Turizm Pazarlaması Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlerinin etkinliğini ve karlılığını belirlemede en önemli kriterlerden biri değildir?


Tanımlanabilirlik,

Süreklilik,

Ulaşılabilirlik,

İstikrarlılık,

Durağanlık


2.Soru

Pazarlamacıların belirlenen pazarlama programlarıyla hedef bölümlere ulaşabilme derecesine ne ad verilir?


İstikrarlılık

Erişebilirlik

Olumlu tepki üretebilirlik

Uygulunabilirlik

Süreklilik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mosaic ve sonrasında geliştirilen web tarayıcıların özelliklerinden biridir?


HTML, http, web server ve browserın ilk versiyonları oluşturulmuştur.

Paylaşılan bilgiler metin tabanlıdır.

Web tarayıcısı grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Web bilgisayar ve fare kullanılabilen ve herkes tarafından görülebilir bir hale dönüştürülmüştür.

Web siteleri okumaya elverişli yapıya dönüştürülmüştür.


4.Soru

Kısaca iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Konaklama

Pazarlama

İşletme

Yönetim

Turizm Pazarlaması


5.Soru

İşletmelerin sosyal  medyada daha kaliteli içerikler sunduklarında, bu içeriğe diğer sitelerden bağlantı alma ihtimallerinin artması, sosyal medya pazarlamasının hangi avantajları içerisinde yer almaktadır?


Düşük maliyet

Arama motorlarında daha üst sıralara gelmesi

Marka inşası ve farkındalık yaratmak

Sadık izleyici kitlesi

Güven oluşturma


6.Soru

Yöneticiler ürün üretimi, pazar seçimi, reklam uygulamaları gibi karar unsurlarında bütüncül bir bakış açısına sahip olmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaktadır?


Pazarlamaya

Pazarlama araştırmalarına

Sistem değerlendirmesine

Rakiplere

Topluma


7.Soru

Turizm pazarlamasını geleneksel pazarlama karmasından ayıran temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Hizmet

Ürün

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlanma sürecinin aşamalarından birisi değildir?


Pazar bölümleme

Hedef pazarı seçmek

Rekabetçi konumlandırma

Gözden geçirme

Amaçları tanımlamak


9.Soru

Web üzerinde kullanıcılara hâlen ne yapıyor oldukları hakkında kısa mesajlar yayınlamayı mümkün kılan, blogging, anlık mesajlaşma ve durum bildirimlerinin karmasına ne ad verilir?


İş birlikçi bloglar

Geleneksel medya blogları

Mikroblogging

Bireysel bloglar

Kurumsal bloglar


10.Soru

Web/İnternetin babası olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Tim Berners-Lee

Tim Cook

Steve Jobs

Mark Zuckerberg

Bill Gates


11.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi araştırmada kullanılan tesadüfi örnekleme yöntemlerinden biri değildir?


Basit tesadüfi örnekleme

Kontenjan örnekleme

Zümrelere göre örnekleme

Kümelere göre örnekleme

Alanlara göre örnekleme


12.Soru

Ekonomiklik, uygunluk ya da prestij gibi, bir üründe istenen ya da beklenen yararlara dayanarak pazarı bölme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanım Yoğunluğuna (Derecesine) Göre Bölümleme

Kullanıcı Durumuna Göre Bölümleme

Bağlılık Durumuna Göre Bölümleme

Yarar Bölümleme

Satın Alma Durumuna Göre Bölümleme


13.Soru

Tesadüfi örneklem türleri kendi içinde kaça ayrılır?


2

3

4

5

6