Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternet üzerinde bir hizmet olarak sanallaştırılmış, ölçeklenebilir kaynakları ifade eden bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gökyüzü bilişim
Yağmur bilişim
Sanal bilişim
Bulut bilişim
Ölçek bilişim

2.Soru

Herkesin kullanımına açılmış bulut bilişim hizmetleri, bulut bilişim yayılım türlerinden hangisine girer?


Kamu bulutu
Özel bulut
Melez bulut
Topluluk bulutu
İç bulut

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından olan kaynak için örnek olarak verilemez?


Kişi
Kitap
Ses
Dergi
Radyo

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmede stratejilerinden değildir?


Herkes için temel beceriler

İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım

Eğitimde yenilikçilik

Eğitime değer vermek

Herkesi öğrenmeye teşvik etmek


5.Soru

Hangisi, günümüzde sınırdaki teknolojilerden biridir?


Beyin implantları
Bilgisayarla görü
E-Öğrenme
Kablosuz internet
Elektronik para

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut depolamanın üstünlüklerinden biri değildir?


Güvenlik

Maliyet

Erişilebilirlik

Senkronizasyon

Verimlilik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılının güncel teknolojilerinden birisidir?


Radyo
Televizyon
Bulut bilişim
Holografik görüntüleme
3d yazıcıda organ üretimi

8.Soru

Bir grup şirket çalışanı, bir uygulamayı kullanarak farklı zamanlarda aynı proje üzerinde iletişim kurarak çalışmak istiyorlar. Bu durum için aşağıdaki eşzamansız iletişim araçlarından hangisini kullanmaları daha uygun olur?


Bloglar
E-posta
Bulut Depolama
Slayt Gösterisi
Wiki

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi KAÇD’lerin kullanım amaçlarından değildir?


KAÇD’lerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak ve kullanımını yaygınlaştırmak
KAÇD’ler yoluyla marka oluşturup devamlılığı sağlamak
Giderleri azaltarak ya da gelirleri arttırarak ekonomiyi güçlendirmek
Eğitim öğretime yenilik getirmemek
KAÇD’lerin öğretme ve öğrenme üzerindeki etkilerini belirleyen araştırmalar yapmak

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web konferans sistemlerinin sunduğu olanaklardan birisi değildir?


Eşzamanlı sesli görüşme yapılabilir.
Ekran görüntüsü paylaşılabilir
Kaydedilerek sonraki tarihlerde tekrar izlenebilir.
Görseller üzerinde işaretlemeler yapılabilir
Eşzamansız iletişim kurulabilir.

11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi geleneksel öğrenme ile ilgili bir ifadedir?


Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.
Öğretici bireysel öğrenme planları geliştirir.
Öğrenenler kendi kendine çalışır.
Öğretici bilginin kaynağı için yol gösterendir.
Bireyler yaşamları boyunca öğrenme olanağına sahiptir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  ortak kullanım izni veren, web ortamında yer alan sistem ile kişilerin farklı zamanlarda aynı dosya ve uygulama üzerinde çalışabilmesi ve iletişim kurabilmesine imkan veren eşzamansız iletişim aracıdır?


E-posta

Forum

Blog

Wiki

Bulut depolama


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel donanım kaynaklarının yerine geçecek bir sanalının oluşturulması faaliyetidir?


Programlama
Yazılım
Donanım
Yedekleme
Sanallaştırma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin planlı gelişimine örnek değildir?


Sertifika için kursa gitmek

Formal dersler

Diplomalar

Teknik yeterlilikler

Elektrik çarpmasını kaza ile tecrübe etmek


15.Soru

Aşağıdaki bileşenlerden hangisi içeriğin iletim yöntemidir?


Kaynak

Kanal

Verici

Geribildirim

Mesaj


16.Soru

Bir kargo dağıtım firması gönderilen paketlerin daha hızlı transferi için yeni bir yazılımsal sistemi oluşturmuştur. Buna göre yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün yeniliği
Süreç yeniliği
Organizasyonel yenilik
Pazarlama yeniliği
Toplumsal yenilik

17.Soru

Bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Geleneksel öğrenme

Yaşamboyu öğrenme

Taklit ederek öğrenme

Deneyerek öğrenme

Sorgulamadan öğrenme


18.Soru

Aşağıda verilen niteliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Öğretici bilginin kaynağıdır.
Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alırlar.
Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirirler.
Öğrenme sürecinde iyi öğrenenler belirlenerek süreçte ilerlemelerine izin verilir.
Bireyler yaparak, yaşayarak ve yaşamları boyunca öğrenme olanağına sahiptir.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Sizi siz gibi gösteren bir profil resminiz mutlaka olsun.

Profil bilgilerinizde kendinizi çok abartmayın ve yanlış bilgi vermeyin.

Çoklu mesaj gönderimlerine cevap verirken sadece mesaj gönderen kişiye cevap verin.

Bir kimsenin haberi olmadan kişinin resmini etiketlemeyin.

Kişilere katılmayacakları etkinlikler için davetiye göndermeyin.


20.Soru

Aşağıdaki özel karakterlerden hangileri e-posta adresinin ilk kısmında kullanılabilir? I) # II) % III) - IV) , V) .


I ve II
II ve IV
III ve V
I, III ve V
II, III, IV ve V