Temel İlk Yardım Bilgisi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk yardımın temel uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


Koruma-kurtarma-bildirme

Koruma-bildirme-kurtarma

Bildirme-kurtarma-koruma

Kurtarma-bildirme-koruma

Bildirme-koruma-kurtarma


2.Soru

Yetişkin bir hasta ya da yaralı ile karşılaşıldığında ilkyardımın temel uygulaması olarak öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


112 acil servisi arayıp gerekli bilgiler verilmelidir.

Hastanın bilinç kontrolü yapılmalıdır.

Kalp masajına başlanmalıdır.

İlkyardımın koruma ilkesi gerçekleştirilmelidir.

Solunum ve nabız kontrolü yapılmalıdır.


3.Soru

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan bir kişiye aşağıdaki müdahalelerden hangisinin yapılması yanlış olur?


Kazazede derhâl ortamdan uzaklaştırılır.

Havalandırma unsurları açılarak oda havalandırılmalıdır.

Kazazedenin yanındaki ilaç kutuları  gelen 112 acil servis ekibine verilmelidir.

Hava yolu açıklığı sağlanır.

112’den tıbbi yardım istenir.


4.Soru

Elektrik akımına kapılan bir kişi ile karşılaştığınızda ilk yapılması gereken nedir?


Suni solunum yapmak

Atel bağlamak

Pansuman yapmak

Yoğurt sürmek

akımı kesmek


5.Soru

İç kanama geçiren bir kişide ilk yapılacak uygulama hangisidir?


Koruma ilkesi

ABC kontrolü

112 arama

Turnike uygulama

Tansiyon ölçme


6.Soru

I. İlkyardım girişimini yapanlar, olay yerindeki kazaya, yaralanmaya vb. olaylara ilk müdahale eden kişilerdir. II. Herkesin en azından temel anlamda ilkyardım uygulamalarını bilmesi gerekir. III. Alınan ilkyardım eğitimlerinin sürekli uygulanması ve tekrar edilmesi gereklidir. IV. İlkyardım uygulamalarını doktor ya da sağlık personeli yapmalıdır.

İlkyardım ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


7.Soru

  1. Vücuttaki ısı ayar merkezi hipotalamustur.
  2. Isı dengelenmesinde böbreklerin herhangi bir görevi yoktur.
  3. Isı dengelenmesi sırasında damarlar genişler, büzülür.

Vücuttaki ısı dengelenmesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besinlerin insanlar için bir tehlike oluşturmasına sebep olan bir fiziksel tehlikedir?


Metaller

Zehirli bal

Virüs

Küf

Böcek


9.Soru

Kulağa böcek kaçması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Kulağa su dökülmeli

Kulağa baskı yapılmalı

Kulağa ışık tutulmalı

Elle kulaktan çıkarılmalı

Kulak bez ile kapatılmalı


10.Soru

Boğulan bir kişiye hangi müdahalenin yapılması sakıncalıdır?


Bilinci kontrol edilir

Solunumu değerlendirilir

Kişiye 2 kurtarıcı soluk verebilir

Akciğerlere kaçan sıvının dışarı akmasına yönelik manevralar yapılmalıdır

Kusan kişinin başı yana çevrilmeli ağız içi temizlenmelidir


11.Soru

I. Suya batma durumunda refleks olarak nefes tutulur 

II. Ağız ve larinkse sıvı girince refleks laringospazm gelişir ve istense de nefes alınamaz 

III. Vücuda oksijen alınamaması sonucu asidoz gelişir

IV. Karbondioksit atılamamasına bağlı olarak hipoksi gelişir

Boğulma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

III ve IV

II ve IV


12.Soru

Kedi ya da köpek ısırmasında ilkyardım olarak ilk hangisi yapılmalıdır?


Kanama varsa kanamayı durdurulmalıdır.

Yaralı bölge en az 5 dakika sabunlu su ile yıkanmalıdır

Hasta ya da yaralı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Hiçbir şey yapmadan tıbbi yardım istenmelidir.

Tetanos aşısı yapılmalıdır.


13.Soru

Aşırı zorlanma ya da ters bir hareketin yapılmasına bağlı olarak eklemi meydana getiren kemiklerden birinin veya tamamının yerinden çıkarak birbiri üzerinde yer değiştirmesi ve normal görünümden farklı kalıcı bir görünüm oluşmasına ne ad verilir?


Burkulma

Çıkık

Açık kırık

Kapalı kırık

Yırtılma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında riskli grupta yer alır?

I- Kalp hastaları

II- Şeker hastaları

III- Kanser hastaları

IV- Bebekler ve yaşlılar

V- Yetersiz beslenenler


I, II, III

IV, V

I, III, V

II, IV, V

I, II, III, IV, V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biri değildir?


Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak 

Yaşamsal fonksiyonların sürmesini sağlamak 

Durumun kötüye gitmesini engellemek 

İyileştirmeyi kolaylaştırmak 

Sorumluluk alabilmek


16.Soru

  I. Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması 

 II. Hayati fonksiyonların devamının sağlanması

III. Sağlık kuruluşuna bildirilmesi

Yukarıdakilerden hangisi Temel Zehirlenme Müdahalelerinden biridir? 


Yalnızca I

I ve II

I, II, III

II ve III

Yalnızca III


17.Soru

I. Baş dönmesi, bayılma hissi. II. Üşüme hissi. III. Beden ısısının artması. IV. Yavaş solunum.

Yukarıdakilerden hangileri iç kanama bulgularındandır?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organik kirdir?


Protein

Tüy

Toz

Cam

Bakteri


19.Soru

Deri tabakaları ve deri altında bulunan yapıların (kas, endon, kemik, sinir, damarlar) da donması kaçıncı derece donmalarda gözlenir?


Birinci derece

İkinci derece

Üçüncü derece

Dördüncü derece

Beşinci derece


20.Soru

X ve gama ışınları, güneş ışınlarına bağlı meydana gelen yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?


Termal yanıklar

Kimyasal yanıklar

Radyasyon yanıklar

Soğuğa bağlı yanıklar

Enfeksiyöz yanıklar