Türk Dili 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin bilim dili olarak gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?


Yükseköğretim kurumlarında derslerin Türkçe ve yabancı dilde verilmesi

Atatürk'ün yüz yirmi dokuz geometri terimini türetmesi

Türk Dil Kurumu'nun terimler alanında başlattığı çalışmalar

Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan üniversite reformu

Bilimsel araştırmaların ve yayınlanan makalelerin dilinin Türkçe olması


2.Soru

I. Ülkeler arası ticaretlerin yapılması

II. Aydınların eğitimlerini başka ülkelerde alması.

III. Çeviri yazılar, kitaplar

IV. Anadilde yazıların azlığı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diller arasındaki geçirgenliğin bir nedeni olabilir?


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV


3.Soru

'İşim ve eşim terazinin iki kolu gibi diye düşündü'

Yukarıdaki cümlede italik sözcük öbeklerinin türü aşağıdakilerden hangisidir?


Unvan öbeği

Bağlama öbeği

Sayı öbeği

Tekrar öbeği

Edat öbeği


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘kırpma’ yoluyla
yapılmış bir sözcüktür?


motel

tümce

arge

ayılmak

bayan


5.Soru

I. İslamiyetin yayılması 

II. Göçler

III. Fetihler 

IV. İcat ve buluşlar 

Yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkçenin, bugün geniş bir coğrafyada konuşulma niteliğini kazanmada etkili olmuştur? 


I, III

II, III 

I, IV

I, II, III

I, II, III, IV


6.Soru

Anlatıma açıklık kazandırmalarının yanında her sözcük gibi, sözlük maddesi özelliği de kazanan anlam birimlerine ne ad verilir ?


Atasözü
Beyit
Deyim
Ara söz
Uyarlama

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlaması değildir?


Engin deniz
Dumanın karası
Beyaz badanalı ev
Beş ton kömür
Ağlayan bebekler

8.Soru

Türkçe'nin hangi dil ile yakınlığı araştırılmış ve veriler bulunmuştur?


Sümerce

Hititçe

Asurca

Çince

Latince


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlere bir örnektir? 


Aç ne yemez, tok ne demez

Eken bilmez, biçen bilir

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur

Göz Koymak


10.Soru

I. Çince II. Sanskritçe III. Soğdca IV. Toharca Eski Türkçe yukarıdaki dillerin hangilerinden etkilenmiştir?


Yalnız II

I - III

II - IV

I - III - IV

I - II - III - IV


11.Soru

Konuşma ve yazıda dil bilgisi yapısı ve söz varlığı bakımından genellikle İstanbul ağzına göre biçimlenmiş olan dile ne ad verilir?


Somutlaştırma
Ölçünlü dil
Yazı dili
Konuşma dili
Ağız

12.Soru

Türk kültürünün ve Türkçenin çekim merkezi olduğu çeşitli dönemlerde Türkçe sözcükler başka dillere geçmiştir. En eski dönemlerde ilişkide bulunduğumuz diller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Çince
Macarca
Fince
Bulgarca
Lazca

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlem öbeğine örnektir?


Sabahki

Arabanın kapısı

Araba kapısı

Demir kapı

Ey Türk gençliği


14.Soru

I. Bir dilin zenginliği sözcük sayısıyla doğru orantılıdır. 

II. Bir dilin söz varlığı, o dili konuşan insanların tarih macerası ile ilgili fikir verir. 

III. Dilin sözcük türetme ve soyutlama gücü en az sözcük sayısı kadar önemlidir. 

Dil ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


I ve II

II ve III

Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlamlarına göre cümle örneklerinden değildir?


Soru cümlesi

Olumsuz cümle

Kurallı cümle

Olumlu cümle

Şart cümlesi


16.Soru

Orhun Yazıtları’nda geçen deyimlerden biri olan Adak kamşatmak ne anlama gelmektedir?


Gözü kamaşmak

Hizmet etmek

Adı sanı yok olmak

Ayağı dolaşmak

Ölüp gitmek


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe dili için genel bir sorun olarak ifade edilmemektedir? 


Bazı özel isimlerin yabancı dil kökenli olması 

Konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozuklukları

İş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılması

Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi

Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması


18.Soru

"Yaşlı adam yaşadıklarını anlatırken soğukkanlıydı." cümlesinde cümlenin yardımcı ögesi aşağıdakilerden hangisidir?


Soğukkanlıydı

Yaşadıklarını anlatırken

Anlatırken

Adam

Yaşlı adam


19.Soru

Günümüzde dünyanın lingua francası hangi dildir?


Fransızca

Almanca

Çince

İngilizce

Arapça


20.Soru

‘Okuldaki kitaplarını düzenledi.’ cümlesinde, Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunan Sözcük Öbekler’inden hangisine ait bir örnek verilmiştir?


Sıfat tamlaması
Belirtili ad tamlaması
Belirtisiz ad tamlaması
Takısız ad tamlaması
Aitlik öbeği