Temel İlk Yardım Bilgisi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hücreler arası bir boşluk  ve bu boşluk içine yerleşmiş çeşitli hücre ve lif tiplerinden oluşan, doku çeşidine göre matriks sıvı, yarı katı ve katı olabilen doku hangisidir?


Epitel doku

Sinir doku

Bağ doku

Kas doku

Koruyucu doku


2.Soru

Atardamar kanamalarına ilişkin hangi bilgi yanlıştır?


Atardamar kanamaları müdahale edilmezse ölümcüldür.

Atardamar kanamalarında akan kanın rengi açık ve parlak kırmızıdır.

Atardamar kanamalarında kişi kısa sürede çok kan kaybeder

Atardamar kanamaları en kolay durdurulan kanamalardır.

Atardamar kanamalarında kan kesik kesik fışkırır tarzda akar.


3.Soru

 I. Yaralı sırtüstü yatırılarak bacakları 30 cm kadar yükseltilir. II. Kopan bölgenin kanaması durdurulur. III. Kanama durmuyorsa turnike yapılır. IV. Kopmuş uzuv parçası, doğrudan soğuk su ya da buz içeren bir torbaya konur.

Yukarıdakilerden hangilerinde, uzuv kopması durumunda yapılacak ilkyardım uygulamaları doğru verilmiştir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


4.Soru

Turnike uygulaması toplamda kaç saati geçmemelidir?


1

2

3

4

5


5.Soru

Deri bütünlüğünün bozulduğu mikrop kapma ihtimali olan yaralara ne ad verilir?


Parçalı yara

Delici yara

Enfekte yara

Kesik yara

Sıyrık yara


6.Soru

Hangisi ya da hangileri burkulma durumunda yapılacak ilkyardım uygulamalarındandır?

I. Soğuk uygulama

II. Burkulan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırma

III. Burkulan bölgeyi hareket ettirmeme

IV. Sıkıştırıcı bandaj uygulama


I ve II 

I, II ve III 

I, II, III ve IV

I, III ve IV

Hiçbiri


7.Soru

Bebeklerde tam tıkanmalarda bebeğin bilinci yerinde ise ilk yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?


Yüzüstü sol ya da sağ kolun üzerine yatırılır.

Bebeğin başı aynı kolun eli ile desteklenerek iki kürek kemikleri arasına beş kez yukarıdan aşağıya doğru vurulur.

Bebeğin ağız içi kontrol edilir.

Diğer kol üzerine bu kez sırtüstü bebeğin başı aşağıya doğru olacak şekilde yatırılır.

Kalp masajı yapılan noktaya 5 kez baskı (aşağı ve ileriye doğru) yapılır.


8.Soru

Merkezî sinir sisteminde yani beyin ve omurilik üzerinde çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan elektriksel boşalmalara ne denir?


Koma

Şok

Bayılma

Epilepsi

Havale


9.Soru

Hangisi trafik kazalarında alınması gereken önlemlerdendir?


Aracın elektrik kablolarını kesmek

Kaza geçiren aracın çok yakınında herhangi bir iletişim aracı ile ilkyardım çağırmak

Yaralı kişileri durumunu değerlendirmeden hemen araçtan hemen çıkarmak

İlgili kurumlara derhal bildirim yapmak

Yaralı kişilere yiyecek ve içecek vermek


10.Soru

I. Koruma ilkesi gerçekleştirilir

II. Bilinç kontrolü yapılır

III. Hastanın ağız içi kontrol edilir

IV. Hastada tam tıkanma işareti ve belirtileri varsa hastanın hemen arkasına geçilerek bir kolla hastayı koltuk altından göğüs bölgesinden çekerek tutarak sırtına 5 kez süpürür tarzda aşağıdan yukarı vurulur. Yabancı cismin bu beş vuruşun etkisiyle ağza gelip gelmediği kontrol edilir.

V. Cisim çıkmazsa bu kez ilkyardımcı bir elini yumruk yapar. Başparmak eklemini göğüs kemiğinin bittiği noktaya diyafram üzerine koyar. 5 kez şiddetli bir şekilde kişiyi kendine çeker. Oluşan basınçla cisim çıkabilir. Çıkmazsa 5 kez sırta 5 kez karına baskıya devam edilir.

VI. Cisim çıkmaz kişinin bilinci tamamen giderse bu kez ABC değerlendirmesi ve gerekirse temel yaşam desteğine geçilir.

Hava yolunun tam tıkanması durumunda ilkyardımda izlenen basamaklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?


I, III, II, IV, V, VI

I, II, III, IV, V, VI

V, II, I, III, IV, VI

I, II, IV, III, V, VI

I, II, III, IV, VI, V


11.Soru

Temel yaşam desteğinde bası/suni solunum oranı kaç olmalıdır?


15:2

15:3

30:1­

30:2

30:3


12.Soru

  1. Bu damarlardaki daralma ve gevşeme nabız olarak ölçülür.
  2. Vücuttan toplanan kanı kalbe taşırlar.
  3. Kan hızlı akar.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri atardamarların özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


13.Soru

I. Tehlikeli ya da evcil hayvanlarla karşılaşma. II. Yangın ya da patlama ihtimali olan bölgelerde bulunma. III. Doğal afetler. IV. Tiroit bezinin büyümesi. V. Spastik kolon.

Yukarıdakilerden hangileri, hayati tehlikeye neden olan durumlardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


14.Soru

Alerjik etki yaratan yiyeceklerden, çeşitli toksik madde ve ilaçlardan, bilinçsiz antibiyotik kullanımı ya da böcek ısrığı gibi durumlardan oluşan şok türüne ne ad verilir?


Anaflaktik şok

Kardiyolojik şok

Hipovolemik şok

Distribütif şok

Nörolojik şok


15.Soru

Aşağıda dolaşım sistemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


Bu sistemin görevlerinden biri sindirim sisteminden kana geçen besinleri hücre ve

dokulara ulaştırmaktır.

Bu sistemin bir diğer görevi, solunum sistemi aracılığıyla alınan oksijeni tüm hücre ve dokulara ulaştırmaktır.

Bu sistemin bir diğer görevi, metabolizma sonucu oluşan atık ürünleri, kalp tek başına bedenden uzaklaştırmaktır.

Kalbin temel görevlerinden biri, kanın damarlar içinde akması için gerekli basıncı sağlamaktır.

Bedende herhangi bir atardamar üzerinden kalp atımlarının hissedilmesine nabız denir.


16.Soru

 I. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 5 cm olmalıdır. II. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kırılma olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır. III. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. IV. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. V. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.

Yukarıdakilerden hangilerinde, turnike yapımında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar doğru verilmiştir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


17.Soru

 

I. Köprücük kemiği dolgu malzemesi ile (yumuşak olan bir bez, gazete kağıdı …) koltuk altı boşluğu doldurulur

II.  Bölge hareket ettirilerek hasar tespit edilir.

III. Hangi köprücük kemiği kırılmışsa kafa  ters tarafa doğru bükülür.

IV. Omuzlar sargı bezi ya da sargı bezi hâline getirilmiş bezlerle sarılır.

 V. Sargı bezi ile ön kol üçgen sargı ile boyundan askıya alınır (kol askısı).

Yukarıdakilerden hangilerinde, kol ve köprücük kemiği kırıklarında, yapılacak ilk yardım uygulamaları doğru verilmiştir?


I-II-V

II-IV- V

I-IV-V

I-III- IV

II-III-IV


18.Soru

Bebeklerde bilinç kontrolü, bebeğin ayak tabanından hafifçe vurularak vereceği tepkiye bakılır. Yetişkinlerde bilinç durumuna öncelikle omuz başlarında hafifçe sarsarak- vurarak vereceği tepkiye bakılır. Hasta/kazazedenin sadece hareket edebildiği durumda bilinci açık olarak yorumlanır. Hasta ya da yaralının bilinç durumu ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


19.Soru

Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp tarafından dakikada yaklaşık kaç litre kan tüm bedene pompalanır ve tekrar kalbe geri gelir?


5

10

15

2

20


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şokun nedenlerinden biri değildir?


Hastanın sıvı kaybı yaşaması.

 

Kalp yapısından ya da çalışmasında sorun olması.

 

Beyinde dolaşım sistemini kontrol eden merkezde bir hasar olması.

 Alt ekstremite kemiklerinin kırılması.

 Damar direncinin azalması sonucu damarların aniden gevşemesi