Türk Dili 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


İki yüz bin kişinin geldiği konserde izdiham çıkmış.

120 milyar borç almışlar ama geri ödemede sorun yaşıyorlar.

Eski Türkiye olarak 1950’li yıllarımızı ele alacağız; çünkü benim yaşadığım ve hatırladığım elli yıl öncesi artık tarih oldu. (İlber Ortaylı, Kırk Ambar Sohbetleri)

XIX. yüzyıl edebiyatçılarını hatırlattı.

Beşyüzbin lirayı alıp kaçmış.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, anlatılacakların sırasıyla aktarılmasını sağlayan sözlerin sınırlarını gösteren noktalama işaretidir?


Noktalı virgül (;)
Virgül (,)
Nokta (.)
İki nokta üst üste (:)
Soru işareti (?)

3.Soru

Sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kompozisyon

Anlatı

Yazılı Kompozisyon

Dil

Konuşma


4.Soru

Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki sosyolojik ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin gözlendiği, yapıtın bir belge olarak görüldüğü, estetik yönünden çok, onu etkileyen tarihsel ve sosyolojik koşulların belirlenerek değerlendirildiği eleştiri türüne ne ad verilir?


Çözümleyici eleştiri
Topluma dönük eleştiri
Yapıta dönük eleştiri
Sanatçıya dönük eleştiri
Okura dönük eleştiri

5.Soru

Eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yaptığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sanatçıya dönük eleştiri

Yapıta dönük eleştiri

Okura dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri


6.Soru

Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlere ele alarak etkili bir anlatımla sunan düzyazılara ne denir?


Deneme
Eleştiri
Makale
Gezi yazısı
Destan

7.Soru

"Güzelmi güzel bir kızdı. Öyle bir havası vardı ki yanına kimse yaklaşamıyordu bile. Mahalledeki kızlar da ona hayrandı." Parçadaki yazım yanlışı hangi durumla ilgilidir?


Ünlü daralması

Bağlaç olan '-ki'nin yazımı

Aitlik bildiren '-ki' ekinin yazımı

Dahillik anlamı veren '-de' bağlacı

İkileme yapan '-mi' eki


8.Soru

Hem bağlaç hemde edat olarak kullanılan ile ne şekilde kullanılmaktadır?


Bağımsız veya ekleştirilerek kullanılır
Ekleştirilmeden kullanılır
Bağımlı ve ekleştirilerek kullanılır
Virgülle kullanılır
Parantez içerisinde kullanılır

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kompozisyonda dili etkili kullanma becerisini kazandıran ve bilgi donanımını arttıran etkinliklerden biridir?


Okuma
İnceleme
Araştırma
Arşivleme
Anket

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi gereksiz ve yanlış kullanılmıştır?


Burun burna geldik ama kaza olmadı.
Koynumda yılan beslemişim.
Gönlü yoksa hiç kalkışmasın o işe.
Bağrıma taş basarım da senin kapına gelmem.
Bu kitabın Türkçeye çevrilmesi çok zor.

11.Soru

Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara ne denir?


makale
dergi yazıları
eleştiri
tez
fıkra

12.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?


Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.

Yapılacak işler böylesine yığılmış iken ikide bir gezmelere gitmek de neyin nesi?

Kapıdan çıkar çıkmaz komşuların inceleyici bakışlarıyla karşılaşmak hoş değil.

Yağmurdan dolayı çamur deryasına dönen sokaklarda pantolonum battı.

Bütün gün uğraşıp didindim; ama bir sonuç alamadım.


13.Soru

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm,
olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler,
kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerin
üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri aralarına konur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın kullanımıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


14.Soru

Hangi cümlede -ki eki doğru bir şekilde kullanılmıştır?


Çantamda ki telefonumu verir misin?

Öyle bir gün gelecekki benim kim olduğum anlaşılacak.

Yarın ki sınav çok önemli.

Diğer ülkelerde bulunan doğal güzelliklere göre Türkiye'ninkiler daha güzel.

Derlerki bugünün işini yarına bırakma.


15.Soru

' başarılı idi / başarılıydı, gelmeli idi / gelmeliydi, hasta imiş / hastaymış, yolcu iken / yolcuyken' Yukarıdakiler hangi yazıma örnektir?


İkilemelerin yazımı
Birleşik söcüklerin yazımı
Pekiştirme sıfatlarının yazımı
Ek fiilin yazımı
Geniş zaman çekimli fiillerin yazımı

16.Soru

"İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir." Bu tanımdan hareketle seçeneklerden hangisi düşünce yazısıdır?


Öykü
Deneme
Şiir
Roman
Tiyatro

17.Soru

Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer.

Türk tiyatrosundaki genel sorunlar üzerinde konuşulacak.

Hava öyle güzeldiki kendimi hemen sokağa attım.

Sınıftakilerin tümü dışarı çıksın.

Üstüme o kadar çok düşüyorsunuz ki bazen bunalıyorum.


18.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?


Gün boyu uyumayan bebek, akşam babası gelip de onu arabayla gezdirmek için arabaya bindirince anında gözlerini kapamıştı.

Bugün günlerden Perşembe. Yarın Cuma. Çok şükür, öbürkü gün tatil başlıyor. Nihayet uzun kışın yorucu ve sıkıcı etkisinden kurtuluyorum.

Hastalanmaya gör. Doktor, ilaç, hastane derken insanın doğrusu ya anası ağlıyor, arkadaş!

Gençler arasında kitap okuma oranının düşmesi, bilgisayarların olumsuz etkileri arasında gösterilebilir.

Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.


19.Soru

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


şükretmek

kaydolmak

kaydolmak

hissetmek

seyretmek


20.Soru

I. Olaya dayalı plan
II. Akışa dayalı plan
III. Duyguya dayalı plan
IV. Üsluba dayalı plan
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kompozisyon yazımında uygulanabilecek plan türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV