Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda alınmak istenen e-posta adreslerinden hangisi doğru şekilde oluşturulmuştur?


Adim$Soyadim@servissaglayici.com.tr
Adim_Soyadim#@servissaglayici.com.tr
adım.soyadım@servis_sağlayıcı.com.tr
adim_soyadim@servis-saglayici.com.tr
adim soyadim@servis-saglayicicomtr

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyler arasında bağlantı kurabilmeyi, ortak profesyonel amaçlarla bir araya gelebilmeyi ve kişisel tercihleri, hobileri doğrultusunda ortak konulara ulaşabilmeyi sağlayan platformlardır?


Wiki

Sosyal ağlar

Blog

Forum

E-posta


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaşamboyu öğrenme ile ilgilidir?


Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.
Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.
Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.
Öğrenme sürecinde “iyi” öğrenenler belirlenir.
Öğretici bilginin kaynağıdır.

4.Soru

George Siemens ve Stephen Downes'ın KAÇD uygulaması aşağıdaki kuramlardan hangisi üzerine kurulmuştur?


Bilişsel
Duyuşsal
Davranışçı
Bağlantıcı
Yapıcı

5.Soru

Melez Bulut ne anlama gelmektedir?


Özel sektörde çok yaygın olarak kullanıan bulut türüdür.
Bir organizasyonun özel kullanımı için oluşturulmuş bulut yapılarıdır.
Kamu ve özel bulut karmasından oluşan bulut sistemidir.
Grid Bilişim ve Gönüllü Bilişim paradigmalarından türemiş buluttur.
Hergangi iki ülke arasında kurulan bulutlardır.

6.Soru

Hangisi, günümüzde yayılmasını tamamlamış geleneksel teknolojilerden biridir?---- Seçeneklerin çoğu uygun olmadığından sorunun iptali gerekir.


Kablolu internet
Dijital kameralar
Navigasyon cihazları
DVD/Bluray oynatıcıları
3G

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım izni veren, web ortamında yer alan sistem ile kişilerin farklı zamanlarda aynı dosya ve uygulama üzerinde çalışabilmesi ve iletişim kurabilmesine imkân veren eşzamansız iletişim aracıdır?


E-posta

Forum

Blog

Wiki

Bulut depolama


8.Soru

Sisteme ve veriye istenilen an ulaşılması, aşağıdaki bilişim güvenliğinin temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Bütünlük
Gizlilik
Erişilebilirlik
İnkar edememe
İzlenebilirlik

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde teknolojik gelişmenin aşamaları doğru sıralanmıştır?

I.Yenilik

II.Buluş

III.Yayılma

 


I, II, III

III, II, I

I, III, II

II, I, III

III, I, II


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama Teşkilatının 2001 yılında yayınlamış olduğu rapora göre yaşam boyu öğrenmenin amaçlarındandır?

I. Bireyin kendini yetiştirmesi

II. Toplumsal bütünleşme

III. Ekonomik büyüme


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve II

Hepsi


11.Soru

Aşağıdakilerin hangisi Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) kullanıcılarına sağladığı temel faydalardan biri değildir?


KAÇD’lere farklı bağlantılarla erişebilme olanağının olması
KAÇD’lerin istenilen herhangi bir dile uyarlanabilir olması
Zaman ve mekan sınırlamalarının olması
Hızlı şekilde katılımcılara bilgilendirmeler yapılabilmesi
İçeriğin tüm katılımcılar tarafından paylaşılabilir olması

12.Soru

Fikir, yorum ve bilgi paylaşımında durağan görsellerden ve animasyonlardan yararlanarak farklı zaman dilimlerinde alıcıya istenilen mesajların iletilebildiği eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut depolama
Slayt gösterisi
Ses akışı
Anlık sohbet
Telekonferans

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “What I Know Is” ifadesiyle oluşturulan genelde birçok kişinin katılımıyla kullanıcıların İnternet üzerinden sayfalar yaratmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan, işbirlikli olarak çalışmaya imkân veren eşzamansız iletişim araçlarından biridir?


E-posta

Blog

Wiki

Forum

Sosyal ağlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel Açık Çevimiçi Derslerin (KAÇD) kullanım amaçlarından değildir?


KAÇD’lerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak ve kullanımını yaygınlaştırmak
KAÇD’ler yoluyla marka oluşturup devamlılığı sağlamak
Giderleri azaltarak ya da gelirleri arttırarak ekonomiyi güçlendirmek
Eğitim çıktılarını azaltmak
KAÇD’lerin öğretme ve öğrenme üzerindeki etkilerini belirleyen araştırmalar yapmak

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin alt yapısı içinde yer alan sistem yönetimin içeriğindendir?


Hizmet temelli mimariler

Sanallaştırma

Otonom bilişim

Çok çekirdekli çipler

Web hizmetleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son beş yıl boyunca buluş ve yenilikleri gerçekleştirilmekte ve gelecek 10 yıl boyunca yayılması beklenmekte olan teknoloji olarak tanımlanır?


Geleneksel teknolojiler

Güncel teknolojiler

Sınırdaki teknolojiler

Yakın gelecekteki teknolojiler

Uzak gelecekteki teknolojiler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirleri paylaşmada ve eğitim ortamlarında mesajı alıcıya sadece sesle iletmede kullanılır?


Forum

Blog

E-posta

Ses akışı

Video akışı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum hazırlama aracıdır?


Microso Office 365
ZOHO
Evernote
Prezi
Hangouts

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme için söylenebilir?


Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.

Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.

Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmenin özelliklerinden biridir?


Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.
Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.
Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.
Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.
Öğretici/rehber/danışman bireysel öğrenme planları geliştirir.