Türk Dili 1 Final 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden değildir?


Dil, öğrenilen değil, edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.
Dil, insanı konu alan her bilim dalıyla yakından ilgili doğal bir iletişim aracıdır.
Dil, kültürden bağımsız kendi başına bir unsurdur.
Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.
Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.

2.Soru

"trend" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


popüler
yönelim
ilgili
istekli
yoğun

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin özeliklerinden biri değildir?


Ses uyumu güçlü bir dildir

Düz bir ünlüyle başlayan sözcüklerde birbirini izleyen ünlüler yuvarlak olur

Yapı bakımından eklemeli bir dildir

Yapım ekleri işlevsel ve çoktur

Türkçe sözcüklerde kalınlık incelik açısında uyum güçlüdür


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe ak/beyaz rengin çağrıştırdığı anlamlardan biri değildir? 


Aydınlık 
Gizlilik 
Parlaklık 
Saflık 
Dürüstlük 

5.Soru

Bir işe koyulmuş birine kolay gelsin diyen konuşmacı hangi anlatım yolunu kullanmıştır?


Mecaz

Mecaz-ı Mürsel

İstiare

Teşbih

İlişki sözü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıfat-fiil öbeği içerir?


Herkes gördüğü bu güzellik karşısında büyülenmişti.

Okulların tatil olduğunu ancak gün sonunda öğrenebilmişti.

Olanları bana anlatmasını istedim.

Duydukları karşısında sokağın ortasında öylece kalakaldı

Sana her zaman yardım etmek isterim.


7.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dilimize yabancı bir dilden girmiş bir sözcük değildir?


Ofsayt

Laptop

Süveter

Özçekim

Acente


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözleri ve anlatım gücüyle ilgili doğru bir ifadedir?


Anlatıma gizlilik kazandırırlar.

Her dilin söz varlığında bulunmayabilirler.

Deyimler benzersizdir ve birbirine benzer deyimler iki dilde bulunamaz.

Yeryüzünde her dilin atasözü vardır.

Bir atasözünün oluşabilmesi için çok uzun zaman geçmesi gerekir.


9.Soru

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sıfat fiil öbeği bulunmamaktadır? 


Gittiği yerde insanlar onu çok nazik karşılamıştı. 

Bana yaşattığın hissi nasıl unutayım. 

Gözlerini devirerek karşısındaki yalancı adama son bir bakış attı. 

Yerleştiği şehirde nihayet huzuru buldu. 

Gördüğü manzara karşısında şoka girdi. 


10.Soru

Türk diliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Türkçenin yazımı için pek çok alfebe kullanılmıştır.

Türkçe yapı bakımından zengin bir dildir.

Türkçe diğer dünya dilleri arasında saf bir dildir.

Göktürk yazısının bir bölümü Türk damgalarından gelen harflerden oluşur.

Farklı bir inancı benimsemek Türk yazısının değişmesine sebep olmuştur.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin türetme eğilimini gösteren bir örnektir?


Hâkim

Hüküm

Muhkem

Hakem

Haklı


12.Soru

Bir toplumun söz varlığından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


Yaşayış şekli
Hayata bakış tarzı
Maddi ve manevi değerleri
Ekonomik gücü
İnançları

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz ad tamlamasına örnektir?


Esra’nın sesi

Okulun kapısı

Kapı kolu

Parfüm kokusu

Pırlanta kolye


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil sorunları içinde yer almaz?


Dilin söz varlığındaki sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması
Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması
Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi
Cümleyi okuyan veya dinleyen kişilerin cümleden tek anlam çıkarması
Cümlede ögeler arası uyumsuzlukların olması

15.Soru

Deyimlerin kavramlarla ilişkilendirildiği düşünülürse aşağıdaki deyimlerden hangisi taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 


yangından mal kaçırır gibi 

ayağı üzengide 

ateş almaya gelmek 

mürekkebi kurumamak 

dişine mangır değmek 


16.Soru

Zamana ve coğrafyaya bağlı olarak tarih, boy farklı­lıkları, komşu dil ve kültürler gibi unsurların etkisiyle ve dilin kendi bünyesinden kaynak­lanan ses değişmelerinin sonucunda oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Argo

Ağız

Alkış

Kargış

Alıntı söz


17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “o” sözcüğü kişi zamiri görevindedir?


Onu, kutuya kimin attığını görmedim.

İşin bittikten sonra onu, yerine koy.

Üniversitedeyken o, benden daha güzeldi.

O adamla görüşmeye devam etmemelisin.

Son gördüğümde, o güzel elbiseyi giymişti.


18.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


kibrit
yanlız
broşür
kirpi
unvan

19.Soru

..... bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünü.

.....bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük.

Yukarıda, boşluktan sonra tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?


Söyleşi-Yazım

Terim-Söyleşi

Söz varlığı-Yazım

Söz varlığı-Terim

Söyleyiş-Yazım


20.Soru

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı olan bir ikileme kullanılmıştır?


Pazarda simitleri satarken ağzı dili kurudu.

İşlerini yarım yamalak yapıyor, sorumluluklarını ihmal ediyordu.

Çocukluğunu ayan beyan hatırlıyordu.

Harıl harıl çalışarak tüm ödevleri zamanında bitirdi.

Düzgün bir kılık kıyafetle evden çıkmasını istedi.