Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangi yayılmanın gerçekleşme şekillerinden biri değildir?


İcat

Kullanma

Taklit etme

Uygulama

Uyarlama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının talep ettiği oranda işlem gücü, depolama alanı, bant genişliği, hafıza kaynaklarının hizmet olarak sunulmasını içeren bulut bilişim hizmetidir?


Altyapı Hizmeti (IaaS)

Platform Hizmeti (PaaS)

Yazılım Hizmeti (SaaS)

Depolama Hizmeti (STaaS)

Güvenlik Hizmeti (SECaaS)


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini için doğru bir ifade değildir?


Temelde mobil ve masaüstü işletim sistemleri aynı işi görürler
Sistemin genel işlerini kontrol eden ve düzenleyen yazılımdır
Bilgisayarın en önemli sistem yazılımıdır
Tüm elektrikli cihazlarda bulunur
İşletim sistemi belleğin tutuğu bilgileri izler

4.Soru

I. Bilginin kaynağı öğreticidir II. Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır III. Öğrenenler kendi kendine çalışır IV. Tüm öğrenenler farklı etkinlikler gerçekleştirir V. Öğretici hizmet öncesi eğitim alır, süreç içinde hizmet içi eğitimlere katılır Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel öğrenmenin özellikleri arasında yer alır?


Hepsi
III, IV, V
I, II, III, IV
I, II, III, V
Yalnız IV

5.Soru

Hangisi, günümüzün güncel teknolojilerinden biri değildir?---- Karma gerçeklik, kitabın yazıldığı dönemden sonra artık gerçek bir güncel teknoloji olmuştur. Bu durumda A seçeneği de dahil hiç bir seçenek doğru değildir. Karma gerçeklik örneği: Canon’un Karma Gerçeklik Çözümü (MREAL) gerçek dünya ortamlarıyla bilgisayar tarafından üretilen sanal görüntüleri (CGI) birleştiriyor. Canon’un, imalat sektöründeki temel zorlukları çözmek için tasarladığı Karma Gerçeklik Teknolojisi, Japonya’da piyasaya sürülmesinden bu yana, ürün prototipi imalatı için kullanılıyor (Kasım 2015).


Karma gerçeklik
Mobil bilgi işlem
Sanal gerçeklik
Mobil işbirliği sistemleri
Artırılmış gerçeklik

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenen bireylerin sahip olması gereken nitelikler içerisinde yer almaz?


Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilen

Öğrenme inancına sahip

Öğrenmeye istekli ve merakı olan

Bilgi okuryazarı olmayan

Öğrenmeyi düzenleyebilen


7.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlerle yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesini ifade eden kavramdır?


Kişisel gelişim
Yaşamboyu öğrenme
Yetişkin eğitimi
İş başında eğitim
Bilgi okuryazarlığı

8.Soru

Bulut bilişimin özellikleri arasında yer alan ve bölgesel olarak farklı noktalarda bulunan merkezlerde depolama, işlemci, hafıza ve bant genişliği sağlayan donanımlara verilen adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?


Geniş ağ erişimi
Kendi kendine hizmet
Kaynak havuzu
Çabukluk ve esneklik
Ölçülebilir hizmet

9.Soru

Bir öğrenci, I. Verimli bir şekilde kullandığı bir tarayıcı arayüzü II. Gereksinimlerine yönelik uyarlayabildiği bir sistem III. Kullandığı hizmet kadar ödeme gibi kendine avantajlar sağlayacak bir ortam üzerinden ödevlerini hazırlıyor. Buna göre, bu öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Bulut bilişimin platform hizmeti modelinden yararlanmaktadır
Bulut bilişimin yazılım hizmeti modelinden yararlanmaktadır
Bulut bilişimin yayılım türlerinden biri olan özel bulutu kullanmaktadır
Bulut bilişimin yayılım türlerinden biri olan topluluk bulutunu kullanmaktadır
Bulut bilişimin sınırlılıklarını gidermek için uzman desteği almaktadır

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişim araçlarının güvenli ve etik kullanımı için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyardığı ve dikkat edilmesini önerdiği hususlardan biri değildir?


Adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz hiçbir şekilde vatandaştan para talep etmez.
Hiç kimseye banka kartı veya kimlik bilgilerini vermemelidirler.
Sigorta şirketlerinin adını kullanarak, sağlık sigortasını yeniletmek amacıyla para talebinde bulunan şahıslara inanmamalıdırlar.
Kendilerini Polis veya Savcı olarak tanıtan aramalarda telsiz sesi duyarlarsa güvenmelidirler.
Vatandaşlarımızın dolandırıcılık şeklinde yaklaşım içerisinde bulunanlar hakkında Polis veya Jandarmaya bilgi vermeleri gerekmektedir.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce aşamasındaki teknolojilerden biridir?


Holografik görüntüleme

Beyin implantları

3 boyutlu yazıcılar

İnsansız araçlar

Zihin yükleme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenen bireylerin özelliklerinden değildir?


Öğrenme gereksinimi saptayabilen

Öğrenme inancına sahip

Öğrenmeye istekli

Öğrenmeye meraklı

Öğrenmesi yavaş


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce aşamasındaki teknolojilerden bir tanesidir?


Zihin yükleme
Sanal gerçeklik
3 Boyutlu görüntüleme
Kablosuz güç aktarımı
Akıllı kişisel yardımcılar

14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarının avantajları arasında yer almaz?


Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.

Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.

Alıcı sayısı eşzamansız iletişim sürecinde engel oluşturmaz.

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.


15.Soru

Farklı türdeki donanımların bir araya getirilerek tek bir sistem gibi davranmasını sağlayan bu yaklaşımın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Bulut bilişim

Dağıtımlı bilişim sistemleri

Kamu hizmeti bilişimi

Barındırma hizmeti

İnternet hizmeti


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme konusunda gerçekleştirilen uygulama şekillerinden biri değildir?


Kişisel gelişim
Planlı gelişim
Raslantıya bağlı gelişim
Akademik gelişim
Deneyime dayalı gelişim

17.Soru

Gürültülü bir ortamda, Ali kağıt üzerine yazarak Merve'ye yıldırımın oluşum evrelerini anlatmaya çalışmaktadır. Bu sırada, Merve de anladığını belirtecek şekilde kafasını sallamaktadır.İletişim süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


Ortamın gürültülü olması yazılı mesajın alıcıya aktarılmasında bir iletişim engelidir
Yıldırımın oluşum evrelerinin kağıda yazılması bir geribildirimdir
Ali kağıt üzerine yazı yazması iletişim sürecindeki kodaçma öğesine denk gelmektedir
Ali'nin Merve'nin kafa salladığını görmesi ile iletişim süreci tamamlanmıştır
İletişim sürecinin temel öğelerine göre Ali kaynak, Merve ise alıcı durumdadır

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan çıkan mesajın çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması ve alıcıdan dönecek bildirimin yine tepkinin verildiği zaman diliminden sonra ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişim şeklidir?


Eşzamanlı iletişim

Eşzamansız iletişim

Telefon

Skype

Web konferans sistemi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eşzamansız iletişim araçlarındandır?


E-posta
Telefon
Anlık sohbet uygulaması
Web konferans sistemi
İşletim sistemi

20.Soru

Bir bilgisayar kullanıcısı, ortama, veritabanına ve depolama alanına ihtiyaç duymadan bir uygulama programı oluşturmak istiyor. Bu durumda aşağıdaki bulut bilişim hizmetlerinden hangisini kullanması daha uygun olur?


Altyapı hizmeti
Platform hizmeti
Yazılım hizmeti
İş süreci hizmeti
Tümleştirme hizmeti