Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamansız iletişimin sağladığı olanaklardan birisi değildir?


Eşzamansız iletişimde alıcı kaynakla aynı ortamda olmak zorundadır.
Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilirler.
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Alıcı sayısının herhangi bir engele sebep olmadığı eşzamansız iletişimde kaynaktan gelen mesaj alıcı tarafından istenildiği kadar incelenebilir.

2.Soru

Teknolojinin değişim hızı göz önüne alındığında gelecekte aşağıdakilerden hangisi öngörülmemektedir?


Bilimciler teknolojik gelişmelerin varolan teknolojik birikimle orantılı olarak hızlandığına vurgu yapmaktadırlar.

Yapay zekânın performansı hızla artacaktır.

İnsanın performansında belirli bir değişim beklenmemektedir.

Teknolojik tekilliğin yaşanmasını kaçınılmaz olacağı öngörülmektedir.

Yapay zeka insan zekasının gücüne kavuşamayacaktır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dağıtık Bilişim sistemlerinin temel üstünlüklerinden değildir?


Hizmet veren kuruluşların verileri tek merkezde bulunur.
Çözülmesi zaman isteyen problemleri kısa sürede çözebilir.
Farklı bilgi sistemleri ile kolayca işbirliği yapabilir.
Mevcut donanımların verimli olarak kullanılmasını sağlar.
İhtiyaçlara göre ölçeklenebilir bir kapasite sunar.

4.Soru

Hipervizör terimi aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Sanallaştırma yazılımı
Yüksek başarımlı ekran kartı
Görsel veritabanı
Web sunucusu
Görselleştirme donanımı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim vasıtası olarak işlenebilecek suçlar arasında değildir?


Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme

Hürriyete karşı olan suçlar

Şerefe karşı olan suçlar

Cinsel saldırı


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarının avantajları arasında yer almaz?


Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
Alıcı sayısı eşzamansız iletişim sürecinde engel oluşturmaz.
Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.

7.Soru

Yaşam boyu öğrenmede birden çok uygulama şekli mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenmedeki uygulama şekillerinden biri değildir?


Kişisel gelişim
Psikolojik gelişim
Planlı gelişim
Rastlantıya bağlı gelişim
Deneyime dayalı gelişim

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırdaki bir teknoloji değildir?


Biyometri
Androidler
Anlamsal (semantik) ağ
Kuantum bilgi işlem
Holografik görüntüleme

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Google Drive gibi ortak kullanım izni veren, web ortamında yer alan bulut depolama sistemleri ile kişiler farklı zamanlarda aynı dosya üzerinde çalışabilmekte ve iletişim kurabilmektedir?


Bulut depolama

Blog

E posta

Ses akışı

Video akışı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wikilerin dezavantajlarından biridir?


Düzenle seçeneği tek buton yardımıyla açılır.
Herhangi biri tarafından düzenlenerek geliştirilebilir.
Etiketleme seçenekleriyle bağlantılar oluşturulabilir.
Wikiler çok hızlı geliştiğinden, çok fazla bilgi paylaşımı ile bilgi kirliliğine neden olabilir.
Geçmiş takibi yapılarak önceki düzenlemelerle yapılan değişiklikler karşılaştırılabilir.

11.Soru

Kullanıcının talep ettiği oranda işlem gücü, depolama alanı, bant genişliği, hafıza kaynaklarının hizmet olarak sunulması bulut bilişim hizmet sunum modellerinden hangisidir?


Altyapı hizmeti (IaaS - Infrastructure as a Service)
Yazılım hizmeti (SaaS - Software as a Service)
Depolama hizmeti (STaaS - Storage as a Service)
Veritabanı hizmeti (DBaaS - Database as a Service)
Test hizmeti (TaaS - Testing as a Service)

12.Soru

Bulut bilişimin üstünlükleri ve sınırlılıkları doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisi bir şirketin bulut dışı bilişim hizmetlerine geçiş yapmasının nedenlerinden biri olabilir?


Uzman personel için ödenmesi gereken yüksek ücretler
Bulut bilişim hizmetleri için tüketilen yüksek enerji miktarı
Bulut bilişim hizmetlerinin katı ücretlendirme planları
Yazılımların güncellenmesi için gereken harcamalar
Ofis donanımlarının bulut bilişim hizmetleriyle uyumsuzluğu

13.Soru

"Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemi" aşağıdakilerden hangisidir?


Beyin okuma
Zihin yükleme
Yapay beyin
Elektroensefalografi
Exocortex

14.Soru

Kullanıcı, donanım ve yazılımlar arasındaki aracılık yaparak, bilgisayar sisteminin yapacağı işleri düzenleyen ve denetleyen programlar bütünü tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


İşletim sistemi

Donanım

Açık kaynak

Uygulama programı

Sistem yazılımı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulama programlama ara- yüzü bir uygulama yazılımının diğer bir uygulamada yazılımları ile iletişim kurmasını sağlayan komut, protokol ve araçlar kümesine verilen addır?


API

WEB

TIA

PC

JAVA


16.Soru

Hangisi, yapay zekânın insan zekâsıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan performans grubundan biridir?--- Sürekli değişen yapay zeka performansı bakımından seçeneklerde bulunan tüm gruplar mümkün olabilmektedir. Soruya ait belirgin bir doğru cevap yoktur.


Kısmen insan
Kötü
İnsan
En kötü
Duyarlı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sisteminin avantajlarından biri değildir?


Çözülmesi zaman isteyen problemlerin kısa sürede çözülmesi

Farklı bilgi sistemleri ile kolayca işbirliği yapabilmesi

Mevcut donanımların verimli olarak kullanılmasını sağlaması

İhtiyaçlara göre ölçeklenebilir bir kapasite sunması

Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir nitelik taşımaktadır?


Bilgi gereksinimini fark etme becerisi
Bilgi teknolojisini kullanma becerisi
Bilgi sürecini yönetebilme becerisi
Bilgiyi kontrol edebilme becerisi
Bilgi birikimi oluşturabilme becerisi

19.Soru

I) Öğretici bilginin kaynağıdır.II) Öğrenme sürecinde "iyi" öğrenenler belirlenir ve bunların ileri eğitimlerini sürdürmelerine fırsat verilir.III) Öğretici bireysel öğrenme planları geliştirir.IV) Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.V) Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır.Yukarıda verilenlerden kaç tanesi geleneksel öğrenme ile ilgili özelliklerdendir?


1
2
3
4
5

20.Soru

Mesajın aynı formatta başka adreslere bilgi vermek amacıyla gönderilirken bu alana yazılan adreslerin diğer alıcılar tarafından görülemediği e-posta bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


To
CC
BCC
Subject
Attachment