Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmenin özelliklerinden biridir?


Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.

Öğretici, rehber, danışman bireysel öğrenme planları geliştirir.

Öğrenenler kendilerinden beklenen içeriği tamamladıktan sonra testler yardımıyla değerlendirilir, bir sonraki öğrenme içeriğine erişime izin verilmez.

Bireyler yaşam boyunca öğrenme olanağına sahiptir.


2.Soru

Bilgiye gereksinim duyulduğunda bunu hissetmek ve gereksinim duyulan bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanabilmek olarak verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi teknolojisini kullanmak
Bilgi okuryazarı olmak
Bilgi birikimi oluşturabilmek
Bilgiyi kontrol edebilmek
Bilgi kaynaklarını kullanmak

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut depolama hizmeti verir?


Outlook

Yahoo

Google Drive

Gmail

Yandex


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kurum, işletme ve bireylerin hizmeti alarak faydalandığı bulut bilişimin genel özelliklerinden biri değildir?


Geniş ağ erişimi
Kaynak havuzu
Rijitlik
Ölçülebilir hizmet
İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf ve/veya video içeriklerine özel hizmet veren sosyal ağlardan biri değildir?


Yotube
Flickr
Instagram
LinkedIn
Vimeo

6.Soru

Döngüsel teknolojik değişim modelinde aşağıdakilerden hangisi tüm aşamalara dahil edilir?


Yenilik

Buluş

Yayılma

Keşif

Fikir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız bir iletişim aracı değildir?


E-posta

Blog

Forum

Wiki

Web konferans sistemleri


8.Soru

İnternet ile bilgisayar sistemi arasında bir koruma perdesi oluşturarak giriş ve çıkışları denetleyen, izinsiz hareketleri engelleyen ve rapor eden araç hangisidir?


Casus önleyici yazılım

Ağ güvenlik programı

Web güvenlik sertifikası

Antivirüs programı

Kişisel güvenlik duvarı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin farklı adlarından biri değildir?


Hayat boyu öğrenme

Sürekli öğrenme

Sınırsız öğrenme

Yetişkin eğitimi

İş başında eğitim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Skype'nin özeliklerinden biri değildir?


Anlık iletişim kurulabilir
Görsel iletişim kurulabilir
İşitsel iletişim kurulabilir
Metin tabanlı iletişim kurulabilir
Sadece eşzamansız iletişim kurulabilir

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biridir?


Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.

Kaynaktan gelen mesajın istenildiği kadar incelenmesine olanak sağlar.

Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel teknolojilere örnek değildir?


Radyo

Kablolu telefonlar

İnternet erişimi olamayan televizyonlar

İnternet erişimi olamayan telefonlar

Akıllı telefonlar


13.Soru

Teknolojik değişimi açıklamak amacıyla Joseph Schumpeter tarafından önerilen üçlü yapı hangisidir?


Arayış-Buluş-Gelişim
Buluş-Yenilik-Yayılma
Arama-Düzeltme-Yayılma
Buluş-Düzeltme-Gelişim
İnceleme-Geliştirme-Değişim

14.Soru

"Beyin dalgalarının yakalanmasına dayalı, üzerinde en fazla çalışılmış olan, beyne müdahale etmeyen, zamanla duyarlılığı artan, kullanımı kolay ve düşük kurulum maliyetine sahip olan bir beyin bilgisayar arayüzü" olarak tanımlanan ifade ve ait olduğu teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Yapay beyin-Yakın geleceğe ait teknolojiler
Beyin implantları-Sınırdaki teknolojiler
Zihin yükleme-Düşünce aşamasındaki teknolojiler
Elektroensefalografi-Yakın geleceğe ait teknolojiler
Biyometri-Sınırdaki teknolojiler

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların webde gezindiği adresleri belirler ve bu adresleri belirli bir merkezle paylaşarak, sisteme gereksiz reklam gönderilmesine neden olur?


Solucan

Antivirüs

Truva atı

Casus yazılım

Virüs


16.Soru

Yaşamboyu öğrenme, işbaşında ve mesleki eğitimin ötesinde becerileri de kapsayan bir disiplin olarak ele alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir?


Bireylerarası iletişim
Problem çözme
Duygusal zeka
Takım çalışması
Zeka

17.Soru

Fiziksel donanım kaynaklarının yerine geçecek bir sanalının oluşturulması faaliyetine ne ad verilir?


Sanal makine

Sanallaştırma

Sanalizasyon

Donanım

İnternet teknolojileri


18.Soru

Aşağıdaki teknolojilerden hangisi beyin dalgalarının yakalanmasına dayalı, üzerinde en fazla çalışılmış olan, beyne müdahale etmeyen, zamanla duyarlılığı artan, kullanımı kolay ve düşük kurulum maliyetine sahip bir beyin bilgisayar arayüzüdür?


Elektroensefalografi
Beyin okuma
Yapay beyin
Exa ölçek bilgi işlem
Zihin yükleme

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin ögesidir?


Kaynak

Kanal

Geribildirim

İleti

Kodlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anlık Sohbet Araçlarına örnek olarak verilemez?


MSN Messenger

Skype

Google Hangout

Gmail

Facebook Messenger