Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genelde sürtünme sonucu oluşan, derinin en dış tabakasının etkilendiği ve kaybolduğu yara çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Sıyrık Yara

Kapalı Yara

Kesik Yara

Delici Yara

Ezik Yara


2.Soru

Dış kanamalarda uygulanacak ilkyardım müdahalelerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Baskı yapma, kanayan bölgeyi yukarı kaldırma, bası noktasına baskı yapma

Kanayan bölgeyi yukarı kaldırma, bası noktasına baskı yapma, baskı yapma

Bası noktasına baskı yapma, kanayan bölgeyi yukarı kaldırma, baskı yapma

Baskı yapma, bası noktasına baskı yapma, kanayan bölgeyi yukarı kaldırma

Kanayan bölgeyi yukarı kaldırma, baskı yapma, bası noktasına baskı yapma


3.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde hasta ya da yaralının birincil değerlendirilmesi sırasında uygulanacak kurallar sırasıyla verilmiştir?


Koruma- bilinç kontrolü- ağız içi kontrol- bas çene pozisyonu- solunum ve dolasım değerlendirmesi

Koruma- bilinç kontrolü- bas çene pozisyonu- ağız içi kontrol- solunum ve dolasım değerlendirmesi

Koruma- ağız içi kontrol- bilinç kontrolü- bas çene pozisyonu- solunum ve dolasım değerlendirmesi

Koruma- solunum ve dolasım değerlendirmesi- bilinç kontrolü- ağız içi kontrol- bas çene pozisyonu

Koruma- bas çene pozisyonu- bilinç kontrolü- ağız içi kontrol- solunum ve dolasım değerlendirmesi


4.Soru

Beden ısısının ölümcül sonuçlar doğuran alt ve üst sınırları nelerdir?


Alt: 33 °C, Üst:41°C

Alt: 34 °C, Üst:39°C

Alt: 34 °C, Üst:41°C

Alt: 35 °C, Üst:40°C

Alt: 36 °C, Üst:41°C


5.Soru

İç kanamalarda ilk etkilenen organ hangisidir?


Kalp

Böbrek

Beyin

Akciğer

Mide


6.Soru

İlkyardımın temel kurallarından biri öncelikle hayati önem arz eden müdahalelerin yapılmasıdır. Buna göre kırığa müdahale eden bir kişinin ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?


Açık yara varsa üstünü kapatmak

Kırılan bölgedeki yüzük ve takıları çıkartmak

Kırılan bölgeyi atelle sabitlemek

Kırık sabitlenmeden hastayı hareket ettirmemek

Nabız ve solunumu kontrol etmek


7.Soru

Hangisi olay yerinde hasta veya yaralı için hayatı tehlikeye sokan durumlara örnek olarak verilemez?


Tehlikeli ya da evcil hayvanlarla karşılaşma

Yüzme bilmeyen birinin suya girmesi

Doğal afetler

Trafik kazasında yolun ortasında kalma

Yatar pozisyonda olmak


8.Soru

Bedenin yaşaması için şart olan işlevlerin yapıldığı en ilkel beyin gibi çalışan organımız aşağıdakilerden hangisidir?


Beyincik

Beyin sapı

Ara beyin

Kabuk

Omurilik


9.Soru

I.İlkyardımın olay yerinde uygulanması, acil tedavinin ise olay yerinde, ambulanslarda, sağlık kuruluşlarında uygulanması. II. Her ikisi de elde olan imkanlarla yapılır.  III. İlkyardım ilkyardım eğitimi almış kişilerce, acil tedavi ise tıbbi eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılır. IV. İlkyardım ilaçsız uygulanır ve acil tedavi ise gerektiğinde ilaçla yapılan müdahalelerdir. Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi/hangilerinde ilkyardım ve acil tedavi arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

Hepsi

Hiçbiri


10.Soru

Hangisi ya da hangileri iskelet yapısının görevleri için doğrudur?

I. Vücudu destekler, korur ve kasların oluşturduğu kuvvet aracılığıyla hareketi sağlar.

II. Vücudu yer çekimine karşı destekler. Vücudun yumuşak organlarını korur.

III. Bazı kemiklerin iliği kan hücrelerini üretir. Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar.

IV. Kemikler, kaslarla birlikte vücut hareketini sağlamak için basit bir kaldıraç sistemi şeklinde çalışır.


I ve II 

I, II ve III 

I, II, III ve IV

I, III ve IV

Hiçbiri


11.Soru

Yetişkin bir insanda vücut ağırlığının % kaçı sudan oluşur?


%25

%35

%50

%60

%90


12.Soru

Bedenimize oksijen ve besin sağlamak, ısı dâhil artık ürünleri de ortamdan uzaklaştırmakla sorumlu sistemimiz aşağıdakilerden hangisidir?


Boşaltım sistemi

Sindirim sistemi

Dolaşım sistemi

Sinir sistemi

Solunum sistemi


13.Soru

Kan hangi oranda tuz içerir?


Binde üç

Binde dokuz

Binde on

Binde otuzsekiz

Yüzde sekiz


14.Soru

İnsan bedeninde yaklaşık kaç adet iskelet kası vardır?


600

200

100

50

25


15.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi ilkyardımcılarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


Sakin, dengeli, kibar ve yardımsever olmalıdır.

İyi bir ikna yeteneği olmalıdır.

Kendine güvenmeli ve çabuk karar verip hızlıca uygulayabilmelidir.

Eldeki imka^nları ve malzemeleri en iyi şekilde değerlendirebilmelidir.

İnsan bedeninin yapısı ve işleyişi hakkında yeterli bilgisi olmalıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?


Varsa alkol ya da krem benzeri şeylerle yara temizlenerek üzeri kapatılır.

Kanayan bölgeye baskı yapılır.

Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.

En yakın bası noktasına bası uygulanır.

Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür.


17.Soru

Karın bölgesi yaralanmalarında yara bedene paralel oluşmuşsa kişi nasıl yatırılır?


Bacaklar uzatılarak yaralının sol tarafına yatırılır

Bacaklar uzatılarak yaralının sağ tarafına yatırılır

Bacaklar bükülü olarak yaralının sağ tarafına yatırılır

Sırt üstü bacakları uzatılarak yatırılır

Bacaklar bükülü olarak sırtüstü yatırılır


18.Soru

Herhangi bir kaza ya da yaralanma anında ilkyardımcının ilk yapması gereken nedir?


Güvenlik tedbirlerini almak

Kişinin yanına gelerek kişinin bilincini kontrol etmek

Baştan ayağa değerlendirme yapmak

112 acil servisi aramak

Kişinin ağız içi kontrolünü yapmak


19.Soru

Bedende herhangi bir atardamar üzerinden kalp atımlarının hissedilmesine ne ad verilir?


Küçük tansiyon

Büyük tansiyon

Kan akımı

Nabız

Kan dolaşımı


20.Soru

Yerde yatan biri görüldüğünde ilk önce hangisi yapılmalıdır?


Baş çene pozisyonu verilir

Kalp masajı yapılır

112 acil servis aranır

Boğaz bölgesinde sıkan kıyafetleri varsa gevşetilir

Bilinci kontrol edilir