Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

II. Sağlık hizmeti sunmak

III.Yaşamsal fonksiyonların sürmesini sağlamak

IV. Durumun kötüye gitmesini engellemek

V. İyileştirmeyi kolaylaştırmak

Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri ilkyardımın amaçları arasında yer almaktadır?


I, II, III, IV ve V

I, II, III ve V 

I, II, III ve IV 

I, II, IV ve V

I, III, IV ve V


2.Soru

Suni solunum sırasında eğer göğüs kafesi verilen nefese rağmen yükselmiyorsa nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Verilen baş-çene pozisyonu yeterli değildir.

Kalbi durmuş olabilir.

Burun delikleri açık olabilir.

Hava yolu yabancı cisim ile tıkalıdır.

Yeterli hava verilmemiştir.


3.Soru

Kanın, dolaşım sistemiyle birlikte üstlendiği temel görevleri için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Oksijen ve besinlerin hücrelere taşınması; dokularda biriken karbondioksitin atılması

II. Besinler, hormon, vitamin ve enzimlerin taşınması

III. Savunma sisteminde ve bağışıklık sisteminde rol alır

IV. Pıhtılaşma mekanizmalarında görev alır


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


4.Soru

 I. Kanamanın hızı. II. Kanın bedende aktığı yer. III. Kaybedilen kanın miktarı. IV. Kişinin fiziksel durumu. V. Kişinin yaşı.

Yukarıdakilerden hangileri, kanamanın ciddiyetini belirleyen faktörlerdendir?


I, II, III

II, III, V

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


5.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum merkezi aranmamalıdır?


Bilinçsizse ve uyarılarınıza tepki vermiyorsa

Kusması varsa

Karnında ağrı ve sertlik varsa

Göğsünde batma, acı, ağrı hissi varsa

Sarhoşsa


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaza durumunda ilk yardımcının ilk yapması gerekendir?


İlk yardımcı kendi güvenliğini sağlar.

Yaralanan kişinin güvenli bir yere taşır.

Kaza alanının güvenliğini sağlar.

Yardım çağırır.

Kurtarma yapar.


7.Soru

I. Nabız sesinin varlığı

II. Nabız sesinin yokluğu

III. Nabız şiddeti

IV. Nabız sayısı

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımcı açısından nabız ile ilgili önemli bilgilerdendir?


I, II

II, IV

I, III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


8.Soru

Türkiye'deki acil yardım merkezi numarası aşağıdakilerden hangisidir?


110

112

155

154

187


9.Soru

Kanın %55’lik kısmını oluşturan sıvı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Protein

Enzim

Plazma

Lökosit

Eritrosit


10.Soru

Kırık bölgesinde deri yapısının bozulduğu kırıklara ne ad verilir? 


Açık kırık 

Kapalı kırık 

Burkulma

Çıkık 

Çatlak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardımın 4 temel amacından bir tanesi yaşamsal fonksiyonların en önemli 2 tanesi verilmiştir? 


Sinir sistemi ve dolaşım sistemi

Solunum sistemi ve dolaşım sistemi

Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi

Sinir sistemi ve sindirim sistemi

Solunum sistemi ve sindirim sistemi


12.Soru

Solunum döngüsü ve nefes alıp verme için hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Akciğer içi basıncın düşürülmesinde diyafram kası, omuz kasları, kaburga kasları görev alır

II. Nefes alma sırasında diyafram kası kasılır ve diyafram karna doğru inerek, düz bir hâle gelir

III. Omuz kaslarının birkaçı ile kaburgalar arasındaki dış kaslar da kasılarak göğüs kafesini öne, yukarı ve yanlara doğru çekerek akciğer göğüs içi basıncın daha da aşağılara düşmesine yol açar. Bu değer yaklaşık 756 mmHg’dır.

IV. Atmosfer basıncı 760mmHg göğüs içi basınç 756 mmHg olduğu için basınç dengesinin kurulabilmesi için hava akciğerlere dolar


I ve II

I, II ve III 

I, III ve IV

I, II, III ve IV

Hiçbiri


13.Soru

I. Üst çene kemiği. II. Alın kemiği. III. Şakak kemiği. IV. Göğüs kemiği. V. Kürek kemiği.

Yukarıdakilerden hangileri, havalı kemiklere örnek olarak verilebilir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgede gözlenebilecek durumlardan biri değildir?


Şiddetli ağrı

Burkulan bölge ve çevresinde şişlik (ödem)

Kızarıklık ya da morluk

Burkulan bölgede fonksiyon yada hareket kaybı

Burkulan bölgede kanama


15.Soru

I. Göğüs kafesinde hareketsizlik

II. Ağızdan nefes sesi işitilmez

III. Burundan nefes sesi işitilmez

IV. Aşırı kan kaybı

V. Nefes sıcaklığı hissedilmez

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri solunum durduğunda görülebilecek durumlardandır?


Yalnız IV

I ve II

I, II, III ve IV

I, II, III ve V

Hepsi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanamaların ciddiyetini belirleyen unsurlardan biri değildir?


Kaybedilen kan miktarı

Kanın vücutta aktığı yer

Kanamanın hızı

Kişinin fiziksel durumu

Akan kanın kalitesi


17.Soru

Bedenin dış ve iç yüzeyini kaplayan, bedenimizi koruyan ve dış ortamla olan her türlü iletişimini sağlayan doku hangisidir? 


Epitel doku

Sinir doku

Kas doku

Bağ doku

Kıkırdak doku


18.Soru

 I. Kalp içi boş, kastan yapılmış bir organdır. II. Kalbin temel görevi kanın damarlar içinde akması için gerekli basıncı sağlamaktır. III. Kalp doku ve organlardan gelen oksijence fakir karbondioksitçe zengin kanı akciğerlere temizlenmek üzere gönderir. IV. Kalp kendisine gelen oksijence zengin karbondioksitçe fakir kanı aort ana atardamara pompalar.

Dolaşım sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


19.Soru

Aşağıda kan ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Sudan daha yoğundur.

II. İçerisinde % 55 plazma ve % 45 hücreler vardır.

III. Binde 9 tuz içerir ve 38 derece ısısı vardır.


Yalnız I

I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız III


20.Soru

  1. Bilinç kapalılığı
  2. Solunum ve dolaşım durması
  3. Görüşerek konuşma aşamasında kişinin bilinç düzeyinde
    gerilemeler
  4. Göz ve kulak çevresinde morarma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kafa ve omurga yaralanmalarında genelde ortaya çıkan belirtilerdendir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV