Temel İlk Yardım Bilgisi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. İlaç kullanılabilir.
  2. İlk yardım eğitimi almış olmak yeterlidir.
  3. Tıbbi araç ve gereçlerle uygulanır. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri acil tedavinin özelliklerindendir?


Yalnız III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


2.Soru

Hangisi Triaj ile ilgili yanlış bir durumdur?


Triaj, olayla ilgili belli kişilere uygulanır

Triajı belirleyen ilkyardımcı diğer kişilere de görev verir. Ama tek sorumlu eğitim alan
ilkyardımcıdır.

Triaj sorumlusu olay yerine hakim olmalıdır

Triaj için değerlendirme süresi her bir yaralı için 1 dakikayı aşmamalıdır

Triajda değerlendirme solunum, dolaşım, bilinç sırasıyla gider. Öncelikli hasta veya
yaralılar tespit edilir


3.Soru

Ruh, beden, vücut ve zihin sağlığını koruduğuna, şifa verdiğine inanılan sağlık tanrıçası Hygieia’dan gelen kelime aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. 


Bakım

Hijyen

Dürüstlük

Sağlık

Tedavi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre ve dokulardan kanı alıp kalbe götüren damarlardır?


Toplardamarlar

Kılcal Damar

Atardamar

Arterler

Arterioller


5.Soru

I. Kalp

II. Damar

III. Kan

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dolaşım sisteminin temel yapıları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi hipotermi belirtilerindendir?


Artmış beden ısısı

Mide bulantısı, kusma

Aşırı susama

Titreme

Terli ve nemli cilt


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç kanaması olan kişilere yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?


Bilinç varsa ikinci değerlendirme; bilinç yoksa ABC kontrolü yapılır.

İkinci değerlendirme sırasında şok ya da iç kanama belirtileri varsa kişinin üzeri örtülerek yüzüstü yatırılır.

Sıvı basıncını ayarlamak için kişiye hemen su verilir.

Ciddi durumlar dışında müdahale için 112 acil servisi gerekmez.

Kırık varsa kişi derhal taşınır ve kırılan bölgenin hasarına bakılır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanamaların ciddiyetini etkileyen faktörlerden değildir?


Kanamanın hızı

Kanın bedende aktığı yer

Kaybedilen kanın miktarı

Kişinin yaşı

Kişinin cinsiyeti


9.Soru

Sosyal el yıkamada aşağıdakilerden hangisi tercih edilir?


Klorheksidin glukonat

İyodofor

Kloroksilenol

Povidon iyot

Sıvı sabun


10.Soru

Tıbbi alanla ilgili birçok meslek grubunun amblemlerinde sembol olarak kullanılan yılan aşağıdakilerden hangisini simgelemez?


Hekim yılan gibi dilsiz olmalı

Hekim sırrını kimseye söylememeli

Hekim sessizlikle çalışmalı

Gençliği ve sonsuzluğu simgelemek

Yaşam ağacı ve yaşanılan yeri simgelemek


11.Soru

Bayılan bebeklerde bilinç durumunu kontrol etmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?


Ayak tabanına vurmak

Omuzlardan hafifçe sarsmak

Yüze hafifçe tokat atmak

Göz kapaklarını açıp bakmak

Omuz başlarına hafifçe vurmak


12.Soru

I. Terleme hissi (kişiye sorularak öğrenilebilir)
II. Beden renginin soluklaşması
III. Solunum yetersizliği

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri iç kanama bulgularındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Vücutta hastalık oluşturulabilecek zararlı toksinlerin uzaklaştırılmasını amaçlayan hijyen türü hangisidir?


Okul hijyeni

İşyeri hijyeni

Kişisel hijyen

Gıda hijyeni

Çevre hijyeni


14.Soru

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi sıcak çarpmasına neden olan etkenlerden biri değildir?


Güneş altında uzun süre kalmak

 

Aşırı egzersiz yapmak

 

Çok sıcak ve nemli ortamlarda kalmak

 

Kan akımının azalması

Yeteri kadar sıvı almamak


15.Soru

Hangisi genel olarak yetişkinlerde yüksek tansiyon olarak kabul edilen kan basınç değeridir?


140/90 mmHg üzeri

120/80 mmHg üzeri

100/60 mmHg üzeri

160/100 mmHg üzeri

Hiçbiri


16.Soru

Delici karın yaralanmalarında ilkyardım sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?


 Hastaya yiyecek ya da içecek vermek

112 acil servis aramak

Yara içindeki cismi çıkarmamak

Hastanın ABC değerlendirmesi yapmak

Yaralı bölgesi temiz nemli bir bezle örtmek


17.Soru

Aleve ya da haşlanmaya bağlı yanıklarda yanık bölge akan tazyiksiz su altında en az kaç dakika tutulmalıdır?


5 dakika

10 dakika

15 dakika

20 dakika

25 dakika


18.Soru

Elektrik akımına kapılan bir kişi ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?


Akım kesilmelidir

Su ile müdahele edilmelidir

Hastanın bilinci kontrol edilmelidir

Hastanın ABC'si değerlendirilmelidir

Tıbbi yardım istenmelidir


19.Soru

Damarları tıkayarak hatta bulundukları bölgeden koparak dolaşımda gezinme sonucunda küçük çaptaki beyin damarlarını ve kalp koroner damarlarını tıkayarak ölümcül hasarlara yol açabilen oluşuma ne ad verilir?


Emboli

Trombüs

Yüksek tansiyon

Düşük tansiyon

Tromboz


20.Soru

Vücudu tehdit eden bakteri, virüs ve çeşitli mikroorganizmalara karşı vücut savunmasında rol alan kan hücrelerine ne ad verilir? 


Trombosit

Lökosit

Eritrosit

Plazma

Hemoglobin