayısının engele sebep olmasından, kaynaktan gelen mesajın alıcı tarafından istenildiği kadar incelenemeyebilir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir teknolojidir?


Sanal gerçeklik
Akıllı kişisel yardımcılar
Bağlam farkındalıklı bilgi işlem
Giyilebilir bilgisayarlar
Beyin implantları

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Nesil İşletim Sistemlerine ilişkin doğru bir ifadedir?


ENIAC geliştirilmiştir.

1980-1990 yılları arasındaki dönemdir.

Çoklu programlama kullanılmıştır.

Transistörler kullanılmıştır.

1940-1955 yılları arasındaki dönemdir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette güvenilir bilgiye erişmek için izlenmesi gereken yollardan biri değildir?


Güvenli bir kaynağın belirtilmesi

Farklı kaynakların bilgiyi doğrulaması

Bilginin güncel olması

Site uzantısı veya kaynakları “edu” veya “gov” uzantılı olması

İçeriğin popüler bir sitede paylaşılıyor olması


9.Soru

Karşıya aktarılmak istenen iletilerin kolayca alınmasını ve anlaşılmasını sağlayacak biçimde kodlanarak kanal aracılığıyla gönderilmesi, iletişim sürecinin hangi ögesini tanımlamaktadır?


Kaynak

Mesaj

Alıcı

Kanal

Geribildirim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sınırlılıklarındandır?


Ölçeklenebilirlik
Devamlılık
Birlikte Çalışma
Güvenlik
Yenileme ve Güncelleme

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarı bir bireyin sahip olması gereken becerilerden biri değildir?


Bilgi teknolojisini kullanma becerisi
Bilgiyi kontrol edebilme becerisi
Bilgi kaynaklarını kullanma becerisi
Bilgi üretme becerisi
Başkalarına yararlı olma becerisi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internette doğru bulut bilişim topolojisini oluşturur?


Veri Merkezleri-Dağinık Sunucular-Kullanıcı Bilgisayarları
Veri Bankaları-Temel Sunucu-Kullanıcı Bilgisayarları
Analiz İşlemciler-Sunucular-Temel Sunucu
Temel Sunucu-Yazılım Merkezi-Çıktı Arabirimleri
Kullanıcı Bilgisayarları-Yazılım Merkezi-Veri Odaları

13.Soru

Bulut bilişim altyapısını ifade eden aşağıdaki ikililerden hangisi doğru olarak belirtilmiştir?


Dağıtık Bilişim-Otonom Bilişim Veri Merkezi Otomasyonu
Donanım-Donanım sanallaştırma Çok çekirdekli çipler
Dağıtık Bilişim-Grid Bilgi İşleme
Sistem yönetimi-SOA Web 2.0 Web Hizmetleri
İnternet teknolojisi-Otonom Bilişim Veri Merkezi Otomasyonu

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SaaS modelinin avantajlarından biri değildir?


Kullanıcılar alışkın oldukları Web tarayıcı ara yüzünü kullanırlar.

Kullanıcılar ölçeklenebilir hizmetleri tükettikleri ölçüde öderler.

Kurumlarda çok daha fazla bilişim uzmanı ile daha etkin çalışma imkânı sunar.

Organizasyonların ihtiyacına uygun olarak uyarlanabilmektedirler.

Uygulama yazılımı üreten girişimler için büyük fırsatlar yaratırlar.


15.Soru

E-posta gönderirken mesajın aynı formatta başka adreslere gönderilebilmesini ve alıcıların da diğer adresleri görmemesini sağlamak için alıcı adresleri hangi alana yazılmalıdır?


Alıcı (To)
Bilgi / Karbon Kopa (CC)
Gizli Karbon Kopya (BCC)
Başlık / Konu (Subject)
Gönderen / Kimden (From)

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılı güncel teknolojilerinden değildir?


Mobil bilgi işlem
Yapay zeka
Bilgisayarla görü
Semantik ağ
Çevirmeli ağ

17.Soru

İnternet üzerinden eşzamansız olarak ders yürüten Kemal öğretmen dönemin son haftalarına doğru gelindiğinde öğrencilerinin birçoğunun derse hiç katılmadığını veya ders içeriklerini çok az incelediklerini fark etmiştir. Kemal öğretmen, öğrenciler arasındaki diyalogların da bir hayli azaldığını gözlemlemiştir. Bu öğrencilerin derse katılımını arttırmak için Kemal öğretmenin nasıl bir yol izlemesi daha doğru olur?


Öğrencilerle iletişimi sürekli hale getirerek
Öğrencilere farklı etkinlikler sunarak
Eşzamansız derse ara vererek
Öğrenci diyaloglarını arttırarak
Ders içeriğini yeniden yapılandırarak

18.Soru

“İnternet üzerinde bir hizmet olarak sanallaştırılmış, ölçeklendirilebilir kaynakları ifade eden” sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal bilişim

Veri merkezleri

Bulut bilişim

Kaynak havuzu

Geniş ağ erişimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde özel bir kullanım gerekçesi olmadığı sürece daha düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından biri değildir?


Güvenlik
Daha çok gürültü
Düşük donanım maliyeti
Bakım ve tamir kolaylığı
Daha az enerji tüketimi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişimin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?


Alıcı ile kaynağın aynı ortamda olmasının zorunlu olmaması

Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dâhil olunması

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamana sahip olması

Kaynak ve alıcının aynı zaman diliminde karşılıklı etkileşim sağlanması

Anlık geri bildirim olmaması nedeniyle alıcıda yalnızlık hissi oluşması