Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Tartışma forumları – Uzun bir zamana yayılan diyaloglar için kullanılır.II. Wiki – Eğitim ortamlarında mesajı alıcıya sesli ve görüntülü olarak iletmede kullanılır.III. E-posta – Bire bir ya da bire çok iletişim kurmak için tercih edilir.IV. Bloglar – Fikir ve yorum paylaşımı için kullanılır. Yukarıda verilen eşzamansız iletişim araçları ve kullanım amaçları çiftlerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?


Yalnız I ve II
Yalnız II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
II, III ve IV

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “fiziksel gerçek dünyanın, kullanıcıya, bilgisayar tarafından ses, görüntü, video, GPS ve benzeri algılayıcılarla elde edilen enformasyonun değerlendirilmesiyle zenginleştirilerek sunulması” sağlayan teknolojidir?


Sanal gerçeklik
3 Boyutlu görüntüleme
Radyo frekanslı tanımlama
Arttırılmış gerçeklik
Bulut bilişim

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet etiğinde öteki konular başlığı altına girmez?


İyelik haklarını zedelememeye özen gösteriniz.

Başkalarının kişilik haklarına ve özel yaşamına saygılı olarak kişilerle ilgili karalayıcı yorumlarda bulunmayınız.

Uygunsuz davranışlar sergilemekte ısrarlı olanları ölçülü bir tepki içinde elbirliği ile uyarmaya çalışınız.

Kendinizin ya da temsilcisi olduğunuz ürün ve hizmetlerin reklamını yapmayınız.

Gereksiz yere büyük harfler ile yazışmaktan, sık sık özel simgeler kullanmaktan kaçınınız.


4.Soru

I) Wiki, İngilizce "What I know is" ifadesinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulan bir eşzamansız iletişim aracıdır.II) En çok bilinen örneği Wikipedia'dır.III) Web 2.0 teknolojileri arasında yer alır.IV) Ziyaretçilerin yazdıkları sistem tarafından otomatik olarak birbirine bağlanır.V) Her bir sayfa, sadece bir bağlantıya ve farklı bir sayfaya açılır.Yukarıda Wiki için verilen özelliklerden kaçı doğrudur?


1
2
3
4
5

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce aşamasındaki teknolojilerden biridir?


Holografik görüntüleme

Beyin implantları

3 boyutlu yazıcılar

İnsansız araçlar

Zihin yükleme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok kelime işlemci bir programın içinde yer alan virüs türüdür?


Makro yazılım
Ön yükleme
Dosya sistemi
Web komut dosyası
Yazılım bombası

7.Soru

Aşağıdaki sembollerden hangisi kişiye özel alan ve servis sağlayıcı bölümlerin birleştirilmesini sağlayarak bir e-posta adresi tanımlanmasını sağlar?


.
:)
@
/
\

8.Soru

Sabit diskte bulunan verilerin silinmesine sebep olan virüs türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ön yükleme virüsleri

Makro yazılım virüsleri

Ağ virüsleri

Dosya sistem virüsleri

Web komut dosyası virüsleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sistemlerinin temel üstünlükleri arasında yer almaz?


Çözülmesi zaman isteyen problemleri kısa sürede çözebilir.

Farklı bilgi sistemleri ile kolayca işbirliği yapabilir.

Mevcut donanımların verimli olarak kullanılmasını sağlar.

İhtiyaçlara göre ölçeklenebilir bir kapasite sunar.

Dağıtık sistemler arasında iletişim bulunmaz.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan fikri anlatan yazı, ses, obje, resim ya da çizim olarak ifade edilebilen iletişim sürecinin öğesidir?


Geribildirim
İleti
Kaynak
Kanal
Kodlama

11.Soru

E- ticaret yapan kurumların, kredi kartı bilgilerinin ve kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için yaygın olarak kullandıkları yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?


SSL ve SET
Antivirüs
Güvenlik Duvarı
Casus Önleme Yazılımı
Truva Atları

12.Soru

Bir akıllı telefonun kamerasıyla bir tarihi eser görüntülendiğinde, GPS verisi ve görüntü tanıma teknolojisi yardımıyla bu eseri tanıyarak kullanıcıya eser hakkında o anda ek bilgiler görüntüleyebilen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal gerçeklik
Artırılmış gerçeklik
3 Boyutlu görüntüleme
Bilgisayarla oluşturulan görüntü (CGI)
Radyo frekanslı tanılama (RFID)

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim depolama hizmetlerine örnek olarak verilebilir?


Gmail
Dropbox
Prezi
Evernote
Zoho

14.Soru

I) Alıcı kaynakla aynı ortamda olmak zorunda değildir.II) Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için zamanı azdır.III) Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılması zordur.IV) Alıcı sayısı herhangi bir engele sebep olmaz.V) Kaynaktan gelen mesaj alıcı tarafından istenildiği kadar incelenebilir.Eşzamansız iletişimin avantajlarına ilişkin yukarıda verilenlerden kaçı doğrudur?


1
2
3
4
5

15.Soru

Copy Scape, Ithenticate, Turnitin, Viper gibi yazılımlar hangi amaçla kullanılmaktadır?


İntihal denetleme
Virüs tarama
Dosya arşivleme
Dosya transferi
Kelime işlem yazılımı

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sisteminin avantajlarından biri değildir?


Çözülmesi zaman isteyen problemlerin kısa sürede çözülmesi

Farklı bilgi sistemleri ile kolayca işbirliği yapabilmesi

Mevcut donanımların verimli olarak kullanılmasını sağlaması

İhtiyaçlara göre ölçeklenebilir bir kapasite sunması

Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanması


17.Soru

Bir şirket yöneticisinin , çalışanlara genel bilgilendirme yapmak amacıyla ya da bir problemin çözümüne ilişkin durumlar hakkında gizli bildirimleri göndermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini seçmesi uygundur?


E-posta göndermek
Wiki sayfası oluşturmak
Sosyal ağlar aracılığıyla iletişim kurmak
Blog mesajı yayınlamak
Video konferans görüşmesi yapmak

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme için söylenebilir?


Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.

Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.

Bireyler grup içinde ve birbirlerinden öğrenir.

Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Değerlendirme, öğrenme stratejilerine rehberlik etmek ve gelecekteki öğrenmelerine yol göstermek için yapılır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir masaüstü bileşeni değildir?


Programlara ait kısayollar

Başlat menüsü

Görev çubuğu

Bildirim alanı

Widget


20.Soru

“Bir eylem gerçekleştirirken doğru yol nedir?” sorusunun yanıtı hangi etik anlayışla aranmaktadır?


Meta-etik
Normatif etik
Uygulamalı etik
Bilişim etiği
İnternet etiği